Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOMOV PRO SENIORY SE ZLÁŠTNÍM REŽIMEM ve VSETÍNĚ - zkušenosti s podáním žádosti a realizací ROP 2.2.2 Tento stavba je realizována v rámci projektu CZ.1.12/2.2.00/06.00562.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOMOV PRO SENIORY SE ZLÁŠTNÍM REŽIMEM ve VSETÍNĚ - zkušenosti s podáním žádosti a realizací ROP 2.2.2 Tento stavba je realizována v rámci projektu CZ.1.12/2.2.00/06.00562."— Transkript prezentace:

1 DOMOV PRO SENIORY SE ZLÁŠTNÍM REŽIMEM ve VSETÍNĚ - zkušenosti s podáním žádosti a realizací ROP 2.2.2 Tento stavba je realizována v rámci projektu CZ.1.12/2.2.00/06.00562 hrazeného z dotace RR Střední Morava

2 Výchozí stav Hlavní budova dokončena v roce 1936 jako „Městský chudobinec na Vsetíně“. – probíhá rekonstrukce V roce 1967 byla vybudována Přístavba „Střední zdravotní školy Vsetín“. Dnes čp. 34 - rekonstrukce je ve fázi záměru Diakonie Vsetín (roční náklady cca na všechny služby15 mil) v pronájmu u města Vsetín na 10 let Na investici jsme měli 0 Kč (formálně 400 tis!)

3 Cíl projektu Vybudování Domova se zvláštním režimem - domova pro seniory se speciální péčí pro osoby s poruchami paměti a orientace s 20 lůžky (během cca 1 roku) Vznik 4 pracovních míst v rámci denního stacionáře Zlepšení kvality poskytovaných služeb v okrese Vsetín a ve Zlínském kraji Uleví se pečujícím rodinám Využije se nevyužitá budova

4 Aktivity 1.Přípravná fáze - Vypracování PD – studie, PD pro umístění stavby, PD pro územní řízení - Studie proveditelnosti a Žádost o dotaci - DP pro stavební řízení, PD pro provádění stavby - Výběrové řízení na dodavatele stavby 2.Realizační fáze - Realizace stavby - Stavební dozor - Autorský dozor - Publicita projektu (neuznatelné náklady!!!) - Administrace projektu - Výběrová řízené - závěrečné zhodnocení – závěrečná monitorovací zpráva 3.Provozní fáze a způsob udržení projektu - Přijetí nových zaměstnanců - Zahájení provozu - Pojištění majetku….

5 Rekonstruovaná budova čp. 26

6 Postup prací Rok 2006 – architektonická studie (150 tis.) 2007 – 2008 územní rozhodnutí (450 tis.) – na celý areál tj. obě budovy. Červen 2008 – podána žádost o dotaci z ROP 2.2.2 – žádost zpracována ve spolupráci s externí firmou (Více než 130 tis.) + po několika měsících vyjednán příslib úvěru z banky (v průběhu změna úvěrových podmínek + 1% z nečerpané částky) + partnerství Prosinec 2008 – neoficiální informace na webu o přidělení 25,5 mil dotace Navýšení původního rozpočtu 30,9 mil na 34,7 mil Zahájení shánění 15% spoluúčasti + neuznatelné náklady cca 9,2 mil. Leden 2009 – oficiální oznámení o přidělení dotace – 66 dnů na zpracování podkladů – zvl. získání stavebního povolení (zpracování stavební projektová dokumentace 550 tis. vč. výběrového řízení) + prováděcí dokumentace (hlavně položkový rozpočet 570 tis. - ) – dopracováno 4 dny před posledním termínem. Ještě 8 dnů před tímto termínem jsme řešili náhlé navýšení rozpočtu z 34,7 mil na 52,5 mil!!!) Posun termínu zahájení z původního duben 2009 na červenec 2009 – přepracování finančního harmonogramu – zvýšení max. limitu na čerpání Změna pravidel pro výběrová řízení – vyvěšování výběrových řízení na web.

7 Zdroje financování stavby Celkové odhadované náklady stavby včetně DPH …34,7 mil. Kč Počet lůžek …. 20 Kapacita denního stacionáře… 12 Získané zdroje z EU - Regionální operační programu…. 25,5 mil. Kč. Potřebné vlastní zdroje celkem 9,2 mil. Kč Termín realizace: červenec 2009 – červenec 2010

8 Zdroje financování - podrobněji -- dobročinná aukce uměleckých předmětů výnos pro Domov: 205.000 - tuzemské dary na investici 212.000 -byly dány žádosti o dotaci do USA (20 tis USD) – výsledek v roce 2010 naděje velmi malá, Francie (odhad 5 tis USD) – výsledek v roce 2010 – naděje malá, Německa (odhad 500 tis. korun) – výsledek na podzim 2009 – naděje slušná - připravujeme sponzorský prodej perníčků v Holandsku a Německu 2010 - zaměstnali jsme fundraisera, který intenzivně shání prostředky 230.000 - dotace z EU z ROP 25.487.549 Rekapitulace dosavadní finanční spoluúčasti města Vsetín - 1.950.000 - dar- budova Strmá čp. 26 vč pozemku pod budovou (odzim 2009) Příjmy celkem k 10. 12. 200928.087.799 Náklady celkem k 10. 12. 2009 32.747977 Chybějící prostředky k 10. 12. 2009 4.660.178

9 Postřehy (na co si dát pozor) Přípravná fáze - lépe 2 roky než 2 měsíce - mít územní rozhodnutí - (byť by nebylo podmínkou) dejte tam více než méně - obec partner projektu - ihned předjednávat financování (obec, KÚ, banka…) - cash flow rozložit rovnoměrně a pokud možno pokrýt 2 monitorovací zprávy - stále jednejte – vy musíte točit koly - vyberte si kvalitní tým zvl. zpracovatele podání žádosti (zjistěte si spolehlivě jeho úspěšnost) - studie proveditelnosti: 1. Finanční zdraví žadatele!!!! 2. Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu zvl. socioekonomická efektivnost - časová harmonogram s rezervou min. 2 měsíců - pozor na kritéria při výběrovém řízení na zhotovitele!!!! Doporučení 90% cena 10 % záruky s tím, že se stanoví strop - smlouvy platí až jsou podepsány!!! (byť máte smlouvu o smlouvě budoucí) Realizační fáze - kvalitní stavební dozor!!! - vícepráce vykazovat měsíčně - stále promýšlejte možné úpravy - sami si promyslete (navrhněte interiér) – zaplaťte svým lidem – u méně obvyklých zařízení. P.S.: V důležitějších věcech jednejte vždy osobně

10 Vizualizace přestavby celého areálu

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Trochu humoru závěrem „Z důvodu globální krize bude světlo na konci tunelu zhasnuto. Srdečně Váš, Bůh.“

20 Děkuji za pozornost Ing. Dan Žárský Diakonie Vsetín Strmá 34, 755 01 VSETÍN Tel: 731 517 257, 571 420 617 vsetin@diakoniecce.cz www.diakonievsetin.cz


Stáhnout ppt "DOMOV PRO SENIORY SE ZLÁŠTNÍM REŽIMEM ve VSETÍNĚ - zkušenosti s podáním žádosti a realizací ROP 2.2.2 Tento stavba je realizována v rámci projektu CZ.1.12/2.2.00/06.00562."

Podobné prezentace


Reklamy Google