Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ ŠKOL A JEDNOTLIVCŮ O NEJLEPŠÍHO „OLEJOVÉHO BANDITU“ Ekologický projekt pro MŠ a ZŠ Ve spolupráci s firmou Viking group s.r.o. Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ ŠKOL A JEDNOTLIVCŮ O NEJLEPŠÍHO „OLEJOVÉHO BANDITU“ Ekologický projekt pro MŠ a ZŠ Ve spolupráci s firmou Viking group s.r.o. Autor:"— Transkript prezentace:

1

2 VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ ŠKOL A JEDNOTLIVCŮ O NEJLEPŠÍHO „OLEJOVÉHO BANDITU“ Ekologický projekt pro MŠ a ZŠ Ve spolupráci s firmou Viking group s.r.o. Autor: Ing. Jitka Halamová

3 INFORMACE PRO ŠKOLY TÍMTO SI VÁS DOVOLUJI OSLOVIT S NABÍDKOU ZAPOJIT SE DO EKOLOGICKÉHO PROJEKTU VE SBĚRU POUŽITÉHO ROSTLINNÉHO OLEJE

4 PROČ SE DO PROJEKTU ZAPOJIT Zapojíte se do smysluplného projektu environmentální výchovy zaměřené na recyklaci a ekologické využití odpadové suroviny. Zabráníte znehodnocení cenné suroviny. Sbíráním tohoto odpadu je ušetřeno životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Přispíváte ke snaze o využití neropných zdrojů v ČR. Žáci se naučí, jak správně nakládat s odpadem. Zajímavé finanční ohodnocení pro školu: 3 Kč/kg oleje. Věcné dárky pro žáky.

5 CO NABÍZÍME? Ekologickou likvidaci použitého rostlinného oleje dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Výkup použitého rostlinného oleje z domácností od žáků/pedagogů Vaší školy za cenu 3 Kč/kg oleje. Vykoupíme také olej ze školní jídelny za cenu 3 Kč/kg. Školní jídelně jsme schopni dodat kvalitní jednodruhový řepkový fritovací rostlinný olej v ceně cca 29,50 Kč/l. Dodáme vlastní barely pro sběr oleje, po naplnění je odvezeme a vyměníme za prázdné.

6 INFORMACE PRO VEDENÍ ŠKOLY Nádoba pro sběr oleje bude škole včas dodána (50 litrový sud). Bude potřeba vyhradit místo pro její umístění (např. na dvoře). Po naplnění sudu (plastovými láhvemi s olejem nebo olejem) bude sud vyměněn za prázdný (po obdržení emailu s žádostí o jeho odvoz). Minimum oleje pro jeho odvoz ze školy je 50 litrů. Vše bude podloženo smlouvou s firmou Viking group s.r.o. http://www.vikinggroup.cz/ http://www.vikinggroup.cz/ Je nutné vymezit prostor např. v hodině ekologie a žákům vše vysvětlit. Osobně žáky seznámím s pravidly soutěže a vysvětlím jim: co je recyklace, proč je důležitá, jak nakládat s odpady, jejich další využití apod. Do prezentace je možné něco přidat, a nebo naopak něco ubrat, podle věku žáků a po domluvě s Vámi. V malých městech a vesnicích je možno vyvěsit letáky a informovat o sběru veřejnost. Občané mohou nosit olej do školy a škola pak za něj dostane peníze, za které může nakoupit školní pomůcky apod. Na konci soutěže prosím o naskenování seznamů tříd s množstvím oleje u jednotlivých žáků – součet musí souhlasit s odevzdaným množstvím oleje (může být nižší, nikoliv však vyšší).

7 ČÁST URČENÁ ŽÁKŮM

8 RECYKLACE NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM, KTERÉ VEDE K JEHO DALŠÍMU VYUŽITÍ CO LZE RECYKLOVAT?

9 RECYKLACE recyklací šetříme obnovitelné i neobnovitelné zdroje množství odpadu uloženého na skládkách klesá PŘÍMÁ NEPŘÍMÁ

10 PŘÍMÁ RECYKLACE JEDNÁ SE O JEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB RECYKLACE ODPADY SE NEMUSÍ ZPRACOVÁVAT oblečení (charita, second hand) nábytek automobilové součástky z vrakoviště

11 NEPŘÍMÁ RECYKLACE ZNOVU VYUŽITÍ ODPADU POMOCÍ ZPRACOVÁNÍ VZNIKLÉHO ODPADU použití sběrového papíru při výrobě nového plasty, sklo nebo kov PLAST SKLO PAPÍR

12 RECYKLACE PLASTU TŘÍDÍCÍ LINKA – vytřídí se PET obaly, průhledné fólie a pevné duté plasty (např. kelímky od jogurtů, obaly od kosmetiky a čisticích prostředků. Podle barev a druhů jsou SLISOVÁNY do balíků. DRCENÍ A MLETÍ na maličké vločky, které se dokonale properou ve vodě (odstranění zbytků potravin od nápojů, lepidel). Tento polotovar se tepelně upraví (roztaví) a vtlačuje se do kovových forem.

13 VÝROBKY Z RECYKLOVANÉHO PLASTU Výrobky z recyklátu jsou mnohdy (ale ne vždy) stejně kvalitní a odolné, jako výrobky z primárních surovin. Setkáváme se s nimi například ve stavebnictví, kde se používají ke stavbě protihlukových stěn. Dále se z recyklovaného plastu vyrábí zahradní nábytek, různé mřížky, kryty, tašky, pytle, odpadkové koše, kompostéry, zatravňovací dlažba. Z recyklovaných PET lahví je možné vyrábět silonové vlákno. Z toho pak mohou vzniknout fleecové oděvy.

14 ZAJÍMAVOSTI Rozklad jedné PET láhve trvá více jak 100 let. 1 kg PET = 1,9 kg ropy + 23 kWh energie, až 55 % energie lze získat zpět spálením. V recyklaci plastů patříme k nejlepším v Evropě. Největším odběratelem PET lahví je Čína. Plastový obal od sušenek se rozkládá 450 let, plastová taška ale 500 až 1000 let, polystyrenový kelímek od čaje nebo polystyrenová nástěnka se nerozloží nikdy. Spotřeba dvoulitrových lahví pro výrobu trička je 5 ks, pro tepelnou výplň zimní bundy nebo jeden svetr je 20 ks.

15 RECYKLACE SKLA Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin. Střepy se taví snáze než suroviny. Taví se při teplotě kolem 1 500 °C. Sklo se dá takto používat donekonečna. Při výrobě zeleného skla může být až z 90 % použito střepů, u hnědého skla ze 70 % a u bílého skla ze 60 %. Ve sklárnách snižuje každých 10 % střepů spotřebu energie o 2 %. Základní surovinou pro výrobu skloviny je směs, nazývaná sklářský kmen o přibližném složení: 50% PÍSEK (křemen nebo oxid křemičitý), 16% SODA (uhličitan sodný), 12% VÁPENEC (uhličitan vápenatý), 18% odpadní sklo (drcené střepy). SKLOTVORNÉ SUROVINY + STŘEPY + (BARVIVA)

16 RECYKLACE PAPÍRU Papír lze recyklovat 4-6x. 1 tuna ušetří asi 14 Pozitivní dopad na životní prostředí - nižší emise znečišťujících látek do vzduchu i do vody. Zpracování sběrového papíru potřebuje oproti výrobě papíru z buničiny méně energie i vody. Méně odpadů končí na skládkách a ve spalovnách

17 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE ZDROJ, V JEHOŽ ČERPÁNÍ LZE TEORETICKY POKRAČOVAT DALŠÍ TISÍCE AŽ MILIARDY LET SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ fotovoltaické zařízení, přeměna energie přímo na elektřinu nebo na teplo VĚTRNÁ ENERGIE větrná elektrárna VODNÍ ENERGIE vodní elektrárna, přeměna kinetické energie vody na elektrickou energii ENERGIE PŘÍLIVU přílivová elektrárna je vodní elektrárna, využívající periodického opakování přílivu a odlivu moře GEOTERMÁLNÍ ENERGIE - teplo z hlubin Země, které proniká na povrch (např. geotermální prameny na Islandu) ENERGIE BIOMASY – bioplynová stanice, využíváme zbytkovou a cíleně pěstovanou biomasu. Zbytková/odpadní biomasa: kejda, hnůj, komunální bioodpad, rostlinné zbytky, kaly z ČOV, dřevo, sláma

18 JSOU OBRÁZKY SPRÁVNĚ SEŘAZENÉ?

19

20 NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYČERPÁNÍ TĚCHTO ZDROJŮ JE OČEKÁVÁNO V HORIZONTU MAXIMÁLNĚ STOVEK LET FOSILNÍ PALIVA jsou nerostné suroviny, které vznikly v dávných dobách přeměnou odumřelých částí rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. ROPA přirozeně se vyskytující hořlavá kapalina, která se těží a dále pak zpracovává v rafinériích. ZEMNÍ PLYN je přírodní hořlavý plyn využívaný jako plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je metan. UHLÍ hnědá, černá nebo hnědo-černá hořlavá hornina. Těží se v dolech a používá se jako palivo. Získává se z něj teplo a elektřina. RAŠELINA směs částečně rozložených rostlin, vzniká v rašeliništích (močály, bažiny). Používá se jako palivo, prostředek pro zvýšení úrodnosti půdy, stelivo pro hospodářská zvířata či pro přípravu léčivých lázní.

21 ROPA Frakční destilací se z ní získávají tyto ropné produkty: benzin, nafta, LPG, petrolej, olej, parafin, mazut, asfalt VYUŽITÍ: PALIVO PRO DOPRAVU SUROVINA PRO VÝROBU PLASTŮ VÝROBA PESTICIDŮ VÝROBA NĚKTERÝCH LÉKŮ VÝROBA UMĚLÝCH HNOJIV

22 RECYKLACE POUŽITÉHO ROSTLINNÉHO OLEJE

23 FRITOVACÍ OLEJ ŘEPKOVÝ OLEJ SLUNEČNICOVÝ OLEJ

24 POUŽITÉ ROSTLINNÉ OLEJE Smažíte doma na řízky nebo děláte hranolky ve friťáku? Víte, jak správně naložit s, když už není vhodný na smažení???

25 KAM S OLEJEM??? Olej nepatří do záchodu ani do dřezu. Je to odpad, který dělá v odpadním potrubí a dále pak v kanalizaci neplechu.

26 O použitý olej můžete poprosit i babičku, dědečka, tetičku, strýčka, sousedku, známého, zkrátka kohokoliv, kdo Vás napadne.

27 TUKY V KANALIZACI

28 Olej má menší hustotu, než voda a je v ní nerozpustný. Plave na hladině a po ochlazení ztuhne. Usazuje se na stěnách potrubí a nabaluje na sebe různé nečistoty. Někdy se utvoří i několik centimetrů silný pevný povrch. Tato hmota se potom rozláme na kusy, které ucpávají kanalizaci. Dále se nabaluje na kanalizační čerpadla a vyřazuje je z provozu. Na ČOV tyto oleje narušují mechanický proces čištění odpadní vody.

29 HUSTOTA ρ- ró, fyzikální veličina, která udává, jakou hmotnost má určitý objem zkoumaného tělesa. Hustota je vlastností látky, která tvoří těleso. KANALIZACE – soustava trubek, které odvádějí odpadní vodu z domácností do ČOV. ČOV – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – ČOVKA zařízení, ve kterém dochází k čistění odpadních vod.

30 PROČ SBÍRAT POUŽITÝ OLEJ??? Snížíte znečištění odpadní vody a ochráníte odpadní potrubí před ucpáním. Pomáháte efektivně a ekologicky využívat odpad. Šetříte neobnovitelný zdroj energie (ropu).

31 Z OLEJE SE ZÍSKÁ METYLESTER METYLESTER + NAFTA = BIONAFTA ŠETŘÍ SE NEOBNOVITELNÝ ZDROJ (ROPA) OLEJ BYL JIŽ VYROBENÝ= NIŽŠÍ EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ POUŽITÝ OLEJ ODEVZDANÝ K RECYKLACI ZEMĚ SE TOLIK NEOHŘEJE RECYKLACE OLEJE ROSTLINNÝ OLEJ CO 2 CH 4 N2ON2O JAK TO SPOLU SOUVISÍ ???

32

33 PRAVIDLA SOUTĚŽE Poprosíte někoho z dospělých, ať vám již nepotřebný přepálený olej z pánve nebo fritovacího hrnce přelévá do 1,5 nebo 2 litrové PET láhve, např. od minerálky. Láhev popíšete čitelně fixem: JMÉNO, TŘÍDA. Když bude láhev plná, dobře jí zašroubujete a odnesete v igelitovém sáčku do školy. a)popsané láhve odhodíte do určené nádoby b)v určený den (např. jednou za 14 dní) ji předáte pověřené osobě, která jí vylije do uzavíratelného sudu a poznačí množství odevzdaného oleje do seznamu k vašemu jménu (seznam bude podle tříd). PET láhev si odnesete domů a využijete jí zase na sběr oleje, jinak by se musela vyhodit do komunálního odpadu nebo vymýt  a to už moc ekologické není, že? pozn. škola si sama vybere, která varianta je pro ní přijatelnější.

34 CO SE STANE S OLEJEM POTOM? Jakmile ve škole nasbíráte dostatečné množství oleje, odveze jej specializovaná firma. Škola dostane potvrzení o ekologické likvidaci odpadu. V továrně se vytřídí, vyčistí a poslouží jako surovina k výrobě některých hmot, které nahrazují ropné produkty. Používá se např. k výrobě methylesterů, které se přidávají do nafty - výroba ekologických paliv = BIONAFTA. Použití nachází například v chemickém, dřevařském průmyslu a ve stavebnictví.

35 JAKOU PET LÁHEV POUŽÍT POZOR! Původní láhev od oleje není vhodná, protože dobře netěsní a olej by se mohl vylít. Použijte jakoukoliv 1,5 litrovou láhev od minerálky.

36 NA KONCI ROKU PROBĚHNE VELKÁ DRAŽBA Nejúspěšnější olejoví bandité dostanou na konci roku podle množství doneseného oleje penízky, tzv. olejáky a za ně si budou moct VYDRAŽIT nějakou super cenu. Na základě množství odevzdaného oleje vyhodnotíme ty nejlepší sběrače ze všech zúčastněných škol, kteří dostanou olejáky. Olejáky dostanou jen Ti nejlepší! Čím více odevzdáte oleje, tím dostanete více olejáků. Smaží se u vás doma málo a moc oleje byste tak nenasbíraly? To neznamená, že jinde ho není dost. Fantazii se meze nekladou: oslovte sousedy, majitele hospod či bufetů, rodinu, známé… a požádejte je, ať pro vás olej sbírají. POZOR BONUS NAVÍC!!! 5 NEJLEPŠÍCH SBĚRAČŮ Z KAŽDÉ ŠKOLY může získat slosovatelné lístky do TOMBOLY. Podmínka: žák musí odevzdat minimálně 10 litrů oleje do konce soutěže.

37 Kdo z Vás ví, co to znamená DRAŽBA

38 DRAŽBA / AUKCE Způsob, jakým můžeme koupit zboží nebo službu. Konečná cena za zboží není předem stanovena, ale určí se během dražby postupným přihazováním kupujících. Ceny pro Vás začnou na dané vyvolávací ceně, kterou postupně budeme navyšovat. Vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší částku.

39 Jakou cenu byste si chtěli vydražit

40 ŠKOLA 1.Láhve s olejem noste do školy. 2.Škola bude mít přehled, kdo toho kolik donesl. 3.POUZE ti nejlepší bandité (ze všech škol) získají na konci roku „olejáky“. oleják 1,5 litru = 1 oleják

41 HRAJE SE O TYTO CENY Škola dostane 3 Kč/kg oleje (kg oleje je cca 1,5l oleje). CENY: Hračky,, a možná i to, o co jste si napsali. Jen ti nejúspěšnější si mohou vydražit TABLET nebo DOTYKOVÝ MOBIL. V případě, že by se z organizačních důvodů nepodařilo dražbu uskutečnit, budou ceny výhercům zaslány nebo předány osobně.

42 JAK SPRÁVNĚ NALOŽIT S OLEJEM? a) Vytřu pánev od oleje papírem a vyhodím jej do koše. b) Vyliju olej do záchodu. c) Olej přeliju do PET láhve a jakmile bude plná, donesu jí v igelitovém sáčku do školy, kde za ní dostanu body. d) Vyliju olej do dřezu. e) Olej přeliju do PET láhve a jakmile bude plná, zanesu jí do popelnice určené na použitý olej v místě svého bydliště nebo ji odvezu do sběrného dvoru.

43 JAK SPRÁVNĚ NALOŽIT S OLEJEM? a) Vytřu pánev od oleje papírem a vyhodím jej koše. b) Vyliju olej do záchodu. c) Olej přeliju do PET láhve a jakmile bude plná, donesu jí v igelitovém sáčku do školy, kde za ní dostanu body. d) Vyliju olej do dřezu. e) Olej přeliju do PET láhve a jakmile bude plná, zanesu jí do popelnice určené pro použitý olej v místě svého bydliště nebo ji odvezu do sběrného dvoru.

44 DOTAZY

45 PILOTNÍ PROJEKT Realizace: BŘEZEN – ČERVEN 2014, pokud bude projekt úspěšný, začneme znovu od září do června. Facebook: OLEJOVÝ BANDITA Dotazy: olejovybandita@gmail.com halamova.jitka@seznam.cz Telefon : Ing. Halamová Jitka +420 739 493 638

46 DĚKUJI ZA POZORNOST A HODNĚ ŠTĚSTÍ VE HŘE

47 ZDROJE http://www.csv-kolec.cz/Gallery/rostliny-/ http://openclipart.org/homepage http://www.tretiruka.cz/news/odpadni-potravinarsky-olej-hrozba-nebo-uzitek-/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/158222-tuny-oleje-z-usmazenych-kapru-ucpavaji- kanalizaci/ http://www.lis-na-pet-lahve.cz/recyklace-plastu.php http://www.ekostrazce.cz/ http://www.cez.cz/


Stáhnout ppt "VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ ŠKOL A JEDNOTLIVCŮ O NEJLEPŠÍHO „OLEJOVÉHO BANDITU“ Ekologický projekt pro MŠ a ZŠ Ve spolupráci s firmou Viking group s.r.o. Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google