Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečišťující faktory ŽP a dopady činnosti člověka na ŽP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečišťující faktory ŽP a dopady činnosti člověka na ŽP"— Transkript prezentace:

1 Znečišťující faktory ŽP a dopady činnosti člověka na ŽP

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor: Mgr. Václava Talábová Předmět: Základy biologie a ekologie - ekologie

3 Obsah 1 Znečišťující faktory - úvod 2 Vývoj ŽP v historii 3 Historie 4
Problémy stavu ŽP 5 Problémy stavu ŽP 6 Řešení konfliktu se ŽP 7 Hlavní znečišťující faktory - OVZDUŠÍ 8 Hlavní znečišťující faktory - PŮDA 9 Hlavní znečišťující faktory - VODA 10 Hlavní znečišťující faktory - HLUK

4 Znečišťující faktory - úvod
1 jedná se o celosvětový problém poprvé otevřena diskuse k problému ŽP na 23. zasedání OSN v roce 1968 v roce 1972 na Konferenci OSN o životním prostředí ve Stockholmu byla přijata Deklarace OSN o životním prostředí (stanovila zásady péče o životní prostředí a mezinárodní spolupráci)

5 Vývoj ŽP v historii Přírodní faktory Antropogenní faktory
2 Přírodní faktory Antropogenní faktory tektonická a sopečná činnost změny intenzity slunečního záření doby ledové magnetické pole země srážka s asteroidem… neolitická revoluce industriální revoluce Exponenciální růst Závislost na fosilních palivech

6 Historie 3 mezníkem ve vývoji lidstva a jeho prostředí byla skutečnost, že se člověk stal PÁNEM TECHNIKY nevyváženost životních podmínek vede k devastaci přírodních zdrojů nerovnoměrný technický pokrok se projevuje znehodnocování ŽP v rámci vývoje člověka byl vliv na krajinu v závislosti na jeho chování - lovec X zemědělec rozvoj zemědělství, intenzivní odlesňování, řízené zalesňování

7 Problémy stavu ŽP globální problémy ekologické katastrofy
4 globální problémy ekologické katastrofy populační exploze surovinová a energetická krize problematika války a míru konflikt člověka se životním prostředím havárie ropných tankerů havárie Černobylu kácení tropických deštných pralesů

8 Problémy stavu ŽP 5

9 Řešení konfliktu se ŽP 6 respektovat limitované možnosti planety => netradiční zdroje výživy, regulace porodnosti omezení spotřeby neobnovitelných surovin => recyklace využívat zdrojů energie méně zatěžujících ŽP respektovat ekologické zákonitosti ve všech oblastech lidské činnosti => ekologie jako dlouhodobá ekonomika

10 Hl. znečišťující faktory - OVZDUŠÍ
7 emise látky, které se dostávají do ovzduší pevné (saze, prach), kapalné i plynné imise látky vzniklé reakcemi emisí mezi sebou a se složkami vzduchu smog směs emisí a imisí inverze situace, za níž se zvyšuje koncentrace emisí obrácené rozvrstvení teplých a studených vrstev vzduchu (v údolních oblastech) - nedochází k promíchávání vzduchu, smog zůstává při zemi

11 Hl. znečišťující faktory - PŮDA
8 znečišťování půdy nadměrné hnojení eroze rozrušování a odnos půdy působením vody a větru 1 cm půdy se tvoří let - erozí se ztratí několik m3 půdy z hektaru ročně zhutnění půd způsobeno pojezdy těžkých strojů po polích a poškozením edafonu, který půdu kypří spodní vrstvy zůstanou stlačené i po orbě (neodstraní ani hluboká orba)

12 Hl. znečišťující faktory - VODA
9 zvyšující se nároky na množství pitné a užitkové vody změny vodního režimu krajiny (přehrady, odvodňování, regulace vodních toků) ze znečištění vody přímo vypouštěnými odpady splachy a vyluhováním látek z půdy dešťovými srážkami ze znečištěného vzduchu

13 Hl. znečišťující faktory - HLUK
10 má negativní vliv na prostředí hl. zdroje doprava - nejvíce silniční a letecká (až 140 dB), nejméně vodní urbanizace (= koncentrace ve velkých městech) zdravotní nebezpečí poruchy sluchu narušování funkce nerv. soustavy (stres, poruchy spánku) závažný vliv infrazvuku na tělní funkce řešení - snížit hladinu hluku v urbanizovaných oblastech pod 50 dB ve dne, 35 dB v noci zvuk. bariéry, snížit hlučnost provozů

14 Použité zdroje https://sites.google.com/a/eto.vurv.cz/monitoring-imisi/monitoring-imisi/vyzkumna-zprava/2-atmosfericka-depozice-a-vliv-imisi-na-zemedelskou-vyrobu/2-7-emise-imise-a-depozice Materiály získané při specializačním studiu pro Koordinátory EVVO organizované organizací SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory


Stáhnout ppt "Znečišťující faktory ŽP a dopady činnosti člověka na ŽP"

Podobné prezentace


Reklamy Google