Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní konference „Heritage schools and Diaspora“, 3. 8. 2015 Podpora výuky češtiny u krajanů a na univerzitách v zahraničí Ing. Iva Tatarková ředitelka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní konference „Heritage schools and Diaspora“, 3. 8. 2015 Podpora výuky češtiny u krajanů a na univerzitách v zahraničí Ing. Iva Tatarková ředitelka."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní konference „Heritage schools and Diaspora“, Podpora výuky češtiny u krajanů a na univerzitách v zahraničí Ing. Iva Tatarková ředitelka Dům zahraniční spolupráce

2 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí  DZS je příspěvková organizace, která z pověření MŠMT realizuje usnesení vlády ČR č. 262/2010, ve znění usnesení vlády č. 414/2012, o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011– 2015; v květnu tohoto roku vláda schválila usnesením č. 348/2015 pokračování tohoto programu na období 2016–2020;  na vládním usnesení participují MŠMT a MZV;  primární cíl: šířit a udržovat český jazyk a kulturu v zahraničí.

3 Struktura Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí 1.Lektoráty českého jazyka a literatury 2.Krajanský vzdělávací program: vysílání učitelů k českým krajanským komunitám v zahraničí; pořádání čtyřtýdenního kurzu českého jazyka pro krajany; pořádání dvoutýdenního kurzu metodiky výuky češtiny pro vyučující z řad krajanů; přijímání studentů-krajanů na veřejné vysoké školy v České republice; studium až tří studentů z rumunského a srbského Banátu na SŠ v ČR.

4 Lektoráty českého jazyka a literatury  Lektoráty jsou pracoviště převážně univerzitního typu, kde je vyučována čeština jako druhý jazyk.  Lektoři jsou vybíráni Komisí pro lektoráty, v níž zasedají představitelé MŠMT, MZV, DZS a bohemisté z FF UK, FF UPOL, FF MU a ÚJOP UK.  Náplň práce lektora: výuka češtiny dle požadavků univerzity, seznamování studentů s českou literaturou a kulturou.  Průměrný počet studentů na lektora je 40; nejvíce studentů vykazují státy slovanských jazyků a sousední země ČR; aktuálně ustupuje studium tradiční bohemistiky středoevropským studiím.  V akademickém roce 2014/15 působí lektoři ve 25 zemích 4 kontinentů, celkem je otevřeno 46 lektorátů.  Lektoři působí ve 25 zemích 4 kontinentů (Evropa, Asie, Afrika, Amerika).  Nejvíce lektorátů se nachází v rámci jedné destinace v Polsku, Francii (6), Itálii a Rusku (4).  Od akademického roku 2014/15 je otevřen nový lektorát na Tchaj-wanu v Taipei.

5 Krajanský vzdělávací program: Učitelé u krajanů  Učitelé jsou vybíráni Komisí pro krajanské záležitosti, zasedají v ní představitelé MŠMT, MZV, DZS a také bohemisté.  Náplň práce učitele u krajanů: výuka češtiny a seznamování krajanů s českou kulturou.  Průměrný počet žáků na učitele je 65 (v tomto čísle není započítáno Chorvatsko, tam učitel učí v průměru 280 žáků na MŠ, ZŠ, gymnáziu, střední odborné škole).  První učitelé byli vysláni ke krajanům do Austrálie (1997), Kanady (1997), Chorvatska (1997), Rumunska (1998).  Počet vyslaných učitelů se zvyšuje, v minulosti jsme vysílali učitele také do Německa a Polska. V aktuálním školním roce 2014/15 je vysláno ke krajanským komunitám do zahraničí 13 učitelů (od září 2015 bude vyslán 14. učitel do ukrajinského Žytomyru).  Tradičními destinacemi jsou: Evropa (Chorvatsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Ukrajina) a Jižní Amerika (tam se začalo vysílat v roce 2004). Zajímavostí je, že v roce 2009 zahájil krajanský učitel výuku češtiny také na univerzitě v Sao Paulu a od roku 2013 se vyučuje český jazyk a kultura též na univerzitě v Buenos Aires).

6 Působiště učitelů u krajanů  Nově od roku 2012 pracuje učitelka u krajanů v Chicagu v USA. Od roku 2014 je obnovenou destinací Austrálie. (Do Austrálie byl učitel vyslán již v roce 1997, působil tam rovněž v letech 2000–2002.)  Rumunsko: vysílání učitelů od roku 1998 do 5 vesnic, snížení na 2 učitele. Problém: odchod obyvatel do Čech. Nyní: poptávka po výuce češtiny v dalších městech/vesnicích v Banátu, komplikací je doprava.  Chorvatsko: vysílání učitelů od roku 1998, v minulosti 3 učitelé, nyní pouze 2, objíždějí české besedy v blízkém i vzdálenějším okolí Daruvaru, jejichž počet roste.  Ukrajina a Rusko: na Ukrajinu byli učitelé vysíláni od roku 1999, vzhledem k odchodu obyvatel do Čech nyní na Ukrajině působí pouze 1 učitel, který v současné době nemůže dojíždět na Krym. V ruském Novorossijsku a Kirillovce učitel spolupořádá Dny české kultury či literární soutěž krajanů.  V současnosti dochází k nárůstu počtu žáků v Evropě: Srbsko a Ukrajina.  V Jižní Americe, zejména ve státech Mato Grosso do Sul a Rio Grande do Sul v Brazílii, se nově výuky češtiny účastní především děti mladšího školního věku a výuka české kultury zde probíhá též na univerzitách.

7 Další aktivity v rámci Krajanského vzdělávacího programu  Letní jazykový kurz českého jazyka pro krajany – čtyřtýdenní letní kurz pro české krajany starší 18 let (Dobruška, tradice od roku 1995, každoročně 60 účastníků).  Kurz metodiky výuky českého jazyka – dvoutýdenní kurz pro vyučující z řad krajanů (Praha, od roku 2006, každoročně 20 účastníků; 2 skupiny: tradiční krajané, učitelé ČŠBH).  Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR – jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce pro české krajany žijící v zahraničí (FF UK a FF MU, ročně je k dispozici 30 semestrů).  Pobyty studentů z řad krajanských komunit na českých středních školách (studenti z Banátu studují na Gymnáziu a střední pedagogické škole v Liberci). V novém vládním usnesení již obsaženo nebude.  Poptávka po studiu každoročně převyšuje nabídku.

8 Spolupráce DZS s dalšími institucemi; společná setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí  DZS spolupracuje s Filozofickou fakultou UK v Praze, Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, Ústavem pro českou literaturu AV, Ústavem pro jazykovou a odbornou přípravu UK.  Tradice společných setkání na DZS: 25. srpen 2009, 29. červenec 2010 (v Senátu Parlamentu ČR), 21. červenec 2011, 3. srpen 2012, 8. srpen 2013, 7. srpen 2014, 6. srpen  Hosté celkový počet cca 80 – 90, pracovníci MŠMT a MZV, bohemisté, členové Komise pro krajanské záležitosti a Komise pro lektoráty, autoři učebnic češtiny, spisovatelé, představitelé Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, členové redakční rady časopisu Krajiny češtiny …  Cíl Výměna informací, zkušeností a názorů, seznámení učitelů u krajanů a lektorů s novými trendy ve výuce češtiny apod.

9 Časopis Krajiny češtiny Elektronický bohemistický časopis, od roku 2009, vydávaný jako ročenka, letos vyjde 7. číslo. Cíl: prezentace výsledků programu, komunikační platforma ke sdílení informací, metod a přístupů k výuce napříč spektrem učitelů a lektorů a dalších zájemců o problematiku výuky češtiny v cizině. zahranici/obecne-informace-o-krajinach-cestiny/ zahranici/obecne-informace-o-krajinach-cestiny/ Vloni vyšel 1. díl projektu Češi ve světě, příběhy s podtitulem Paměť krajanů, Jižní Amerika, letos vyjde 2. číslo zaměřené na USA.

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Mezinárodní konference „Heritage schools and Diaspora“, 3. 8. 2015 Podpora výuky češtiny u krajanů a na univerzitách v zahraničí Ing. Iva Tatarková ředitelka."

Podobné prezentace


Reklamy Google