Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní konference „Heritage schools and Diaspora“, 3. 8. 2015 Podpora výuky češtiny u krajanů a na univerzitách v zahraničí Ing. Iva Tatarková ředitelka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní konference „Heritage schools and Diaspora“, 3. 8. 2015 Podpora výuky češtiny u krajanů a na univerzitách v zahraničí Ing. Iva Tatarková ředitelka."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní konference „Heritage schools and Diaspora“, 3. 8. 2015 Podpora výuky češtiny u krajanů a na univerzitách v zahraničí Ing. Iva Tatarková ředitelka Dům zahraniční spolupráce

2 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí  DZS je příspěvková organizace, která z pověření MŠMT realizuje usnesení vlády ČR č. 262/2010, ve znění usnesení vlády č. 414/2012, o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011– 2015; v květnu tohoto roku vláda schválila usnesením č. 348/2015 pokračování tohoto programu na období 2016–2020;  na vládním usnesení participují MŠMT a MZV;  primární cíl: šířit a udržovat český jazyk a kulturu v zahraničí.

3 Struktura Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí 1.Lektoráty českého jazyka a literatury 2.Krajanský vzdělávací program: vysílání učitelů k českým krajanským komunitám v zahraničí; pořádání čtyřtýdenního kurzu českého jazyka pro krajany; pořádání dvoutýdenního kurzu metodiky výuky češtiny pro vyučující z řad krajanů; přijímání studentů-krajanů na veřejné vysoké školy v České republice; studium až tří studentů z rumunského a srbského Banátu na SŠ v ČR.

4 Lektoráty českého jazyka a literatury  Lektoráty jsou pracoviště převážně univerzitního typu, kde je vyučována čeština jako druhý jazyk.  Lektoři jsou vybíráni Komisí pro lektoráty, v níž zasedají představitelé MŠMT, MZV, DZS a bohemisté z FF UK, FF UPOL, FF MU a ÚJOP UK.  Náplň práce lektora: výuka češtiny dle požadavků univerzity, seznamování studentů s českou literaturou a kulturou.  Průměrný počet studentů na lektora je 40; nejvíce studentů vykazují státy slovanských jazyků a sousední země ČR; aktuálně ustupuje studium tradiční bohemistiky středoevropským studiím.  V akademickém roce 2014/15 působí lektoři ve 25 zemích 4 kontinentů, celkem je otevřeno 46 lektorátů.  Lektoři působí ve 25 zemích 4 kontinentů (Evropa, Asie, Afrika, Amerika).  Nejvíce lektorátů se nachází v rámci jedné destinace v Polsku, Francii (6), Itálii a Rusku (4).  Od akademického roku 2014/15 je otevřen nový lektorát na Tchaj-wanu v Taipei.

5 Krajanský vzdělávací program: Učitelé u krajanů  Učitelé jsou vybíráni Komisí pro krajanské záležitosti, zasedají v ní představitelé MŠMT, MZV, DZS a také bohemisté.  Náplň práce učitele u krajanů: výuka češtiny a seznamování krajanů s českou kulturou.  Průměrný počet žáků na učitele je 65 (v tomto čísle není započítáno Chorvatsko, tam učitel učí v průměru 280 žáků na MŠ, ZŠ, gymnáziu, střední odborné škole).  První učitelé byli vysláni ke krajanům do Austrálie (1997), Kanady (1997), Chorvatska (1997), Rumunska (1998).  Počet vyslaných učitelů se zvyšuje, v minulosti jsme vysílali učitele také do Německa a Polska. V aktuálním školním roce 2014/15 je vysláno ke krajanským komunitám do zahraničí 13 učitelů (od září 2015 bude vyslán 14. učitel do ukrajinského Žytomyru).  Tradičními destinacemi jsou: Evropa (Chorvatsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Ukrajina) a Jižní Amerika (tam se začalo vysílat v roce 2004). Zajímavostí je, že v roce 2009 zahájil krajanský učitel výuku češtiny také na univerzitě v Sao Paulu a od roku 2013 se vyučuje český jazyk a kultura též na univerzitě v Buenos Aires).

6 Působiště učitelů u krajanů  Nově od roku 2012 pracuje učitelka u krajanů v Chicagu v USA. Od roku 2014 je obnovenou destinací Austrálie. (Do Austrálie byl učitel vyslán již v roce 1997, působil tam rovněž v letech 2000–2002.)  Rumunsko: vysílání učitelů od roku 1998 do 5 vesnic, snížení na 2 učitele. Problém: odchod obyvatel do Čech. Nyní: poptávka po výuce češtiny v dalších městech/vesnicích v Banátu, komplikací je doprava.  Chorvatsko: vysílání učitelů od roku 1998, v minulosti 3 učitelé, nyní pouze 2, objíždějí české besedy v blízkém i vzdálenějším okolí Daruvaru, jejichž počet roste.  Ukrajina a Rusko: na Ukrajinu byli učitelé vysíláni od roku 1999, vzhledem k odchodu obyvatel do Čech nyní na Ukrajině působí pouze 1 učitel, který v současné době nemůže dojíždět na Krym. V ruském Novorossijsku a Kirillovce učitel spolupořádá Dny české kultury či literární soutěž krajanů.  V současnosti dochází k nárůstu počtu žáků v Evropě: Srbsko a Ukrajina.  V Jižní Americe, zejména ve státech Mato Grosso do Sul a Rio Grande do Sul v Brazílii, se nově výuky češtiny účastní především děti mladšího školního věku a výuka české kultury zde probíhá též na univerzitách.

7 Další aktivity v rámci Krajanského vzdělávacího programu  Letní jazykový kurz českého jazyka pro krajany – čtyřtýdenní letní kurz pro české krajany starší 18 let (Dobruška, tradice od roku 1995, každoročně 60 účastníků).  Kurz metodiky výuky českého jazyka – dvoutýdenní kurz pro vyučující z řad krajanů (Praha, od roku 2006, každoročně 20 účastníků; 2 skupiny: tradiční krajané, učitelé ČŠBH).  Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR – jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce pro české krajany žijící v zahraničí (FF UK a FF MU, ročně je k dispozici 30 semestrů).  Pobyty studentů z řad krajanských komunit na českých středních školách (studenti z Banátu studují na Gymnáziu a střední pedagogické škole v Liberci). V novém vládním usnesení již obsaženo nebude.  Poptávka po studiu každoročně převyšuje nabídku.

8 Spolupráce DZS s dalšími institucemi; společná setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí  DZS spolupracuje s Filozofickou fakultou UK v Praze, Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, Ústavem pro českou literaturu AV, Ústavem pro jazykovou a odbornou přípravu UK.  Tradice společných setkání na DZS: 25. srpen 2009, 29. červenec 2010 (v Senátu Parlamentu ČR), 21. červenec 2011, 3. srpen 2012, 8. srpen 2013, 7. srpen 2014, 6. srpen 2015.  Hosté celkový počet cca 80 – 90, pracovníci MŠMT a MZV, bohemisté, členové Komise pro krajanské záležitosti a Komise pro lektoráty, autoři učebnic češtiny, spisovatelé, představitelé Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, členové redakční rady časopisu Krajiny češtiny …  Cíl Výměna informací, zkušeností a názorů, seznámení učitelů u krajanů a lektorů s novými trendy ve výuce češtiny apod.

9 Časopis Krajiny češtiny Elektronický bohemistický časopis, od roku 2009, vydávaný jako ročenka, letos vyjde 7. číslo. Cíl: prezentace výsledků programu, komunikační platforma ke sdílení informací, metod a přístupů k výuce napříč spektrem učitelů a lektorů a dalších zájemců o problematiku výuky češtiny v cizině. http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v- zahranici/obecne-informace-o-krajinach-cestiny/ http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v- zahranici/obecne-informace-o-krajinach-cestiny/ Vloni vyšel 1. díl projektu Češi ve světě, příběhy s podtitulem Paměť krajanů, Jižní Amerika, letos vyjde 2. číslo zaměřené na USA.

10 Děkuji za pozornost. www.dzs.cz www.naerasmusplus.cz


Stáhnout ppt "Mezinárodní konference „Heritage schools and Diaspora“, 3. 8. 2015 Podpora výuky češtiny u krajanů a na univerzitách v zahraničí Ing. Iva Tatarková ředitelka."

Podobné prezentace


Reklamy Google