Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: únor 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: únor 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: únor 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tématický okruh: Obecná chemie Téma: Redoxní reakce Anotace: Prezentace slouží žákům jako osnova probíraného učiva. Obsahuje základní údaje k tématu – pojmy oxidace, redukce, určení oxidačního čísla, řadu kovů, elektrolýzu a její využití. Text slouží i jako zápis do sešitu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Majerčáková. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 REDOXNÍ REAKCE

3 redoxní reakce je chemický děj, při kterém dochází ke změně oxidačního čísla. Co vyjadřuje oxidační číslo? Oxidační číslo atomu prvku je vždy nula. skládá se z oxidace a redukce oxidace – oxidační číslo se zvyšuje redukce – oxidační číslo se snižuje

4 V chemických rovnicích doplň oxidační čísla a urči oxidaci a redukci. S + O 2 → SO 2 C + O 2 → CO 2

5 Fe 2 O 3 + 3C → 2Fe + 3CO NaOH + HCl → NaCl + H 2 O

6 Kdybychom se pokusili zjišťovat schopnosti jednotlivých kovů vytěsňovat (redukovat) jiné kovy z jejich roztoků, mohli bychom je podle výsledků pokusů uspořádat do řady od nejvíc reaktivního k nejméně reaktivnímu. Řada kovů začíná nejreaktivnějšími alkalickými kovy, které se nejsnáze oxidují a končí nejméně reaktivními kovy. Kovy zařazené vpravo od mědi se v přírodě mohou vyskytovat jako prvky (v ryzím stavu) a označují jako ušlechtilé. Ostatní kovy se v přírodě vyskytují vázané ve slouččeninách.

7 Řada kovů Na Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Au Pt Řada kovů se dělí na neušlechtilé a ušlechtilé kovy. Vyjmenuj aspoň tři neušlechtilé a tři ušlechtilé kovy. Řadu kovů rozděluje vodík. Nejvíce reaktivním kovem je sodík Na. Kov je schopen vytěsnit (vyredukovat) z roztoku všechny kovy umístěné v řadě vpravo od něj. Kov může být z roztoku své soli vytěsněn kterýmkoliv kovem umístěným v řadě od něj nalevo.

8 Ve dvojici kovů vyber ten, který je reaktivnější: Na – Pt Pb – Fe Cu – Au Mg – Ag Na – Mg Au – Ag Al – Ag Zn – Pb Cu - Zn Al - Na

9 Elektrolýza je redoxní reakce na elektrodách při průchodu elektrického stejnosměrného proudu roztokem nebo taveninou. při elektrolýze jsou důležité volné ionty kladná elektroda – přitahuje anionty záporná elektroda – katoda, přitahuje kationty Průmyslově se elektrolýza využívá zejména k výrobě kovů, k pokovování a k čištění kovů.

10 rozepiš elektrolýzu chloridu sodného rozepiš elektrolýzu fluoridu lithného

11 Zdroje: Základy chemie 1 – Doc. RNDr., Pavel Beneš, CSc., PhDr. Václav Pumpr, CSc., doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc., FORTUNA 2004, ISBN 80-7168-720-0 Přehled středoškolské chemie – Prof. RNDr. Jiří Vacík, DrSc., Doc. RNDr. Jana Barthová, CSc., Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc., Doc., RNDr. Bohuslav Strauch, CSc., PaedDr. Miloslava Svobodová, RNDr. František Zemánek, SPN Praha 1995, ISBN 80-85937-08-5 Základy chemie 2 - Doc. RNDr., Pavel Beneš, CSc., PhDr. Václav Pumpr, CSc., doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc., FORTUNA 1995, ISBN 80-7168-727-8


Stáhnout ppt "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: únor 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google