Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět didaktiky chemie. Cíl: Seznámení s prostředky materiálními i immateriálními, kterými je možné mladého člověka vychovávat a vzdělávat Podstata.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět didaktiky chemie. Cíl: Seznámení s prostředky materiálními i immateriálními, kterými je možné mladého člověka vychovávat a vzdělávat Podstata."— Transkript prezentace:

1 Předmět didaktiky chemie

2 Cíl: Seznámení s prostředky materiálními i immateriálními, kterými je možné mladého člověka vychovávat a vzdělávat Podstata vzdělávání: osvojování souhrnu poznatků a s nimi souvisejících intelektuálních činností, praktických dovedností a činností

3 Cicero: Vzdělávat ducha, je právě tak potřebné, jako živiti tělo

4 Formy vzdělávání Opakování a napodobování Školní vzdělávání Sebevzdělávání v praxi

5 Požadavek na vzdělávací činnost Naučit žáky samostatně myslet Samostatně získávat vědomosti Rozvíjet jejich tvořivou činnost

6 Vzdělávání a výchova vychovávat k lidství, humanismu Prostředkem je učitel – jeho činnost Patočka: … proti lidství a svobodě zde stojí učitelské povolání, znamenající násilné působení, tlak, vybuzování …. …výchova je v určitém smyslu zápasem mezi okamžitými impulzy vyvíjejícího se vychovance a mezi pevnou, ustálenou a zformovanou vůlí vychovatele

7 Historie pojmu DIDAKTIKA Wolfgang Rathke (1571 -1635) Komenský: (1592 – 1630) Didaktika magna - obsahuje hlubokou analýzu výchovy a vzdělání mládeže, řešeny problémy související a s organizací školské soustavy

8 Didaktika chemie Vědní obor, zabývající se zkoumáním jevů a zákonitostí, které se týkají vzdělání a výchovy na věcném podkladu chemie. Zjišťuje za jakých podmínek a s jakými prostředky slze dosáhnout vytčeného cíle

9 Podmínky pro dosažení cíle Obsah učiva Prostředky : - materiální - imateriální Ze specifičnosti výuky chemie (děje probíhají v oblasti molekul, iontů, atomů, radikálů a nejsou bezprostředně pozorovatelné: Poznávají se proto podle řady duševních operací, navazujících na experimentální práci.

10 Motto: Mel Silbermann Předat žákům informace, které potřebují znát, lze velmi rychle. Oni je však zapomenou ještě rychleji. Žáci snáze pochopí to, k čemu se sami dopracují, než to, co vymyslíme za ně

11 Hlavní charakteristika činností žáka Experimentování Prozorování Promyšlené usuzování

12 Historický přehled vývoje chemie (1860- 1918) ObdobíTyp školyZařazení chemie 1860 – 1918  Osmiletá obecná  Měšťanská škola  Klasické gymnázium  Reálné gymnázium  Reálná škola  Není  Přírodozpyt  Spol. uč. předmět chemie a fyzika  Samostatný uč. předmět chemie

13 Učebnice Učebnice: Staněk, J.: Chemie všeobecná ( 1860) Quadrát, B.: Učebnice chemie ( 1862, Brno) Jahne, J.V.: Chemie nerostná pro vyšší školy české (1869) Stoklas, E.: Základové chemie pro nižší školy střední a ústavy učitelské ( 1873)

14 Hodinová dotace v letech 1908 – 1910 Před- m ět ročníkHodinc el ke m I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII. Gymná- zium F+Ch__2___43,59,5 Reálné gym ná- zium F__2___349 Ch___3__227 Reálná škola F--32-44-13

15

16


Stáhnout ppt "Předmět didaktiky chemie. Cíl: Seznámení s prostředky materiálními i immateriálními, kterými je možné mladého člověka vychovávat a vzdělávat Podstata."

Podobné prezentace


Reklamy Google