Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČINNOST FEANI V OBLASTI PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ Seminář ČSVTS – Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha 14. prosince 2015 Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČINNOST FEANI V OBLASTI PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ Seminář ČSVTS – Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha 14. prosince 2015 Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING,"— Transkript prezentace:

1 ČINNOST FEANI V OBLASTI PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ Seminář ČSVTS – Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha 14. prosince 2015 Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA Evropská federace národních inženýrských asociací FEANI Akreditace EUR ACE

2 FEANI FEANI je federace profesních inženýrů Evropy sdružující národní inženýrské asociace 32 evropských zemí. FEANI byla založena v roce 1951 s cílem pomoci znovu obnovit průmysl a infrastrukturu Evropy zničené válkou. Sídlo FEANI je od roku 1997 v Bruselu (Před tím bylo v Paříži) Princip subsidiarity – převážná část činnosti je prováděna národními členy FEANI V současné době obhajuje zájmy téměř 4 milionů profesních inženýrů Evropy. V ČR je zhruba profesních inženýrů Základním smyslem a posláním FEANI je především: pečovat o vysokou úroveň profesní kompetence obhajovat zájmy inženýrů zajišťovat a upevňovat jejich identitu usilovat o jednotný hlas inženýrů v Evropě.

3 FEANI Hlavní aktivity FEANI: 1. Péče o kvalitu inženýrské profese FEANI INDEX - Kvalita inženýrských programů na technických univerzitách – Akreditace prováděná FEANI Monitoring Committee a akreditačními agenturami ENAEE FEANI REGISTER - Akreditace profesního inženýra a udělení profesního evropského titulu EUR ING FEANI EngineerING Card - Dokument osvědčující kvalitu inženýrského vzdělávání, výkonu profese a celoživotního profesního rozvoje

4 FEANI 2. Odborná činnost Řešení projektů EU Organizování inženýrských konferencí Vydávání publikací 3. Technická politika a lobování Spolupráce s Evropskými institucemi v otázkách inženýrské profese a vzdělávání Vydávání stanovisek k zásadním problémům – POSITION PAPERS

5 FEANI Řádné členství: 32 národních členů, novými členy jsou Ukrajina a Kazachstán: byly přijaty za člena na ABM v Lisabonu z Evropy tak zbývají už jen Albánie, některé země bývalé Jugoslávie, Moldávie, Bělorusko, Lotyšsko a Litva; ?Turecko? Přidružení členové: SEFI (Societé Européenne de la Formation d‘Ingénieurs) a CLAIU (Council of Association of Long Cycle Engineers of a University or Higher School of Engineering of European Union) Smluvní partneři: EYE (European Young Engineers Association), BEST (Board of European Students of Technology) ČR členem od roku 1995 Reprezentant ČR: ČNV FEANI (ČSVTS + ČKAIT)

6 FEANI Hlavním cílem je: zvyšování profesní kompetence inženýrů a usnadnění vzájemného uznávání inženýrských kvalifikací v členských zemích EU - a tedy usnadnění pracovní mobility inženýrů Etický kodex inženýra - Zvýšení společenské prestiže inženýrů a jejich postavení a role ve společnosti, zdůraznění společenské odpovědnosti

7 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ INDEX FEANI Index FEANI je seznam akreditovaných inženýrských programů bakalářského, magisterského a integrovaného magisterského typu a příslušných technických univerzit. V současné době obsahuje cca 1000 technických vysokých škol, téměř oborů a více než vzdělávacích programů Hodnocení kvality inženýrských programů je v současné době založeno: Na kritériích EMC FEANI A postupně na kritériích EUR-ACE Hodnocení kvality inženýrských programů provádí dle kritérií FEANI: European Monitoring Committee FEANI, EMC FEANI Dle kritérií EUR-ACE certifikované agentury sdružené v ENAEE

8 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ PROFESNÍ INŽENÝR – EUR ING Nutnou podmínkou pro udělení Evropského profesního titulu EUR ING je absolvování akreditovaného inženýrského programu uvedeného v Indexu FEANI Evropský profesní inženýrský titul EUR ING je uznáván celosvětově Je například ekvivalentní s profesním inženýrským titulem Chartered Engineer udělovaným britskou inženýrskou komorou Engineering Council UK V současné době je uděleno celkem titulů EUR ING v Evropě V České republice celkem 115 titulů EUR ING

9 EUR ING – LISTOPAD 2015 AT 441 FI 690 MT 195 BE 326 FR NL 659 BG 45 GB NO 192 CH 885 GR 375 PL 350 CY 84 HU 658 PT 92 CZ 117 IE RO 215 DE IS 17 RU 6 DK 348 IT SE 324 EE 43 LU 33 SL 104 ES MK 0 SK 121

10 EUR ING V ČR Elektr StavebDopr Stroj Chem Metal Textil. Vojen Suma ČVUT Praha VUT Brno VŠB – TU Ostrava VŠCHT Praha UNI Pardubice ŽU v Žiline1 1 UNI obrany Brno TU Liberec ZČU Plzeň STU Bratislava Celkem

11 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ INDEX FEANI Index FEANI je seznam akreditovaných inženýrských programů bakalářského, magisterského a integrovaného magisterského typu a příslušných technických univerzit. V současné době obsahuje cca 1000 technických vysokých škol, téměř oborů a více než vzdělávacích programů Hodnocení kvality inženýrských programů je v současné době založeno na kritériích EUR-ACE Hodnocení kvality inženýrských programů provádí certifikované agentury sdružené v ENAEE

12 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ INDEX FEANI EUR-ACE label Známka kvality udělovaná inženýrským programům, které splňují minima požadavků kvality EUR - ACE jejichž úroveň byla ověřena autorizovanými agenturami působícími v Evropském vzdělávacím prostoru (European Higher Education Area) EUR-ACE v angličtině znamená: EURopean ACcredited Engineer Známka kvality je udělována jak bakalářským tak i magisterským akreditovaným programům Kritéria kvality, kterými se řídí certifikované agentury jsou definonána v rámci sdružení akreditačních agentur ENAEE

13 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ INDEX FEANI ENAEE je Evropské sdružení pro akreditaci inženýrského vzdělávání ENAEE je v angličtině: The European Network for Accreditation of Engineering Education ENAEE autorizuje agentury zajišťující kvalitu vzdělávání v Evropském vzdělávacím prostoru a uděluje známku kvality EUR - ACE label akreditovaným inženýrským programům ENAEE je mezinárodní asociací sdružující akreditační agentura, je registrována jako nezisková organizace dle belgického práva a sídlí v Bruselu. ENAEE byla založena v roce 2004 na základě návrhu vyplývajícího z řešení Evropského projektu ESOPEE - European Standing Observatory for the Engineering Profession and Education a schválena Evropskou komisí.

14 PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ INDEX FEANI K roku 2014 ENAEE autorizovala celkem 13 akreditačních agentur v Evropě. V současné době je v pilotním stadiu autorizace Zvaz slovenských vedeckotechnických spoločností ZSVTS jako 14. agentura v rámci ENAEE. V roce 2014 bylo ENAEE akreditováno a byla udělena známka kvality EUR-ACE více než 1600 inženýrským programům v Evrope, Asii, Africe i Latinské Americe, na více než 300 technických univerzitách v celkem 21 zemí světa. Akreditační agentury sdružené v ENAEE vzájemně uznávají udělené známky kvality EUR- ACE na základě smlouvy o vzájemném uznávání


Stáhnout ppt "ČINNOST FEANI V OBLASTI PÉČE O KVALITU INŽENÝRŮ Seminář ČSVTS – Svaz průmyslu a dopravy ČR Praha 14. prosince 2015 Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING,"

Podobné prezentace


Reklamy Google