Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sebepoznání, sebevýchova a učení. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sebepoznání, sebevýchova a učení. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro."— Transkript prezentace:

1 Sebepoznání, sebevýchova a učení

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy společenských věd

3 Obsah Sebepoznání1 Prostředky a metody sebepoznání2 3 Sebevýchova4 Sebevzdělávání5 6 Učení7 8 9 Druhy učení10

4 Obsah Typy učení11 Typy učení12 Efektivní učení13 Efektivní učení14 Efektivní učení15

5 Pro rozvoj osobnosti má velký význam sebepoznávání a sebevýchova. Sebepoznání je východiskem a předpokladem pro sebevzdělávání. Sebevzdělávání a sebevýchova jsou celoživotní procesy, nejsou omezeny na školu a školní docházku. Sebepoznání 1

6 Prostředky a metody sebepoznání poznání prostřednictvím druhých lidí – názory, připomínky, hodnocení rodiči, kamarády, učiteli, neznámými lidmi pozorování sebe sama – především ve vypjatých situacích, náročných (reagujete bez přetvářky) 2

7 psaní deníku – pravidelné úvahy dotazníky, testy – inteligence, pozornosti, paměti, … metoda volných asociací – volné myšlenky, pocity, postřehy, nálady, … Prostředky a metody sebepoznání 3

8 Sebepoznání je východiskem pro sebevýchovu. Sebevýchova, a hlavně sebevzdělávání je pak vyšším stádiem lidské cesty za úspěchem v povolání, které následuje po vzdělání ve škole. Sebevýchova 4

9 Dosažené školní vzdělání je pouhým předpokladem pro výkon povolání. Pokud v něm ovšem chceme být úspěšní, je nutné vydat se znovu na cestu. Na cestu sebevzdělávání a vzdělávání mimo školu, na cestu jež je v podstatě bez konce, neboť vývoj v mnoha oborech jde neustále kupředu. Sebevzdělávání 5

10 6

11 proces získávání zkušeností v průběhu celého života proces získávání zkušeností v průběhu celého života umožňuje organismu přizpůsobit se podmínkám prostředí, ve kterém žije, umožňuje organismu přizpůsobit se i změnám podmínek – u člověka přírodním a společenským. Učení 7

12 Činnosti, kterými jedinec: získává, rozšiřuje a prohlubuje své poznatky, vědomosti, osvojuje si dovednosti, postupy a návyky, mění své formy chování a jednání, formuje osobní vlastnosti, rozvíjí svou osobnost. 8

13 zkušeností. Probíhá na základě zhodnocování a využívání průběhu a výsledků svých činností - tzn. zkušeností. opak vrozeného Aktivní tvořivý proces, který rozšiřuje vrozené dispozice a rozšiřuje možnosti jedince = opak vrozeného. Učení 9

14 Druhy učení podle přístupu k učení Záměrné aktivní proces, záměrná činnost Bezděčné bez záměru, hra, každodenní opakující se činnosti podle obsahu senzomotorické učení učení se systematickým poznatkům a pojmům učení se jak řešit problémy sociální učení 10

15 Typy učení Učení neasociativní = nedochází k asociaci více podnětů, mění se pouze reakce na jeden podnět habituace = přivykání, pokles intenzity reakce na daný podnět, senzitizace = zvyšování intenzity reakce na daný podnět. Učení asociativní = dochází k asociaci 2 nebo více podnětů, které působí současně (v úzkém časovém vztahu) klasické (pavlovovské) podmiňování = vznik vazby nepodmíněně reflexního děje na nový podnět, instrumentální (operantní) podmiňování = spojení nepodmíněného podnětu se vzorcem chování, 11

16 učení hrou = nacvičování vzorců chování napodobování = opakování chování pozorovaného u jiného jedince učení vhledem = pochopení vztahů mezi ději a podněty, nejvyšší forma učení imprinting = vtištění, k asociaci dojede již při jediném spojení podnětů, paměťová stopa je trvalá, možné jen v raných obdobích ontogenetického vývoje Typy učení 12

17 Pro efektivní sebevzdělávání je dobré respektovat některé zákony efektivního učení. Zákony efektivního učení Motivace Zpětná vazba – kontrola Přenos (transfer) – již známého do zrovna naučeného, rychlejší učení se novým vědomostem, zkušenostem, již zvládnuté vědomosti nám pomáhají k rychlejšímu naučení se novým vědomostem Opakování: zapomínání je neúprosný proces postihující každého 1. den zapomenete 50% naučeného 2. den si pamatujete jen 34% naučené látky 3. den si pamatujete jen 28 % naučené látky 6. den si pamatujete 25 % naučené látky Efektivní učení 13

18 Pro efektivní učení je dobré znát dvě věci: jaký jsme poznávací typ – jakým způsobem si nejvíce zapamatujeme, jak si potřebné znalosti vybavujeme – vizuální typ (zrakový) – akustický typ (sluchový) – kinetický typ systém – osvojování učební látky má své etapy – studijní příprava – motivace, učební plán(kdy, kde a co se učit), shromáždění a seřazení studijních materiálů, soustředění na učení – psychicky se připravit na to co nás čeká – vlastní prostudování látky a okamžité zopakování – porozumění – opětovné opakování – vštípení do paměti Efektivní učení 14

19 4 základní druhy lidského učení: Učení poznatkům osvojování vědomostí a informací Senzomotorické učení smyslově pohybové – které rozvíjí názorné poznávání a pohybové stránky činnosti Učení intelektovým činnostem učení se metodám řešení problémů, rozvíjí myšlenkové procesy a intelektové schopnosti i dovednosti. Sociální učení učení se žít mezi lidmi, začlenit se do společnosti Efektivní učení 15

20 DVOŘÁK J. A KOLEKTIV.: Odmaturuj ze společenských věd. Praha: Didaktis, 2009 http://u3v.vse.cz/ http://www.nf-senior.cz/vitejte/vzdelavani/kurzy/ http://www.novinky.cz/zena/deti/197431- maminkam-na-materske-nabizeji-vs-studium- pres-internet.html Použité zdroje


Stáhnout ppt "Sebepoznání, sebevýchova a učení. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google