Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LIDÉ NA ZEMI Socioekonomická geografie - sleduje rozmístění obyvatelstva, jeho růst, pohyb/ stěhování/, skladbu obyvatel podle věku, zaměstnání, rasové,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LIDÉ NA ZEMI Socioekonomická geografie - sleduje rozmístění obyvatelstva, jeho růst, pohyb/ stěhování/, skladbu obyvatel podle věku, zaměstnání, rasové,"— Transkript prezentace:

1 LIDÉ NA ZEMI Socioekonomická geografie - sleduje rozmístění obyvatelstva, jeho růst, pohyb/ stěhování/, skladbu obyvatel podle věku, zaměstnání, rasové, národnostní, jazykové a náboženské příslušnosti

2 LIDÉ NA ZEMI- OBYVATELSTVO DEMOGRAFIE-věda, která se zabývá všemi údaji o obyvatelstvu. Počet obyvatel na ZEMI – přes 7,3 miliardy. Při současném růstu počtu obyvatel má být po roce 2050 – přes 10 miliard lidí- populační exploze - přelidnění. / SP – 5 + 5 / Počet obyvatel se mění- přirozenou měnou- přirozeným přírůstkem nebo úbytkem / vyjadřuje rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých/ na 1000 obyvatel za rok/. Přírůstek- nejchudší státy nebo s muslimským náboženstvím, úbytek- vyspělé státy- uchování vysoké životní úrovně. Rozmístění obyvatelstva na Zemi- nerovnoměrné, které ovlivňují už nejen podmínky přírodní, ale i hospodářské a společenské. Většina obyvatel žije ve vzdálenosti do 200 km od mořského pobřeží a do 200 m nadmořské výšky. Ukazatelem rozdílného osídlení je – hustota osídlení/ počet obyvatel/ km. / SP - najít na PC příklady států- 5 + 5 /

3 LIDÉ NA ZEMI Rozlišení obyvatelstva podle věku: - děti a mládež ( 0- 14 let) - lidé produktivního věku ( 15 – 64 let ) - lidé poproduktivního věku ( 65 a více let) Střední délka života- ovlivňuje úmrtnost- počet let, kterých se člověk může v daném státě dožít / SM- napsat důvody, které to ovlivňují / Hranice 70- 80 let- vyspělé státy – Japonsko, Švýcarsko, státy severní Evropy, USA Hranice 40- 50 let – nejchudší zaostalé státy v Africe a Asii

4 LIDÉ NA ZEMI - MIGRACE Stěhovaní obyvatelstva- migrace. Pohyb lidí na Zemi - od počátku existence lidí. Nejdříve obživa v dnešní době- společenské události /SP- vypsat/. Stěhování: - vnitřní- urbanizace( stěhování do měst) - mezistátní -především hospodářskými, politickými, náboženskými, ale i válečnými událostmi. Migrace: - dobrovolná- na základě svobodného rozhodnutí - násilná - nelze se bránit ani ji ovlivnit ( např. násilný odvoz černochů z Afriky do Ameriky nebo i nucený odsun němců z Československa po konci II. světové války) Emigrant- vystěhovalec, imigrant- přistěhovalec Krátkodobá migrace- v období dovolených a prázdnin

5 LIDÉ NA ZEMI - RASY Z důvodů odlišnosti přírodních podmínek, kde lidé žili, se začali od sebe odlišovat- barvou kůže, tělesných znaků, vlasy, atd.. LIDSKÉ RASY: 1.BÍLÁ – europoidní - asi 45 % 2. ŽLUTÁ – mongoloidní- asi 40% 3. ČERNÁ – negroidní- asi 12 % Existují rasy smíšené – mulati, mesticové, zambové RASISMUS – prosazování nadřazenosti jedné rasy nad jinými / rasová diskriminace- holocaust/

6 LIDÉ NA ZEMI - JAZYKY NÁROD- společenství lidí, které žije na společném území, má společný jazyk, kulturu a životní styl. V současnosti na Zemi přes- 3000 národů a národností Indoevropská jazyková skupina: Románské-z latiny-italština, francouzština, španělština Germánské- angličtina, němčina, holandština Slovanské- čeština, slovenština, ruština, polština Čínštinou – mluví nejvíce lidí na Zemi, angličtinou- se na Zemi nejlépe dorozumí. V Indii- nejvíce hindština. Gramotnost obyvatel- umět číst, psát a počítat. Negramotnost- analfabetismus – neschopnost čtení, psaní a počítání v nejzákladnější formě- rozvojové a zaostalé státy- negativní vliv pro úroveň těchto států.

7 LIDÉ NA ZEMI- NÁBOŽENSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ- ovlivňuje lidské myšlení, chování, jednání, stravu, kulturu i vzdělanost. / terorismus/. Nejvíce lidí se hlásí ke křesťanství – asi 35 % lidí. Nejvyšší představitel- papež sídlící ve Vatikánu. Ideologie- bible- víra v posmrtný život. Křesťanství tvoří - římští katolíci, protestanti/ evangelíci/, pravoslavní. Islám – muslimské náboženství- asi 16 % lidí. Ideologie- korán – Mohamed- prorok, Alláh- bůh. Poutní města – Mekka a Mesina na Arabském poloostrově. Jiná náboženství- např. hinduismus, buddhismus, judaismus, Světci Jehovovi, Mormoni, atd.. Dále také existují různé náboženské sekty- až fanatismus. Jeruzalém- město 3 náboženství

8 LIDÉ NA ZEMI - SÍDLA Lidé si svá obydlí stavějí většinou pohromadě – vznikají sídla- společné řešení a vytváření nejlepších podmínek pro život. Základní sídelní jednotkou je – obec. Ta se dále rozlišuje podle počtu obyvatel- samota, vesnice, městys, město, velkoměsto. Sídla rozlišujeme – trvalá nebo přechodná. V současnosti dochází ve světě stále k rozrůstání měst- urbanizace. Zde lepší podmínky pro život + větší nabídka služeb. Urbanizace především v rozvojových zemích- větší nabídka obživy- Mexiko City, Sao Paulo, Mumbai, Jakarta, Karáčí, Káhira, Šanghaj. Ve vyspělých zemích- New York, Londýn, Los Angeles, Soul


Stáhnout ppt "LIDÉ NA ZEMI Socioekonomická geografie - sleduje rozmístění obyvatelstva, jeho růst, pohyb/ stěhování/, skladbu obyvatel podle věku, zaměstnání, rasové,"

Podobné prezentace


Reklamy Google