Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: leden 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: leden 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: leden 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tématický okruh: Anorganická chemie Téma: PERIODICKÁ TABULKA Anotace: Prezentace slouží žákům jako osnova probíraného učiva. Obsahuje základní údaje k tématu – periodický zákon, periodická tabulka – skupiny periody, pojmenování skupin PSP, mnemotechnické pomůcky. Text slouží i jako zápis do sešitu. Červeně psaný text slouží jen k doplnění učiva. K prezentaci je možno využít i pracovní list, kde jsou i úkoly k procvičení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Majerčáková. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 PERIODICKÁ TABULKA

3 Periodická tabulka je grafickým znázorněním periodického zákona. Periodický zákon – vlastnosti prvků se periodicky (pravidelně) opakují v závislosti na protonovém čísle. autor periodického zákona je D.I.Mendělejev

4 Ve 2.polovině 19.století bylo známo 63 prvků. Tehdejší chemici se je pokoušeli utřídit. Řešení objevil ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev. Podařilo se mu všechny známé prvky seřadit do přehledné tabulky. Prvky sestavil do tabulky na základě zjištění, že vlastnosti prvků se periodicky opakují. Až na počátku 20.století se podařilo objasnit strukturu atomu a vysvětlit, že příčinou příbuznosti vlastností prvků a jejich sloučenin je periodické opakování složení valenční vrstvy elektronového obalu atomů. O všeobecné přijetí periodické soustavy prvků se zasloužil i český chemik Bohuslav Brauner (1855 – 1935), Mendělejův přítel a spolupracovník.

5 Všechny prvky jsou v periodické soustavě prvků (PSP) uspořádány podle periodického zákona do: period – vodorovné řady – označené čísly 1 – 7 Číslo period označuje počet elektronových vrstev v obalu atomu prvku. skupin – svislé sloupce – označené číslicemi 1 – 18 nebo římskými číslicemi I – VIII a písmenem A (hlavní skupiny) nebo B (vedlejší skupiny) Číslo hlavní skupiny, ve které prvek leží, označuje počet elektronů ve valenční vrstvě.

6 Detail zápisu v PSP

7 Skupiny v PSP jsou pojmenovány: I.A skupina – alkalické kovy II.A skupina – kovy alkalických zemin III.A skupina – triely IV.A skupina – tetrely V.A skupina – pentely VI.A skupina chalkogeny VII.A skupina – halogeny VIII.A skupina – vzácné plyny

8 Mnemotechnické pomůcky druhá řada periodické tabulky prvků: Líbal Bedřich Boženu Celou Nahou O Fuj Nestyda skupina I.a periodické tabulky prvků: Helenu Líbal Na Krk Robustní Cestář Franc (nebo také: HLÍNA- KRB-ČSFR)ČSFR skupina I.b periodické tabulky prvků: Cukrářka Agáta z Austrálie je na Rentgenu skupina II.a periodické tabulky prvků: Běžela Magda Caňonem Srážela Balvany Ramenem skupina II.b periodické tabulky prvků: Znáš CD o Hugovi Cenném? skupina III.a periodické tabulky prvků: Božský Alkohol Gambrinus Inhaloval Tlakem skupina III.b periodické tabulky prvků: Scandující Yvetta Laskala Acumulátor skupina IV.a periodické tabulky prvků: Císař Sicilský Germány Snadno Pobil či Co Si Germáni Snaží Probodnout? či Co Si Gertrudo Snědla? Olovo? skupina IV.b periodické tabulky prvků: Ti Zrádní Hafani Rutherfordovi skupina V.a periodické tabulky prvků: Náš Pes Asi Sbaštil Bizona či Náš Pan Asistent Sbíral Bismut či Náš Pan Asistent Sbalil Biletářku skupina V.b periodické tabulky prvků: Velká Nubie Tancovala Dobrákům skupina VI.a periodické tabulky prvků: Ó Slečno Sejměte Tenkou Podprsenku skupina VI.b periodické tabulky prvků: Chromý Mol Wolfram Seaborg skupina VII.a periodické tabulky prvků: Floutek Cleofáš Bručí Iako Atom. skupina VII.b periodické tabulky prvků: Mnohé Tchýně Reklamují Bahno skupina VIII.a periodické tabulky prvků: Helena Nechtěla s Arogantním Králem Xenofonem Randit skupina VIII.b periodické tabulky prvků: Ferdinand Cobalt Ničí Rukou Rozhodnou Podstavec Osamělého Irského Planetoletu v Darmstadtu Lanthanoidy: Laciné Ceny Prasat Nedovolily Prométheovi Smést Europu Gdyž Théby Dýchaly Horoucí Erotickou Tmou Ybyšku Lučního Aktinoidy: Activita Theodorových Pazourů Urážela Nepůvabnou Pubertální Američanku Cumlající Brčkem Cafe Espreso s Famozním Mladíkem Novákem Lorenzem

9 Zjistěte o který prvek se jedná. prvek se nachází v první periodě a I.A skupině vodík prvek s latinským názvem Ferrum železo prvek má v jádře 11 protonů sodík prvek tvoří 21% vzduchu kyslík

10 Zdroje: Základy chemie 1 – Doc. RNDr., Pavel Beneš, CSc., PhDr. Václav Pumpr, CSc., doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc., FORTUNA 2004, ISBN 80-7168-720-0 Přehled středoškolské chemie – Prof. RNDr. Jiří Vacík, DrSc., Doc. RNDr. Jana Barthová, CSc., Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc., Doc., RNDr. Bohuslav Strauch, CSc., PaedDr. Miloslava Svobodová, RNDr. František Zemánek, SPN Praha 1995, ISBN 80-85937-08-5 Chemie – Úvod do obecné a anorganické chemie, učebnice – Mgr. Josef Mach, Mgr. Irena Plucková, Ph.D., Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 2010, ISBN 978- 80-7289-133-7


Stáhnout ppt "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: leden 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google