Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečišťující faktory ŽP a dopady činnosti člověka na ŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečišťující faktory ŽP a dopady činnosti člověka na ŽP."— Transkript prezentace:

1 Znečišťující faktory ŽP a dopady činnosti člověka na ŽP

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy biologie a ekologie - ekologie

3 Obsah Znečišťující faktory - úvod1 Vývoj ŽP v historii2 Historie3 Problémy stavu ŽP4 5 Řešení konfliktu se ŽP6 Hlavní znečišťující faktory - OVZDUŠÍ7 Hlavní znečišťující faktory - PŮDA8 Hlavní znečišťující faktory - VODA9 Hlavní znečišťující faktory - HLUK10

4 jedná se o celosvětový problém poprvé otevřena diskuse k problému ŽP na 23. zasedání OSN v roce 1968 v roce 1972 na Konferenci OSN o životním prostředí ve Stockholmu byla přijata Deklarace OSN o životním prostředí (stanovila zásady péče o životní prostředí a mezinárodní spolupráci) Znečišťující faktory - úvod 1

5 Vývoj ŽP v historii Přírodní faktory tektonická a sopečná činnost změny intenzity slunečního záření doby ledové magnetické pole země srážka s asteroidem… Antropogenní faktory neolitická revoluce industriální revoluce – Exponenciální růst – Závislost na fosilních palivech 2

6 mezníkem ve vývoji lidstva a jeho prostředí byla skutečnost, že se člověk stal PÁNEM TECHNIKY nevyváženost životních podmínek vede k devastaci přírodních zdrojů nerovnoměrný technický pokrok se projevuje znehodnocování ŽP v rámci vývoje člověka byl vliv na krajinu v závislosti na jeho chování - lovec X zemědělec rozvoj zemědělství, intenzivní odlesňování, řízené zalesňování Historie 3

7 Problémy stavu ŽP globální problémy populační exploze surovinová a energetická krize problematika války a míru konflikt člověka se životním prostředím ekologické katastrofy havárie ropných tankerů havárie Černobylu kácení tropických deštných pralesů 4

8 Problémy stavu ŽP 5

9 respektovat limitované možnosti planety => netradiční zdroje výživy, regulace porodnosti omezení spotřeby neobnovitelných surovin => recyklace využívat zdrojů energie méně zatěžujících ŽP respektovat ekologické zákonitosti ve všech oblastech lidské činnosti => ekologie jako dlouhodobá ekonomika Řešení konfliktu se ŽP 6

10 Hl. znečišťující faktory - OVZDUŠÍ emise látky, které se dostávají do ovzduší pevné (saze, prach), kapalné i plynné imise látky vzniklé reakcemi emisí mezi sebou a se složkami vzduchu smog směs emisí a imisí inverze situace, za níž se zvyšuje koncentrace emisí obrácené rozvrstvení teplých a studených vrstev vzduchu (v údolních oblastech) - nedochází k promíchávání vzduchu, smog zůstává při zemi 7

11 znečišťování půdy nadměrné hnojení eroze rozrušování a odnos půdy působením vody a větru 1 cm půdy se tvoří 100 - 500 let - erozí se ztratí několik m 3 půdy z hektaru ročně zhutnění půd způsobeno pojezdy těžkých strojů po polích a poškozením edafonu, který půdu kypří spodní vrstvy zůstanou stlačené i po orbě (neodstraní ani hluboká orba) Hl. znečišťující faktory - PŮDA 8

12 zvyšující se nároky na množství pitné a užitkové vody změny vodního režimu krajiny (přehrady, odvodňování, regulace vodních toků) ze znečištění vody přímo vypouštěnými odpady splachy a vyluhováním látek z půdy dešťovými srážkami ze znečištěného vzduchu Hl. znečišťující faktory - VODA 9

13 má negativní vliv na prostředí hl. zdroje  doprava - nejvíce silniční a letecká (až 140 dB), nejméně vodní  urbanizace (= koncentrace ve velkých městech) zdravotní nebezpečí  poruchy sluchu  narušování funkce nerv. soustavy (stres, poruchy spánku)  závažný vliv infrazvuku na tělní funkce řešení - snížit hladinu hluku v urbanizovaných oblastech pod 50 dB ve dne, 35 dB v noci zvuk. bariéry, snížit hlučnost provozů Hl. znečišťující faktory - HLUK 10

14 http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/210949-firmy-najate-bp-odmitaji-podil-na-masivnim- uniku-ropy.html http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/Arktida/honba-za- ropou/ropne-havarie/ http://atominfo.cz/2011/03/vybuch-na-japonske-elektrarne-fukusima-aktualni-zpravy/ http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/sinamar/ https://sites.google.com/a/eto.vurv.cz/monitoring-imisi/monitoring-imisi/vyzkumna-zprava/2- atmosfericka-depozice-a-vliv-imisi-na-zemedelskou-vyrobu/2-7-emise-imise-a-depozice http://www.denik.cz/z_domova/sever-cech-trapi-smog-20111113.html http://ces.vse.cz/portal/index.php?page=view_chapter&kap=8 http://ucebnice2.enviregion.cz/voda/znecisteni-vod/dopad-prumyslu-na-znecisteni-vody http://www.ekobydleni.eu/tag/zivotni-prostredi http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/biologie/clovek-a-prostredi---antropolekologie/360/ Materiály získané při specializačním studiu pro Koordinátory EVVO organizované organizací SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Použité zdroje


Stáhnout ppt "Znečišťující faktory ŽP a dopady činnosti člověka na ŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google