Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČINNOST FEANI V OBLASTI PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ Seminář ČSVTS – Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha 14. prosince 2015 Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČINNOST FEANI V OBLASTI PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ Seminář ČSVTS – Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha 14. prosince 2015 Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING,"— Transkript prezentace:

1 ČINNOST FEANI V OBLASTI PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ Seminář ČSVTS – Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha 14. prosince 2015 Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA Evropská federace národních inženýrských asociací FEANI Akreditace EUR ACE

2 FEANI FEANI je federace profesních inženýrů Evropy sdružující národní inženýrské asociace 32 evropských zemí. FEANI byla založena v roce 1951 s cílem pomoci znovu obnovit průmysl a infrastrukturu Evropy zničené válkou. Sídlo FEANI je od roku 1997 v Bruselu (Před tím bylo v Paříži) Princip subsidiarity – převážná část činnosti je prováděna národními členy FEANI V současné době obhajuje zájmy téměř 4 milionů profesních inženýrů Evropy. V ČR je zhruba 60000 profesních inženýrů Základním smyslem a posláním FEANI je především: pečovat o vysokou úroveň profesní kompetence obhajovat zájmy inženýrů zajišťovat a upevňovat jejich identitu usilovat o jednotný hlas inženýrů v Evropě.

3 FEANI Hlavní aktivity FEANI: 1. Péče o kvalitu inženýrské profese FEANI INDEX - Kvalita inženýrských programů na technických univerzitách – Akreditace prováděná FEANI Monitoring Committee a akreditačními agenturami ENAEE FEANI REGISTER - Akreditace profesního inženýra a udělení profesního evropského titulu EUR ING FEANI EngineerING Card - Dokument osvědčující kvalitu inženýrského vzdělávání, výkonu profese a celoživotního profesního rozvoje

4 FEANI 2. Odborná činnost Řešení projektů EU Organizování inženýrských konferencí Vydávání publikací 3. Technická politika a lobování Spolupráce s Evropskými institucemi v otázkách inženýrské profese a vzdělávání Vydávání stanovisek k zásadním problémům – POSITION PAPERS

5 FEANI Řádné členství: 32 národních členů, novými členy jsou Ukrajina a Kazachstán: byly přijaty za člena na ABM v Lisabonu 9. 9. 2015 z Evropy tak zbývají už jen Albánie, některé země bývalé Jugoslávie, Moldávie, Bělorusko, Lotyšsko a Litva; ?Turecko? Přidružení členové: SEFI (Societé Européenne de la Formation d‘Ingénieurs) a CLAIU (Council of Association of Long Cycle Engineers of a University or Higher School of Engineering of European Union) Smluvní partneři: EYE (European Young Engineers Association), BEST (Board of European Students of Technology) ČR členem od roku 1995 Reprezentant ČR: ČNV FEANI (ČSVTS + ČKAIT)

6 FEANI Hlavním cílem je: zvyšování profesní kompetence inženýrů a usnadnění vzájemného uznávání inženýrských kvalifikací v členských zemích EU - a tedy usnadnění pracovní mobility inženýrů Etický kodex inženýra - Zvýšení společenské prestiže inženýrů a jejich postavení a role ve společnosti, zdůraznění společenské odpovědnosti

7 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ INDEX FEANI Index FEANI je seznam akreditovaných inženýrských programů bakalářského, magisterského a integrovaného magisterského typu a příslušných technických univerzit. V současné době obsahuje cca 1000 technických vysokých škol, téměř 3 000 oborů a více než 10 000 vzdělávacích programů Hodnocení kvality inženýrských programů je v současné době založeno: Na kritériích EMC FEANI A postupně na kritériích EUR-ACE Hodnocení kvality inženýrských programů provádí dle kritérií FEANI: European Monitoring Committee FEANI, EMC FEANI Dle kritérií EUR-ACE certifikované agentury sdružené v ENAEE

8 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ PROFESNÍ INŽENÝR – EUR ING Nutnou podmínkou pro udělení Evropského profesního titulu EUR ING je absolvování akreditovaného inženýrského programu uvedeného v Indexu FEANI Evropský profesní inženýrský titul EUR ING je uznáván celosvětově Je například ekvivalentní s profesním inženýrským titulem Chartered Engineer udělovaným britskou inženýrskou komorou Engineering Council UK V současné době je uděleno celkem 31893 titulů EUR ING v Evropě V České republice celkem 115 titulů EUR ING

9 32 974 EUR ING – LISTOPAD 2015 AT 441 FI 690 MT 195 BE 326 FR 2 740 NL 659 BG 45 GB15 912 NO 192 CH 885 GR 375 PL 350 CY 84 HU 658 PT 92 CZ 117 IE 1 335 RO 215 DE 2 791 IS 17 RU 6 DK 348 IT SE 324 EE 43 LU 33 SL 104 ES 3 876 MK 0 SK 121

10 EUR ING V ČR - 14. 12. 2015 Elektr StavebDopr Stroj Chem Metal Textil. Vojen Suma ČVUT Praha 3 23 18 0 0 0 0 44 VUT Brno 4 22 18 1 0 0 0 45 VŠB – TU Ostrava 0 2 3 0 2 0 0 7 VŠCHT Praha 0 0 0 5 0 0 0 5 UNI Pardubice 0 01 0 4 0 0 0 5 ŽU v Žiline1 1 UNI obrany Brno 0 0 0 0 0 0 4 4 TU Liberec 0 0 0 0 0 2 0 2 ZČU Plzeň 2 0 1 0 0 0 0 3 STU Bratislava 0 1 0 0 0 0 0 1 Celkem 9 482 40 10 2 2 4117

11 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ INDEX FEANI Index FEANI je seznam akreditovaných inženýrských programů bakalářského, magisterského a integrovaného magisterského typu a příslušných technických univerzit. V současné době obsahuje cca 1000 technických vysokých škol, téměř 3 000 oborů a více než 10 000 vzdělávacích programů Hodnocení kvality inženýrských programů je v současné době založeno na kritériích EUR-ACE Hodnocení kvality inženýrských programů provádí certifikované agentury sdružené v ENAEE

12 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ INDEX FEANI EUR-ACE label Známka kvality udělovaná inženýrským programům, které splňují minima požadavků kvality EUR - ACE jejichž úroveň byla ověřena autorizovanými agenturami působícími v Evropském vzdělávacím prostoru (European Higher Education Area) EUR-ACE v angličtině znamená: EURopean ACcredited Engineer Známka kvality je udělována jak bakalářským tak i magisterským akreditovaným programům Kritéria kvality, kterými se řídí certifikované agentury jsou definonána v rámci sdružení akreditačních agentur ENAEE

13 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ INDEX FEANI ENAEE je Evropské sdružení pro akreditaci inženýrského vzdělávání ENAEE je v angličtině: The European Network for Accreditation of Engineering Education ENAEE autorizuje agentury zajišťující kvalitu vzdělávání v Evropském vzdělávacím prostoru a uděluje známku kvality EUR - ACE label akreditovaným inženýrským programům ENAEE je mezinárodní asociací sdružující akreditační agentura, je registrována jako nezisková organizace dle belgického práva a sídlí v Bruselu. ENAEE byla založena v roce 2004 na základě návrhu vyplývajícího z řešení Evropského projektu ESOPEE - European Standing Observatory for the Engineering Profession and Education a schválena Evropskou komisí.

14 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ INDEX FEANI K roku 2014 ENAEE autorizovala celkem 13 akreditačních agentur v Evropě. V současné době je v pilotním stadiu autorizace Zvaz slovenských vedeckotechnických spoločností ZSVTS jako 14. agentura v rámci ENAEE. V roce 2014 bylo ENAEE akreditováno a byla udělena známka kvality EUR-ACE více než 1600 inženýrským programům v Evrope, Asii, Africe i Latinské Americe, na více než 300 technických univerzitách v celkem 21 zemí světa. Akreditační agentury sdružené v ENAEE vzájemně uznávají udělené známky kvality EUR- ACE na základě smlouvy o vzájemném uznávání


Stáhnout ppt "ČINNOST FEANI V OBLASTI PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ Seminář ČSVTS – Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha 14. prosince 2015 Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING,"

Podobné prezentace


Reklamy Google