Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-BEZPEČÍ PREVENCE-EDUKACE-INTERVENCE Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., E-Bezpečí a Centrum PRVoK, Univerzita Palackého v Olomouci |

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-BEZPEČÍ PREVENCE-EDUKACE-INTERVENCE Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., E-Bezpečí a Centrum PRVoK, Univerzita Palackého v Olomouci |"— Transkript prezentace:

1

2 E-BEZPEČÍ PREVENCE-EDUKACE-INTERVENCE Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., E-Bezpečí a Centrum PRVoK, Univerzita Palackého v Olomouci www.e-bezpeci.cz | www.prvok.upol.cz

3 Co je projekt E-Bezpečí? E-Bezpečí je projektem Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Primárním cílem projektu je prevence a edukace v oblasti nebezpečných komunikačních jevů spojených s užíváním ICT (rizikové chování ve virtuálních prostředích). Další aktivity projektu: -Výzkum (princip modelových situací) - Grantové projekty (MŠMT, ESF, GAČR) – edukace ZDARMA - Kampaně sociální reklamy - Online poradna - Tvorba materiálů pro školy - Rozhlasové pořady

4 Témata 1. Kyberšikana, sexting, happy slapping, trolling 2. Kybergrooming (manipulace v online prostředí vedoucí k osobní schůzce) 3. Kyberstalking a stalking 4. SMS spoofing 5. Hoax, spam, phishing 6. Rizika sociálních sítí (Facebook, Libimseti) 7. Zneužití osobních údajů na internetu

5 Cílové skupiny A. Žáci 1. a 2. stupně ZŠ (5.–9. třída) Preventivní vzdělávací akce (charakteristika problematiky, případy z ČR a celého světa, ukázky manipulace a zneužití osobních údajů, rizika, řešení, diskuse). Časový rozsah akce: 2-3x45 minut. B. Žáci 3. stupně Modifikace obsahu (další jevy, zejména sexting a kyberstalking). Časový rozsah akce: 2-3x45 minut. C. Učitelé, vychovatelé Rozšíření základních témat o problematiku prevence na škole, oblast práva. Dále spolupráce školy s policií, sankce, kyberšikana učitele atd. Časový rozsah akce: 4-5x45 minut.

6 Cílové skupiny D. Policisté preventivně-informačních skupin Vzdělávací akce pro policisty PIS ve všech krajích ČR. E. Vedoucí nízkoprahových center Vzdělávací akce pro vedoucí pracovníky nízkoprahových center. F. Studenti učitelství Integrace témat E-Bezpečí do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. G. Další cílové skupiny Dle aktuální potřeby – rodiče, pracovníci OSPOD, městská policie…

7 Několik čísel pro představu 11000 proškolených žáků 1000 učitelů 800 policistů 400 studentů učitelství 300 dalších cílových skupin 75 partnerských institucí (školy, specializovaná centra) Regionální působnost Projekt je schopen realizovat vzdělávací akce na celém území ČR.

8

9 Vzdělávací modul pro žáky/studenty 5 základních témat: 1. Kyberšikana, happy slapping (základ) 2. Sexting (rozšíření pro SŠ) 3. Kybergrooming (základ) 4. Kyberstalking a stalking (rozšíření pro SŠ) 5. Sociální sítě + hoax/spam (modifikace) + ukázky případů s tragickým koncem + policejní vstup – aktuální kauzy z regionu + pravidla/kontakty + diskuse + materiály pro žáky

10 Lekce - kybergrooming V rámci lekce projde žák procesem manipulace. Lektor demonstruje, jak lehce lze získat a zneužít osobní údaje. Lektor demonstruje následující techniky: - mirroring a další techniky vzbuzování důvěry, - phishing a další techniky získávání osobních údajů (profilování), - luring (vábení a uplácení), - izolace oběti od okolí (výběr z technik), - technika překonávání věkového rozdílu mezi útočníkem a obětí, - vyhrožování a vydírání. Výběr z probíraných kauz: Pavel Hovorka, Michael Wheeler, Douglas Lindsell, Peter Chapman

11 Lekce - kyberšikana Na konkrétních kauzách je studentům demonstrována nebezpečnost kyberšikany a její dopad na oběť. Součástí lekce jsou metody ochrany a obrany před kyberšikanou, 7 nejběžnějších projevů kyberšikany, rozdíly mezi tradiční šikanou a kyberšikanou apod. Výběr z probíraných kauz: Ghyslain Raza, Megan Meier, Ryan Halligan, Holly Grogan, Anna Hallman, kauzy z ČR

12 Lekce - sexting Lekce je určena zejména studentům SŠ. Kromě základního popisu fenoménu jsou studenti seznámeni s riziky sextingu: - sdílení citlivého materiálu a jeho zneužití (např. vydírání), - sexting a sexuální útoky, - sexting a ztráta prestiže, - sexting a trestní právo (šíření materiálů, dětská pornografie). Výběr z probíraných kauz: Jessica Logan, Miroslava Prillerová, studentka Gábina, kauza z Velkého Meziříčí, Phillip Alpert.

13

14

15

16

17

18

19 Základem projektu E-Bezpečí je terénní práce s cílovými skupinami: dětmi i dospělými.

20 Materiály pro žáky a učitele Žáci získají během besedy letáky shrnující probíranou problematiku. Tiskoviny pro učitele – přehledové listy, brožurky o rizicích internetu, letáky se sociální reklamou atd. Veškeré materiály jsou volně ke stažení na webu projektu.

21 Grantová podpora aktivit E-Bezpečí 1. Vzdělávání žáků - dotováno grantem MŠMT (dotace na 1250 žáků) 2. Vzdělávání učitelů - na regionální úrovni dotováno z ESF: a) E-Nebezpečí pro učitele (www.e-nebezpeci.cz) – Olomoucký kraj b) Kurzy ICT pro pedagogické pracovníky (www.kurzyict.upol.cz) – Moravskoslezský kraj 3. Vzdělávání policistů PIS ve všech krajích - dotováno MVČR (odbor prevence kriminality) 4. Vzdělávání vedoucích nízkoprahových center - dotováno projektem Patron bezpečného netu (realizován s podporou Olomouckého kraje)

22 Grantová podpora aktivit E-Bezpečí Regionální projekty: E-Bezpečí pro Olomouc E-Bezpečí pro Ostravu E-Bezpečí pro Prahu a další Národní projekt (ESF): E-Synergie – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace (ESF OP VK, Partnerství a sítě, CZ.1.07/2.4.00/17.0062 )

23

24 Důležitou intervenční složkou projektu E-Bezpečí je online poradna. www.napisnam.cz

25

26

27 Partneři Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vodafone Czech Republic – hlavní komerční partner Olomouc – městský program prevence kriminality Ostrava – městský program prevence kriminality Olomoucký kraj Český rozhlas Olomouc – mediální partner aj. Spolupráce s VÚP Praha - MP RVP Projekt E-Bezpečí se od 1. 9. 2010 aktivně zapojil do budování tematického vstupu Bezpečnost online Metodického portálu RVP (www.rvp.cz).

28

29 Důležité odkazy www.e-bezpeci.cz www.prvok.upol.cz www.e-nebezpeci.cz www.napisnam.cz www.esynergie.cz

30 Děkuji za pozornost Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. vedoucí projektu E-Bezpečí a Centra PRVoK PdF UP v Olomouci info@e-bezpeci.cz


Stáhnout ppt "E-BEZPEČÍ PREVENCE-EDUKACE-INTERVENCE Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., E-Bezpečí a Centrum PRVoK, Univerzita Palackého v Olomouci |"

Podobné prezentace


Reklamy Google