Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza práce a náplň pracovních činností vrchních a staničních sester Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza práce a náplň pracovních činností vrchních a staničních sester Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Analýza práce a náplň pracovních činností vrchních a staničních sester Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D.

2 Vlastní představení Ústav managementu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Řízení lidských zdrojů Disertační práce Zdravotnický management

3 strana 3 Cílové skupiny: –Vrchní sestry –Staniční sestry I. Vytvoření metodiky analýzy pracovních činností II. Výzkum pracovních a manažerských činností III. Náplně pracovních činností Oblast výzkumu

4 Výzkumné otázky Jsou vrchní a staniční sestry „zavaleny“ administrativními činnostmi? Jaké je zastoupení manažerských činností v práci vrchních a staničních sester? Liší se významně odhad staničních a vrchních sester se zjištěným stavem? Lze vyčíslit ekonomický dopad zjištěných výsledků? Lze vytvořit jednotnou personální dokumentaci pro všechny nemocnice v ČR?

5 Spolupracující organizace Vojenská nemocnice Brno Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Ostrava Krajské nemocnice v Jihomoravském kraji Soukromá nemocnice ve Zlínském kraji + 28 českých nemocnic v rámci dotazníkového šetření + 17 slovenských nemocnic v rámci dotazníkového šetření

6 strana 6 II. Analýza pracovních činností Dotazníkové šetření –Otázky důležitosti vykonávání jednotlivých druhů pracovních a manažerských činností. –Odhad využití týdenního pracovního času –Papírová a elektronická verze http://rela.mendelu.cz/vyzkum/?vyzkum=4325 Autosnímkování –10 měřených dnů –Statistické vyhodnocení + analýza

7 strana 7 Formulář autosnímku: Co nejjednodušší a lehce pro respondenta pochopitelný, Časově nenáročný Statisticky zpracovatelný, porovnatelný s ostatními, Zamezení chybných údajů a vymýšlení. Tvorba a ukázka autosnímku Datum snímku: 21. 9. 2009 OdDoČas trvání (minuty) Doplňte kombinaci písmen Pracovní činnostiI / PS / DN / Z 1. Kontrola vlastních pracovních úkolů (PC, diář) 8:008:15 15ISN 2. Kontrola odborná, ekonomická, personální 12:3013:00 30PSN 3. Vizita (malá, velká) 10:00, 14:0011:00, 15:15 60, 75P, PS, N, N Činnosti vyplňujte s přesností na 15 minut V tomto případě se během dne se konaly dvě vizity Zaznamenání času činností nemusí jít za sebou. Celkový čas musí být po sečtení čas směny, tj. 8,5 hod x 60 min. = 510 minut Výběr písmen, u každé činnosti

8 Ukázka manuálu strana 8

9 Výsledky autosnímkování (celkové výsledky)

10 Ukázka získaných dat Vrchní sestra Počet podří- zených Délka praxe (roky) Praxe v pozici (roky) Admini- strativa (min./den) Manažerská činnost (min./den) Odborná činnost (min./den) Ostatní činnost (min./den) Celkem (min./den) A3 1410351,046,0393,064,0554,0 A5 12151,518,046,5379,542,0486,0 A6 1333273,0164,5136,0134,0507,5 A7 25361790,0167,5105,0147,5510,0 A8 2834855,5270,096,0106,5528,0 A9 13202107,0161,5168,073,5510,0 A10 13392092,1186,4107,190,0475,7 A11 14271075,036,0255,0111,0477,0 A12 17371066,072,0270,090,0498,0 A13 11402060,097,5260,5102,0520,0 A14 34282495,0178,8143,194,4511,3 A15 23 5113,3223,346,7130,0513,3 strana 10

11 Výsledky autosnímkování (manažerské činnosti)

12 Ukázka návrhů a doporučení - počet administrativních pracovníků Čas věnovaný administrativě celkem: Tad = (AD x PD x ZD) / T Tad vrchní sestry = 1 268 hod. / měsíc -> 7,5 THP Tad staniční sestry = 767 hod. / měsíc -> 4,5 THP

13 strana 13 Kde již výzkum proběhl? Podpora z managementu nemocnic Nemocnice X (21. 9. – 5. 10. 2009) –30 vrchních sester (288), 26 staničních sester (256) Vojenská nemocnice Brno (29. 10. – 11. 11. 2009) – 7 vrchních sester (69), 11 staničních sester (107) Nemocnice Y (14. 6. – 25. 6. 2010) –9 vrchních sester (78), 23 staničních sester (205) Soukromá nemocnice Z (14. 6. – 25. 6. 2010) –12 vrchních sester (99), 13 staničních sester (123) Fakultní nemocnice Brno (12. 4. – 14. 5. 2010) –56 vrchních sester, 202 staničních sester Fakultní nemocnice Ostrava (22. 11. – 3. 12. 2010) –30 vrchních sester, 75 staničních sester

14 III. Náplň pracovních činností vrchní a staniční sestry Lze vytvořit jednou personální dokumentaci? Získání dokumentace od spolupracujících nemocnic. Komparace a analýza dokumentace. Vytvoření vlastní verze. Stručný obsah návrhu: –Charakteristika pracovní funkce, zařazení v katalogu prací –Obecné a legislativní předpisy –Odborné činnosti –Výchovné a vzdělávací činnosti –Manažerské činnosti –Kontrolní činnosti –Ekonomická činnosti

15 Jak dál? Vyhodnocení autosnímkování FN Bohunice. Vyhodnocení autosnímkování FN Ostrava. Analýza pracovních činností v dalších nemocnicích. Dotazníkový výzkum v dalších zemích EU + vyhodnocení výsledků ze Slovenska. Výzkum náplní pracovních činností z více organizací. Odborné články (časopis Florence, časopis Sestra) Spolupráce s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

16 strana 16 Shrnutí Výzkum struktury pracovního času v 6 českých nemocnicích. Výzkum odhadů spotřeby pracovního času v českých a slovenských nemocnicích. Nabídka možnosti zúčastnit se výzkumu analýzy pracovních činností. Provedení hlubšího a rozsáhlého výzkumu náplní pracovních činností. –Žádost o zaslání dokumentace

17 strana 17 Nejvýznamnější publikační činnost autora KOTRBA, T. Struktura pracovních a manažerských činností zdravotních sester v řídících funkcích. Disertační práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2010. 178 s. ISBN není. KOTRBA, T. Postavení vrchních a staničních sester v nemocnici. In Mekon 2009. Sekce 3: Management. EKF Vysoká škola báňská: Technická univerzita Ostrava. 2009, s. 244-250 ISBN 978-80-248-2013-2. KOTRBA, T. Pracovní náplň staniční a vrchní sestry v nemocnicích. In Management, economics and business development in european conditions VII. International Scientific Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009, s. 55-64. ISBN 978-80-214-3893- 4. KOTRBA, T. Časové studie práce vrchních a staničních sester. In MendelNET PEF 2009. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzit v Brně, 2009, s.72-81. ISBN 978-80-7375-351-1. KOTRBA, T. Identifikace pracovních činností zdravotních sester v řídících funkcích. In Nové trendy - nové nápady 2009. Znojmo: SVŠE Znojmo s.r.o., 2009, s. 302-310. ISBN 978-80-87314-04-3. KOTRBA, T. Výzkum odhadů struktury pracovních činností v českých fakultních nemocnicích. In Business Culture of Enterprises within European Communication Space. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelství EKONÓM, 2010, s. 66-74. ISBN 978-80-225-3134-4. KOTRBA, T. Výzkum pracovních a manažerských činností zdravotních sester v řídících pozicích v krajské a soukromé nemocnici v Jihomoravském kraji. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales: České Budějovice. 2010. sv. XIII, č. 3, s. 41-53. ISSN 1212-3285. KOTRBA, T. Reported time-management of work and managerial activities: Head and department nurses. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. sv. LVIII, č. 6, s. 235-244. ISSN 1211-8516.

18 Příspěvky v profesních časopisech KOTRBA, T. Analýza práce vrchních a staničních sester. Sestra. 2010. sv. 20, č. 7-8, s. 35--38. ISSN 1210-0404. KOTRBA, T. Struktura pracovních činností všeobecných sester v řídících pozicích. Florence. 2010. sv. VI, č. 6, s. 18- 21. ISSN 1801-464X. KOTRBA, T. Odhad spotřeby pracovního času vrchních a staničních sester v českých nemocnicích. Florence. 2010. sv. VI, č. 7-8, s. 26-29. ISSN 1801-464X. KOTRBA, T. Výzkum popisů pracovních činností vrchních a staničních sester. Florence. 2011. sv. VI, č. 1, s. 28-31. ISSN 1801-464X. strana 18 Děkuji za pozornost xkotrba@mendelu.cz


Stáhnout ppt "Analýza práce a náplň pracovních činností vrchních a staničních sester Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google