Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Denisa Mikešová 2011 Co se přihodí Zemi, přihodí se i člověku... Člověk přírodě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Denisa Mikešová 2011 Co se přihodí Zemi, přihodí se i člověku... Člověk přírodě."— Transkript prezentace:

1 Denisa Mikešová 2011 Co se přihodí Zemi, přihodí se i člověku... Člověk přírodě

2 2 „Velikost národa a jeho morální úroveň se dá měřit tím, jak zachází se zvířaty.“ Gándí (1869 – 1948), politický vůdce indického lidu ÚVODNÍ MOTTO

3 3 KAPACITA ZEMĚ MÁ SVÉ LIMITY Člověk měnil přírodu odjakživa, ale byl omezen svými možnostmi. Zvyšující se počet lidí znamená jejich stoupající nároky a větší zatížení planety: zemědělstvím čerpáním surovin průmyslem - produkcí škodlivin (zamoření ovzduší, vody, atd.) Stále ustupující příroda musí nejen dodávat suroviny, ale také přijímat a recyklovat odpady, které již lidé nedovedou využít.

4 4 EKOSYSTÉM Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody, která ovšem není uzavřená a komunikuje s ostatními částmi přírody (přírodní ekosystém např. jezero, les, louka; umělý ekosystém vinice, pole, rybník). živá složka - společenstvo organismů neboli biocenóza neživá složka - prostředí neboli biotop Základní vlastností je schopnost autoregulace, která jej udržuje v dynamické rovnováze. Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosystem

5 5 EKOSYSTÉMY JSOU VELMI ZRANITELNÉ každý ekosystém má specifické nároky obnova ekosystémů je dlouhodobá narušený ekosystém ztrácí svou schopnost čelit a vyrovnat se s dalšími vlivy Člověk narušuje přírodní rovnováhu veškerou svojí činností, která může vést: k úplné likvidaci ekosystémů (povrchová těžba, zástavba,...) ke změně ekosystému ostrůvkovité rozdělení ekosystémů uměle vytvořené ekosystémy invazní druhy rostlin a živočichů - vytlačují druhy původní

6 6 KDYŽ POKÁCÍME STROM V AMAZONII ZACHVĚJE SE STROM V AFRICE Aktivita v jedné části krajiny, ovlivňuje jinou část krajiny (v sousedství, mezinárodně). Dynamika ovzduší, vodní cykly, migrace živočichů atd. neznají hraniční čáry. Příklad: Pole – v boji s plevely a „škůdci“ mizí z krajiny přímo i nepřímo tisíce dalších mikroorganismů, rostlin i živočichů

7 7 ZA POSLEDNÍCH 30 LET ZMIZELO Z ČR 10 MILIÓNŮ PTÁKŮ Z 36 druhů běžných polních ptáků jich v Evropě: 18 druhů ubývá (chocholouš obecný, pěnkava obecná, vrabec domácí, zvonek zelený, vlaštovka obecná, strnad obecný, skřivan polní, koroptev polní, čejka chocholatá, konipas bílý a luční atd.) 6 druhů je stabilních (stehlík obecný, poštolka obecná, sýkora koňadra, vrabec polní, ťuhýk šedý atd.) 7 druhů přibývá (křepelka polní, luňák červený, drozd zpěvný, holub hřivnáč atd.) Za posledních 25 let jsme v Evropě přišli o téměř 5O % hnízdních populačních druhů charakteristických pro zemědělskou krajinu. Je to obrovský úbytek celé jedné skupiny živočichů, navíc v typu krajiny, který v našem okolí převažuje. Zdroj: www.cso.cz/index.php?ID=2026; Ptačí svět, časopis ČSO, 2/2010, str. 18

8 8 MIGRACE Migrace neboli přesuny živočichů: za potravou (sovice sněžní, ořešníci ze Sibiře, kytovci atd.) na zimoviště (ptáci, netopýři, bizoni, karibú, slunéčka severoamerická atd.) za účelem rozmnožování (monarchové, tučňáci skalní, lososi, žáby, mloci atd.) při přemnožení druhu (lumíci, antilopy skákavé) jiné důvody (např. následkem změn podnebí atd.) Migrace je způsob přežívání, který je určitému druhu vlastní. Migrace probíhá po zemi, v moři i ve vzduchu po tisíce let starých migračních cestách.

9 9 MIGRAČNÍ CESTY Divocí tvorové neznají hranice mezi státy. Stěhovavé druhy mohou být v jedné zemi chráněni, ale v jiné mohou být značně ohroženi lovem. Problém není jen v lovu (sportovním), ale jemně vyvážený proces migrace může být porušen, jsou-li přirozená stanoviště změněna nebo zničena (zemědělstvím, lesnickými, vodohospodářskými zásahy, zástavbou).

10 10 VLIV ČLOVĚKA NA MIGRACE Příklad 1: znemožněná migrace afrických slonů: zpřetrhané rodinné vazby (stres, agresivita) degenerace (neobnovování genové výbavy) lokální přemnožení - přímý konflikt s člověkem (ničení plotů, úrody) vypásání travních porostů, ničení okolních stromů – následkem toho dochází k erozím půdy a vzniká poušť

11 11 VLIV ČLOVĚKA NA MIGRACE Příklad 2: holub stěhovavý, Severní Amerika: Celková populace se odhadovala na 3 miliardy ptáků. Holubi každoročně migrovali za potravou. Přistěhovalci je začali lovit. Do konce 19. století byl holub stěhovavý vyhuben. Poslední exemplář zemřel v zoologické zahradě r. 1914. Zdroj: Migrace zvířat, John Cloudsley-Thompson, Albatros 1988

12 12 VLIV ČLOVĚKA NA MIGRACE Příklad 3: tučňáci skalní Migrují hnízdit na Falklandské ostrovy. Koncem 20. stol. bylo napočítáno zhruba 2,5 miliónu hnízdících párů, dnes pouhých 300 tisíc – důsledek extenzivního rybolovu v dané oblasti. Zdroj: časopis Příroda, č.1-2/2011, str. 15

13 13 ČLOVĚK NENÍ DOBRÝM SPRÁVCEM ZEMĚ Je nutné uznat veškerý prostor na Zemi za cenný a konečný a šetrně s ním hospodařit, i když místy se může sebevíc zdát, že je ho nadbytek. Je důležité si uvědomit, že vyhynulý druh je navždy ztracený a nedá se ani v nejmodernější laboratoři „syntetizovat“. Je nezbytné, aby se každý člověk i na malém kousku země cítil a považoval odpovědným za přírodu, všechny lidi a celou planetu.

14 14 PROČ OCHRANA PŘÍRODY? monokulturní lesy a vyregulované (narovnané a vybetonované) vodní toky nezadrží přívalové deště – povodně bavlníkové plantáže - chemicky znehodnocená a vyčerpaná půda, přirozená obnova půdního fondu 0,1 mm za rok zavlažování - vyschlé řeky a jezera - vymírání ryb, nedostatek potravy pro ptáky a lidi, znehodnocená půda úbytek tropických pralesů, nadměrný chov dobytka - šíření pouští prevence je výhodnější než odstraňování následků Život člověka závisí na životě přírody (vzduch, voda, potrava). Těžit z přírody maximum je balancování na tenkém ledě. Je mnoho příkladů, kdy člověk již na své neuvážené chování doplácí:

15 15 ETICKÝ ROZMĚR Jsme součástí přírody, z přírody máme úplně všechno, jsme tady jenom hosté... nemáme právo určovat, který druh je škodlivý a který je užitečný nemáme právo si nárokovat život pouze pro sebe, živočichové a rostliny mají stejný nárok na život a životní prostředí nemáme právo zabírat půdu původním obyvatelům, kvůli nerostným surovinám nebo když naše půda je již vyčerpaná nemáme právo vybíjet živočišné druhy a ničit ekosystémy, mělo by po nás něco zůstat pro další generace nemáme právo se k živočichům chovat jako k věcem

16 16 ETICKÝ ROZMĚR "Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a říká - vždyť jsou to jen zvířata." Theodor Wiesengrund Adorno, filozof 1903 - 1969

17 17 MOTTO NA ZÁVĚR To víme, jsme součástí země a ona je součástí nás. Země je nám svatá. Musíte mít na paměti, že je svatá. A musíte to učit svoje děti. Země je naše matka. Země není na prodej ani k drancování. Jinak ji vaše žádostivost zničí a zanechá za sebou pouze pustinu. Musíte učit své děti, že země, po níž chodí je svatá. Aby měly úctu k zemi, řekněte svým dětem, že překypuje životem nám příbuzných tvorů, a že se musí chovat ke zvířatům této země jako ke svým bratrům. Co je člověk bez zvířat? Kdyby všechna zvířata vyhynula, člověk by zahynul na velkou osamělost ducha. Protože cokoliv se přihodí zvířatům, přihodí se brzy i člověku. Výňatek z Poselství náčelníka kmene Duwamishů Seattla americkému presidentovi Franklinu Pierceovi r. 1855

18 18 Převzato z: http://klikni.mypage.cz/

19 19 POUŽITÁ LITERATURA Životní prostředí očima přírodovědce, B. Moldan, J. Zýka, J. Jeník, Academica 1979 Migrace zvířat, John Cloudsley-Thompson, Albatros 1988 Scripta Geologie a půdoznalství IIIa, doc. ing. RNDr. O. Brunclík, CSc., ing. S. Beneš, CSc., RNDr. K. Vlk, Vysoká škola zemědělská 1986 Zelená planeta, J. Seymour, H. Girardet, Mladá fronta 1993 http://www.novinky.cz/zahranicni/167002-nejvetsi-reky-sveta-vysychaji.html Nová příručka myslivce, Pavel Hell, Josef Hromas, Príroda 2004 Ohrožená planeta, Pavel Nováček, Mikuláš Huba, studijní materiál pro posluchače vysokých škol, Vydavatelství UP 1994 Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR, J. Mlíkovský, P. Stýblo, ČSOP 2006 Ochrana živé přírody, A.V. Jablokov, S.A. Ostrumov, Academica 1991

20 20 UŽITEČNÉ KONTAKTY Pokud máte podezření na týrání zvířat nebo jejich nevhodný chov: Krajská veterinární správa příslušného kraje nebo Ministerstvo zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/ nebo http://www.oz.mze.cz/ Česká inspekce životního prostředí: http://www.cizp.cz/ Třídění odpadů: http://www.jaktridit.cz/ Pokud chcete navštívit divočinu, ale nechcete ji svou návštěvou ohrozit: http://www.npsumava.cz/cz/1006/sekce/pro-verejnost/ Pokud se chcete zbavit starého mobilu, nevyhazujte jej, ale podpořte program na ochranu goril: http://www.zoopraha.cz/cs/prineste-stary-mobil/mapa-sbernych-mist-v-cr


Stáhnout ppt "Denisa Mikešová 2011 Co se přihodí Zemi, přihodí se i člověku... Člověk přírodě."

Podobné prezentace


Reklamy Google