Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Zeměpis Ročník : 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Zeměpis Ročník : 8."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Zeměpis Ročník : 8. Téma : Lidé na Zemi Autor : Mgr. Eva Vyskočilová

2 Lidé na Zemi Důležité pojmy: Lidské rasy Rasismus Počet obyvatel Stěhování obyvatel (migrace) Hustota zalidnění Světové jazyky Světová náboženství Urbanizace Aglomerace Konurbace

3 Když by sis měl/a zvolit místo, kde budeš žít, které by to bylo? Proč myslíš, že někteří lidé přesto volí průmyslové oblasti místo přírodní krajiny?

4 Kde se vzal, tu se vzal… První lidé Afrika Postupné rozšíření na ostatní kontinenty Přizpůsobení různým podmínkám -> tvorba lidských ras

5

6 Lidské rasy Společný původ VŠECHNY JSOU ROVNOCENNÉ !!!VŠECHNY JSOU ROVNOCENNÉ !!! Rasismus =Rasismus = teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin; nenávist k lidem určité rasy Vychází z předpokladu, že lidská plemena nejsou stejně hodnotná, přičemž se zpravidla zdůrazňují přednosti vlastní rasy. Rasisticky motivované jednání může mít jemné, skryté podoby, podoby společenského odstupu, šikanování a diskriminace, může však nabýt až násilných forem majících za následek smrt. Rasismus a jeho projevy, uveď příklady. Pro zájemce: http://www.odmaturuj.cz/politologie/rasismus-2/

7 Lidské rasy Mongoloidní Negroidní Europoidní Je vše správně? Vypozoruj charakteristické shodné X odlišné znaky skupin…

8

9 Počet obyvatel na Zemi Neustálý růst Současnost? –Více než 6 miliard population clock nárůst obyvatel na světě - hodiny 6,843 miliard video: růst obyvatel

10 Obyvatelstvo – shrnutí hospodářsky méně rozvinutých Většina v hospodářsky méně rozvinutých zemích –Hodně dětí, mladistvých –Afrika, Latinská Amerika, Asie Hospodářsky vyspělé státy –Dožívají se vyššího věku –S Amerika, Z a S Evropa –Pomalý růst -> úbytek obyvatelstva –Vyrovnávání ztrát - přistěhovalci

11 Podle mapy urči řídce a hustě osídlená místa. Jaké přírodní podmínky hrály při osidlování planety roli?

12 Hustota zalidnění Udává kolik obyvatel žije na 1 km 2 daného území Neukazuje kolik obyvatel kde žije ρ K zamyšlení: Může být hustota zalidnění závislá na vzdálenosti od moře? Nadmořské výšce? Zeměpisné šířce? Nejvíce do 200 km od moře Nejvíce do výšky 500 m n. m.

13 Jazykové rozšíření na světě … aneb kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem

14 arabské čínské anglické francouzské inuité portugalské ruské španělské menší skupiny

15 Světová náboženství

16 Urbanizace Urbanizace = proces stěhování obyvatel do měst Aglomerace Aglomerace = seskupování většího počtu sídel kolem většího města Konurbace (souměstí) Konurbace (souměstí) = stůstání několika měst v jednu souvisle zastavěnou plochu Obr. Chicago

17 Pokud sis v této hodině něco zapamatoval/a, pak dokážeš hovořit o následujících pojmech. Zamysli se a pokus se ověřit své nové poznatky. Důležité pojmy: Lidské rasy Rasismus Počet obyvatel Stěhování obyvatel (migrace) Hustota zalidnění Světové jazyky Světová náboženství Urbanizace Aglomerace konurbace

18 Seznam použitých zdrojů: CHALUPA, Petr; DEMEK, Jaromír; RUX, Jaromír. Zeměpis 8 : Lidé a hospodářství. 2. vydání. Praha : SPN, 2009. 87 s. ISBN 978-80-7235-439-9. ABZ: slovník cizích slov [on-line]. Dostupný na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Department of Mathematics [on-line]. Dostupné na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Youtube.com [on-line]. Dostupné na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Poodwaddle.com [on-line]. Dostupné na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Webová alba aplikace Picasa [on-line]. Dostupná na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Zeměpis.com [on-line]. Dostupný na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Stifter-centrum.info [on-line]. Dostupné na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Vodim.info [on-line]. Dostupné na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Otevřená encyklopedie Wikipedie [on-line]. Dostupná na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Leccos.com[on-line]. Dostupné na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Leccos.com[on-line]. Dostupné na WWW: . [cit. 13.9.2010]. Leccos.com[on-line]. Dostupné na WWW:. [cit. 13.9.2010].

19 Otevřená encyklopedie Wikipedie [on-line]. Dostupná na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Translation Blog Trusted Translations [on-line]. Dostupný na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Srhabay.wikispaces.com/[on-line]. Dostupný na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Istockphoto.com [on-line]. Dostupné na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Clipartpal.com [on-line]. Dostupné na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Otevřená encyklopedie Wikipedie [on-line]. Dostupná na WWW:. [cit. 13.9.2010]. Město.navajo.cz [on-line]. Dostupná na WWW:. [cit. 13.9.2010]. How-to-draw-cartoons-online.com [on-line]. Dostupné na WWW: . [cit. 13.9.2010].


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Zeměpis Ročník : 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google