Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREVENCE genetických patologických stavů (GPS). Prognózování GPS a genetické poradenství Principem genetického prognózování je předpovědění vzniku určitého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREVENCE genetických patologických stavů (GPS). Prognózování GPS a genetické poradenství Principem genetického prognózování je předpovědění vzniku určitého."— Transkript prezentace:

1 PREVENCE genetických patologických stavů (GPS)

2 Prognózování GPS a genetické poradenství Principem genetického prognózování je předpovědění vzniku určitého genotypu potomků (genetické choroby) s využitím genetických diagnostických metod

3 Východiska genetického prognózování Prognóza = riziko = pravděpodobnost vzniku GPS Ze znalosti rodokmenu rodičů Ze znalosti genotypu rodičů Ze znalosti genotypu rodičů a sourozenců Z cytogenetických analýz – znalosti karyotypu rodičů Z molekulárně genetických analýz Z analýz populačně genetických Ze znalosti populační zátěže a empirických rizik Z dalších informací, včetně jejich kombinací

4 Primární Plánované rodičovství – doba početí, počet dětí, intervaly mezi početím Reprodukce v optimálním věku – podle SZO (WHO) má dojít ke splnění rodičovských povinností do 25. roku věku Prevence GPS Prevence mutací – omezení vlivu mutagenních faktorů Předkoncepční opatření – ochrana ženy před koncepcí, nikoliv až po zjištění gravidity Genetické konzultace – genetické poradenství – při podezření na gen. chorobu

5 Sekundární Zábrana narození postihnutého plodu – genetické konzultace – prenatální diagnostika Postnatální novorozenecký screening Zábrana klinické manifestace patologického genu – vyřazení metabolitu z potravy, náhradní podávání chybějícího enzymu apod. (problematické) Prevence GPS

6 Genetická diagnostika GPS Předimplantační Postimplantační Postnatální

7 Předimplantační genetická diagnostika oplozené vajíčko odběr jedné blastoméry blastoméra embryo 3 dny kultivace izolace DNA PRC, RFLP, aj. genetická diagnostika

8 Postimplantační genetická diagnostika Technika amniocentézy

9 Postnatální genetická diagnostika Po předchozích stupních diagnostiky (potvrzení nebo vyloučení GPS) Při podezření porodníka nebo pediatra na GPS Při pozitivním výsledku novorozeneckého screeningu Kdykoliv v průběhu ontogeneze (života) Při podezření na: - GPS probanda - GPS potomků

10 Informovaný souhlas

11 Novorozenecký screening je aktivní celoplošné vyhledávání chorob v jejich časném, preklinickém stadiu tak, aby se tyto choroby diagnostikovaly a léčily dříve, než se stačí projevit a způsobit novorozenci nevratné poškození zdraví. V současné době je prováděn screening na 13 poruch. Novorozenecký screening

12 vrozená snížená funkce štítné žlázy (kongenitální hypotyreóza - CH) vrozená nedostatečnost tvorby hormonů v nadledvinách (kongenitální adrenální hyperplazie - CAH) vrozená porucha tvorby hlenu (cystická fibróza - CF) vrozená porucha látkové výměny aminokyseliny fenylalaninu (fenylketonurie - PKU a hyperfenylalaninemie - HPA) vrozená porucha látkové výměny větvených aminokyselin (leucinóza, nemoc javorového sirupu - MSUD) glutarová acidurie typ I (GA I) izovalerová acidurie (IVA) deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (deficit MCAD) deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s dlouhým řetězcem (deficit LCHAD) deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem (deficit VLCAD) deficit karnitinpalmitoyltransferázy I (deficit CPT I) deficit karnitinpalmitoyltransferázy II (deficit CPT II) deficit karnitinacylkarnitintranslokázy (deficit CACT) V České republice se tč. vyšetřuje 13 onemocnění:

13 roku 1963- první celoplošný screening fenylketonurie v USA Od r. 1975- fenylketonurie (metabolismu amk fenylalaninu) Od r. 1985- congenitální adrenální hyperplazie COH (porucha funkce nadledvinek) Od r. 2009- deset dalších gen. chorb Od r. 2012- vyšetřováno celkem 13 chorob Od r. 2013- pilotní projekt v 60-ti porodnicích - dalších 20 gen. chorob Historie novorozeneckého screeningu 1 : 1 200 Kumulativní prevealence dosavadních 13-ti chorob

14 Počet nemocí screenovaných u novorozenců v jednotlivých evropských zemích 10/2009

15 Počet nemocí screenovaných u novorozenců v jednotlivých státech USA

16 Procento novorozenců ve screeningu (2007)

17 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (koordinační centrum) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice na Motole Laboratoře provádějící novorozenecký screening

18 Novorozenecký screening (NS) = aktivní celoplošné (celopopulační) vyhledávání choroby v jejím preklinickém stadiu Založen na analýze suché kapky krve na filtračním papírku odebrané z patičky všem novorozencům Odběr vzorků krve

19 Zvýšené nebo snížené množství metabolitu Chybějící metabolit Co se v suché kapce krve měří Imunologické Molekulárně genetické Analytické Metody

20 Základní pracoviště Oddělení lékařské genetiky (při větších nemocnicích (krajské)) Centrum lékařské genetiky nebo jiný název (soukromá pracoviště, zpravidla v krajských městech) realizují běžnou agendu, prenatální diagnostiku, prevenci, léčbu, poradenství, registrace GPS vyšetření na doporučení gynekologa, porodníka, internisty, pediatra, ale i praktického lékaře nebo na vlastní žádost pacienta, jeho rodičů apod. Organizace prevence GPS

21 Specializovaná pracoviště Centrum dědičných metabolických poruch Výzkumný ústav zdraví dítěte v Brně Další Diagnostika vzácných genetických patologických stavů, rsp. s využitím specifických metod (např. biopsie plodu, biopsie trofoblastu apod.) Organizace prevence GPS

22 Preventivní pracoviště Geneticko-toxikologická pracoviště nebo oddělení Zřizují se při některých hygienických institucích např KHES Zaměřeny kromě jiného na výzkum genotoxicity a prevenci mutací Organizace prevence GPS

23 Centrální registr genetických chorob Jeho budování versus ochrana osobních údajů Cílem je evidence všech GPS v populaci Umožní stanovení genetické zátěže populace, frekvence výskytu GPS, vývoje, analýzy, porovnání s jinými státy, interpopulační rozdíly apod. Organizace prevence GPS

24 I. Postnatální diagnostika Příklad nabízených služeb privátního centra lékařské genetiky Genetická konzultace a poradenství u genetických příčin poruch reprodukce a u výskytu vrozených vývojových vad u jedince Chromozomální vyšetření periferní krve Molekulárně genetické, cytogenetické nebo imunologické vyšetření Ultrazvukové vyšetření netěhotných pacientek – vyšetření dělohy, ovarií apod.

25 II. Prenatální diagnostika Genetická konzultace zaměřená na prenatální diagnostiku vrozených vývojových vad a chromozomálních poruch u plodů se stanovením genetického rizika, prognózy, indikace prenatální diagnostiky Biochemický skrining – vyšetření krve těhotné pacientky v 15. týdnu těhotenství ke stanovení rizika chromozomální poruchy a některých dalších vrozených vad, zejména rozštěpových vad páteře a břišní stěny, hydrocephalie Ostatní ultrazvukové vyšetření těhotných pacientek Ultrazvukové vyšetření plodu k vyloučení vrozených vývojových vad a chromozomálních poruch Invazivní prenatální vyšetření plodu – odběr plodové vody - amniocentéza Chromozomální vyšetření prenatální (z buněk plodové vody) i postnatální (odběr krve pacienta) Molekulárně genetické a molekulárně cytogenetické vyšetření Příklad nabízených služeb privátního centra lékařské genetiky

26 III. Vyšetření plodnosti u muže - spermiogram Příklad nabízených služeb privátního centra lékařské genetiky

27 Eugenika Nauka o principech zušlechtění lidstva propagací žádoucích typů, eliminací typů nežádoucích nebo méně žádoucích (cílem je zlepšení lidského druhu) úsilí humánními metodami snížit genetickou zátěž populace Negativní eugenika: sleduje cíl snížení genetické zátěže lidské populace metodou omezení reprodukce jedinců s nepříznivým fenotypem (přenašečů) a jedinců geneticky postižen (s projevem ve fenotypu) Pozitivní eugenika: sleduje cíl zvýšené reprodukce jedinců s „příznivým“ fenotypem

28 Příklady genetického prognózování


Stáhnout ppt "PREVENCE genetických patologických stavů (GPS). Prognózování GPS a genetické poradenství Principem genetického prognózování je předpovědění vzniku určitého."

Podobné prezentace


Reklamy Google