Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

23. 2. 2016 Stálá konference předsedů Sektorových rad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "23. 2. 2016 Stálá konference předsedů Sektorových rad."— Transkript prezentace:

1 23. 2. 2016 Stálá konference předsedů Sektorových rad

2 1)Zhodnocení dosavadního zapojení sítě SR do procesu ovlivňování RLZ a prosazování priorit z oblasti zaměstnanosti a trhu práce - Ing. Jaromír Janoš 2)Spolupráce sítě SR na rozvoji NSK v roce 2016 - Bc. Romana Nováčková 3)Výhled udržitelnosti NSK v roce 2017 a dále - RNDr. Zdeněk Somr 4)Síť SR a nové projektové záměry - Ing. Jaromír Janoš, Ing. Bohumil Mužík 5)Dotazy a diskuze Program

3 Zhodnocení dosavadního zapojení sítě SR do procesu ovlivňování RLZ a prosazování priorit z oblasti zaměstnanosti a trhu práce Ing. Jaromír Janoš Jednatel TREXIMA, spol. s r. o.

4 Stav Národní soustavy kvalifikací Počet vytvořených PK1 490 Počet zveřejněných PK922 Počet PK ve schvalovacím procesu568 Počet PK na NÚV137 Počet PK na AOr145 Počet PK k vyřízení připomínek AOr (NÚV)5 Počet PK na MŠMT281

5 Počty zveřejněných PK dle SR

6 Počty zveřejněných PK dle AOr

7 PK a počty Autorizovaných osob PK s alespoň 1 AOs471 Počet autorizací PK3 755 Počet PK bez AOs451 Celkem PK922

8 Počty PK s alespoň 1 AOs dle SR

9 PK a počty zkoušek PK s alespoň 1 zkouškou266 Počet vyzkoušených osob134 270 PK bez zkoušek656 Celkem PK922

10 PK a počty realizovaných zkoušek dle SR

11 TOP 10 nejzkoušenějších PK PK počet autorizací počet zkoušeksektorová rada Strážný226101 539 SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce Sportovní masáž736 561SR pro osobní služby Příprava teplých pokrmů871 752SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch Florista251 051SR pro zemědělství Průvodce cestovního ruchu311 042SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch Příprava pokrmů studené kuchyně85954SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky38916SR pro ostatní služby Asistent/ka, sekretář/ka60831SR pro management a administrativu Detektiv koncipient165752 SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce Obsluha CNC obráběcích strojů51732SR pro strojírenství

12 Spolupráce sítě SR na rozvoji NSK v roce 2016 Bc. Romana Nováčková HK ČR

13 Spolupráce na rozvoji NSK 2016 Obsah:  Návaznost na vybudovaný formát spolupráce  Stav plánu 2016  Harmonogram činností a nejbližší kroky  Administrace NSK 2016

14 Návrh revizí 2016 dle SR

15 Harmonogram činností 2016 Harmonogram činností pro NSK v roce 2016.xlsx Následující nejbližší kroky – březen 2016  Předání schváleného seznamu revizí předsedům SR – zajišťuje KR  Nominace vedoucího PS pro revize – zajišťuje předseda SR  Sestavení PS – vedoucí PS + koordinátoři/tajemníci SR  Uzavření DPP pro revize – zajišťuje NÚV  Paralelně s body 1 – 4 sběr RL pro nové PK – zajišťují členové SR  Naplánování termínů jednání SR a PS – členové SR + tajemníci SR  Projednání návrhů nových PK a zahájení tvorby

16 Zázemí pro činnost SR i PS  Zachována podpora konsorcia  Zázemí pro jednání: SP ČR - Vysočany, HK ČR - Florenc Administrace pracovně-právních vztahů  IS NSK - NUV Financování činnosti PS  Předseda SR – DPP / 6-9-12 (vychází 9 tis /čtvrtletně)  Vedoucí a členové PS – DPP / úhrada po předání výstupu ( DPP nová 1 člen PS 9 450,- tj. 31,5 hodin, DPP revize člen PS 4 500,- tj 13 hodin)  Stvrzovatelé – beze změny 1500,- /posudek  Rozdíl 2016 - členové SR - na základě schváleného plánu tvorby Administrace činností 2016

17 Výhled udržitelnosti NSK v roce 2017 a dále RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HK ČR

18 Síť SR a nové projektové záměry Ing. Jaromír Janoš, Ing. Bohumil Mužík

19 NABÍDKA POPTÁVKA PROSTŘEDÍ FIREM A ORGANIZACÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM (V POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ) POSLÁNÍ: Obstát v globální konkurenci. Díky tomu vytvářet hodnoty a pracovní místa. Vychovávat z dětí dobrého člověka a občana. Děti i dospělé vybavit kompetencemi, díky kterým se uplatní na trhu práce. DĚTI DOSPĚLÍ KVALITA TVRDÉ I MĚKKÉ KOMPETENCE MNOŽSTVÍ OKAMŽITÉ I DLOUHODOBÉ KVALITAMNOŽSTVÍ PRACOVNÍ MÍSTA ZAMĚSTNANCI ABSOLVENTI OBORY (OBSAH A KAPACITA)

20 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM (V POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ) PROSTŘEDÍ FIREM A ORGANIZACÍ DOSPĚLÍ PROSTŘEDNISTVÍM SEKTOROVÝCH RAD KVALITA (ZKOUŠKY PK) (JEN ČÁST REKVALIFIKACÍ A FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ) DOVEDNOSTI SOUČASNÁ PRACOVNÍ MÍSTA NSP NSK KVALITA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ FIREMNÍ REKVALIFIKACE ÚSPĚCHY: Přes 130 000 dospělých získalo kvalifikaci podle požadavků zaměstnavatelů. ÚSPĚCHY: Přes 1 000 firem zná a nějakým způsobem využívá NSP a NSK. VÝZVY:. Nejasná role SR v NSP. Množství absolventů rekvalifikací neodpovídá potřebám. Chybí systémové zajištění kvality zkoušek. Malý zájem o další vzdělávání. CO SE PODAŘILO V LETECH 2006 - 2015

21 PROSTŘEDÍ FIREM A ORGANIZACÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM (V POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ) DĚTI DOSPĚLÍ IDENTIFIKACE AKTUÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ DOVEDNOSTI SOUČASNÁ PRACOVNÍ MÍSTA NSP NSK DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ FIREMNÍ POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SŠZŠVOŠ+VŠOBČANSKÉ REKVALIFIKACE POŽADAVKY PRAXE NA RVP (OBSAH I FORMU) DOVEDNOSTI BUDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTA IDENTIFIKACE NOVÝCH DOVEDNOSTÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ MNOŽSTVÍ KVALITA MONITORING ÚP DLOUHÉ REKVALIFIKACE S PRVKY DUÁLU PŘEDVÍDÁNÍ ZMĚN PROFESNÍ STRUKTURY OHROŽENÉ PROFESE (MOTIVACE K DV) ZAPOJENÍ SEKTOROVÝCH RAD Vize 2016 - 2020 ZAPOJENÍ REGIONU

22 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM (V POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ) PROSTŘEDÍ FIREM A ORGANIZACÍ DĚTI DOSPĚLÍ IDENTIFIKACE AKTUÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ DOVEDNOSTI SOUČASNÁ PRACOVNÍ MÍSTA NSP NSK DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ FIREMNÍ POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SŠZŠVOŠ+VŠOBČANSKÉ REKVALIFIKACE POŽADAVKY PRAXE NA RVP (OBSAH I FORMU) DOVEDNOSTI BUDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTA IDENTIFIKACE NOVÝCH DOVEDNOSTÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ MNOŽSTVÍ KVALITA MONITORING ÚP DLOUHÉ REKVALIFIKACE S PRVKY DUÁLU PŘEDVÍDÁNÍ ZMĚN PROFESNÍ STRUKTURY OHROŽENÉ PROFESE (MOTIVACE K DV) ZAPOJENÍ SEKTOROVÝCH RAD Projekty 2016 - 2020 Oblast B Oblast C Oblast G Oblast E Oblast F Oblast D Oblast A

23  Zvýšení kvality systému dalšího vzdělávání na bázi prvků NSP a NSK pod křídly zákona 179/2006 Sb.  Nastavení podmínek k plošnému zavedení mistrovských zkoušek  Postupná implementace navržených opatření v Národní dohodě: −Predikce trhu práce a kariérové poradenství pro volbu studia, povolání a rekvalifikace −Další vzdělávání a rekvalifikace – modularizace rekvalifikačního programu, délka, prvky duálního systému, spolupráce s Aos, služby pro Aorg., monitoring zkoušek, akreditace programů. −Nové a ohrožené profese v souvislosti s kvalitativními změnami profesní struktury a dovedností – Průmysl 4.0 −Výše uvedené využít při revizi RVP a ŠVP, k implementaci do PV To vše za aktivního zapojení Národní sítě sektorových rad!!!! Podpora společných cílů zaměstnavatelů

24 Rozvoj Národních soustav povolání a kvalifikací: NSK: Pro rok 2016 se řeší provizorium, pro rok 2017 se řeší úprava zákona č. 179/2006, která by měla zajistit prostředky pro zaměstnavatele (sektorové rady) prostřednictvím HK ČR. NSP: Správou pověřen FDV, dostává ze státního rozpočtu prostředky ročně na správu a aktualizace NSP, sektorové rady nejsou systémově zapojeny. ÚKOLY: - Prosadit, aby se změny zákona pro financování NSK stihly do konce roku 2016 - Prosadit obdobné řešení rozvoje NSP na jednáních se zástupci MPSV - Společně požadovat další změny v ustanoveních zákona 179 pro rozvoj a ochranu systému dalšího profesního vzdělávání v rámci novely 2016 Stav vyjednávání – RNDr. Somr Konkrétní akce k podpoře implementace záměrů

25 Projektový záměr „KVASAR“ KVASAR – KVAlita Systému Autorizací a Rekvalifikací!!! Hlavní cíle:  Síťování subjektů ovlivňujících oblast zaměstnanosti a dalšího vzdělávání za koordinace sektorových - národních a regionálních pohledů a aktivit na zaměstnanost a trh práce (Aos, vzdělavatelé, zaměstnavatelé)  Metodicky nastavit a pilotně ověřit modularizaci rekvalifikačních programů, prvky duálního systému vzdělávání (firemním prostředí), financování dlouhodobých rekvalifikací a doladit infrastrukturu kvalitních zkoušek NSK (pokrytí regionů autor. osobami, spoluprací a kontrolou). V rámci naplňování cílů projektu zaměstnavateli je v neposlední řadě klíčová celostátní a krajská spolupráce zaměstnavatelů se vzdělavateli a státní správou a krajskou samosprávou při řešení projektů ministerstev, krajů a ÚP ČR

26 Cíl: Predikce trhu práce - předvídání kvantitativních změn na trhu práce (ČR a regiony) a dopadů na kvalifikační potřeby zaměstnavatelů. Na zasedání Správní rady sítě SR stanoveny úkoly: -Intervenovat za zapojení zaměstnavatelů nejlépe formou sektorových rad pro sektorové posouzení reálnosti odhadů. -Intervenovat za adekvátní zapojení zaměstnavatelů v regionech pro sběr a interpretaci dat a regionální posouzení reálnosti odhadů. -Intervenovat za zapracování principů regionálních observatoří trhu práce (ROTP) do celého konceptu projektu KOMPAS. Projekt „ KOMPAS“

27 1.„Nastavení a zavedení systému mistrovské zkoušky" Předmětem projektu bude navrhnout a rozpracovat všechny prvky potřebné k plošnému zavedení mistrovské zkoušky. Těmito prvky jsou kvalifikační a hodnotící standardy mistrovských kvalifikací, obsahové rámce a společné části zadání mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů pro zájemce o mistrovské kvalifikace a učební texty pro tyto vzdělávací programy. 2. „Implementace systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR“ Předmětem je zrealizovat programy dalšího profesního vzdělávání zaměřené na získání kvalifikace mistr řemesla a zakončené zkouškou z těchto kvalifikací pro jednotlivá řemesla podle standardů, osnov a učebních textů vytvářených v systémovém projektu "Nastavení a zavedení systému mistrovské zkoušky" Součástí projektu bude i vytvoření sítě vzdělávacích a zkušebních středisek pro jednotlivé kvalifikace mistrů řemesla a vyškolení jejich pracovníků. (závěr komise k MiZk, další jednání s MŠMT a NÚV o projektech probíhají pod vedením Ing. Pommera - informace) Návrh projektů k implementaci Mistrovské zkoušky

28 Budeme plánovaná jednání směřovat:  K prosazení systémového řešení odrazu budoucích dovedností do vzdělávání na školách i v rekvalifikacích.  Budeme intervenovat ve smyslu prosazení záměru a získání finančních prostředků pro jeho realizaci z OP VVV, OP Z, nebo čerpat z jiných zdrojů - TA ČR.  Intervenovat za zapojení zaměstnavatelů nejlépe formou sektorových rad posílených o PS, ve kterých budou zástupci výzkumné a aplikační sféry (velké, inovativní firmy). Aktivity - vymezování budoucích profesí a změn dovedností za vybrané sektory, předání do národních soustav (NSP a NSK) a do soustavy oborů vzdělání. Další oblast zájmu - „Průmysl (dovednosti) 4.0“

29 Dotazy a diskuze


Stáhnout ppt "23. 2. 2016 Stálá konference předsedů Sektorových rad."

Podobné prezentace


Reklamy Google