Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členství ČR v EU II. Logický rámec 26.4. 2007. Projekt a důležitost plánování projekt: „Časově a věcně vymezený sled činností spolu se stanoveným rozpočtem“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členství ČR v EU II. Logický rámec 26.4. 2007. Projekt a důležitost plánování projekt: „Časově a věcně vymezený sled činností spolu se stanoveným rozpočtem“"— Transkript prezentace:

1 Členství ČR v EU II. Logický rámec 26.4. 2007

2 Projekt a důležitost plánování projekt: „Časově a věcně vymezený sled činností spolu se stanoveným rozpočtem“ pláááááááááán-realizace plán-realizace-plán-realizace-plán-realizace nebo plán-realizace, nový plán-nová realizace Neboli: Nikdy není dost času udělat něco pořádně napoprvé ale vždy je dost času vrátit se a udělat to znovu.

3

4

5 Logický rámec základem každého projektu je logframe –popsání projektu na velmi malém prostoru –základ pro řízení projektu nástroj pro: –plánování –realizaci a monitorování –vyhodnocení obsahuje stanovení: –čeho chceme dosáhnout (výstupy) –očekávané výsledky (účel) –jaké předpoklady musíme naplnit čtyři sloupce v každém logickém rámci

6 Logický rámec vertikální logika projektu (strom cílů) –vše řízeno vztahem příčina-následek –hlavní cíl odpovídá specifickému cíli jednotlivých priorit OP –účel projektu (bezprostřední cíl) jakou změnu chceme dosáhnout projektem- vždy jen jedna změna účel musí vyjadřovat cíl, ne aktivity není přímo v našich silách, ale usilujeme o dosažení v prostřednictvím výstupů –výstupy projektu (výsledky) neseme za realizaci přímou zodpovědnost o co nám jde, konkrétní popis více částí projektu znamená více položek (bude pravidlem) –aktivity projektu přiřazeny ke každému výstupu- nutná přímá vazba

7 Logický rámec kontrola logiky prvního sloupce –dosažení cíle na vyšší úrovni podmíněno splněním úrovně nižší

8 Logický rámec tvorba vertikální logiky projektu (strom cílů) –postup shora dolů od globálního cíle k aktivitám může být zprvu i více možností jak naplnit hlavní cíl –postup zdola nahoru máme jisté zdroje úkolem tyto zdroje využít v rámci cíle nějakého OP OPPROJEKT Globální cíl Specifické cíle Operační cíle Hlavní cíl Účel projektu Výstupy - Aktivity Priorita Opatření

9 Logický rámec druhý sloupec- objektivně ověřitelné ukazatele –řídit lze jen to, co lze měřit či jinak dokázat –odpovědí na otázky co, kolik, kdy, pro koho, kde? –hlavní jsou ukazatele v kolonce účel (bezprostřední cíl) projektu (váže se na ně dotace) –při postupu zdola vstupy (u aktivit) –vynaložení nutné pro realizaci aktivit (vážeme na rozpočet) ukazatele výstupů –fyzické či peněžní jednotky ukazatele účelu –dopad na chování, kapacitu či výkonnost příjemců dotace –opět fyzické či peněžní ukazatele hlavního cíle –překračují naše bezprostřední možnosti

10 Logický rámec PopisUkazatel VýstupVybudovaná silnice10 km nové silnice Účel / výsledkyZkrácení cestovních časů Snížení přepravních nákladů Zkrácení přepravních časů o 20 minut Snížení nákladů o 15% Hlavní cíl / dopadyZvýšení dopravní bezpečnostiSnížení míry nehodovosti o 5% třetí sloupec- zdroje k ověření –reálně existující zdroj, jasná metodika –pokud není k dispozici, musí být řečeno, jak budou ukazatele získány

11 Logický rámec čtvrtý sloupec- předpoklady/ rizika –co může ovlivnit úspěšnou realizaci projektu –rizika vždy vyjádřena do pozitivní podoby –vnější faktory, na které nemáme vliv –rozdíly mezi mizivým rizikem a významným –u hlavního cíle pole většinou zůstává prázdné –pod celý logframe je možné dodat další pole, tzv. předběžné podmínky (např. zahájení celého dotačního projektu)

12

13 Logický rámec- požadavky

14 PopisObjektivně měřitelné indikátory Způsoby ověření indikátorů Předpoklady Širší cíl (opatření 4.3) rozvoj enviromentálního vzdělávání, výzkumu a osvěty v olomouckém regionu růst zájmu veřejnosti o environmentální problematiku krajské statistiky Bezprostřední cíl zlepšit orientaci studentů UP v environmentální oblasti vytvoření Centra EVVO na KPES počet studentů absolvujících vytvořené kurzy účastníci kurzu se orientují v otázkách enviromentální problematiky analýza dat ze systému STAG výsledky testů a evaluační formuláře účastníků kurzů výroční zpráva Centra zájem kraje na vytvoření EVVO UP podporuje vznik Centra EVVO dostatečný zájem studentů

15 PopisObjektivně měřitelné indikátory Způsoby ověření indikátorů Předpoklady Výsledky 1.Analýza potřeb a návrhů 2.Vytvoření pracovní verze kurzů 3.Vytvoření konečné struktury kurzů 4.Publikační činnost 5.Zřízení knihovního fondu Centra 6.Zařazení kurzů do studijní nabídky UP 7.Zhodnocení celého projektu zprávy z pracovních schůzek s příslušnými představiteli pracovní verze kurzů vytvořena konečná struktura kurzů připravena 6 titulů skript vytištěno studijní literatura k dispozici kurzy zařazeny ve studijní nabídce kurzy schváleny všemi aktéry zápisy ze schůzek výroční zpráva Centra seznamy přednášek jednotlivých kurzů rozpočet projektu a finanční analýza databáze knihovny UP závěrečná zpráva všech aktérů slučitelnost programu s krajskými i celonárodními prioritami EVVO KPES poskytne prostory a zázemí zájem UP a KPES na dlouhodobém zajištění fungování Centra EVVO AktivityVstupy 1.Schůzky se státními úředníky a zástupci UP 2.1.Zhodnocení zavedených kurzů v dané problematice na jiných univerzitách 2.2.Shromáždění materiálů potřebných k vytvoření kurzů 3.1.Návrh struktury kurzů 3.2. Analýza pracovní verze kurzů aktéry z environmentální oblasti (NNO, KÚ, MŽP ČR) 3.3. Implementace výsledků uvedené analýzy (viz. 3.2.) 4. Příprava skript k vytištění 5.Nákup studijních materiálů 6. Jednání se studijním oddělením UP 7. Zhodnocení kurzů všemi účastníky podpora ze strany environmentálních aktérů prostory pro působení Centra materiální vybavení (výpočetní technika, nábytek) odborný personál vlastní finanční zdroje dohoda s vydavatelem o vydání 6 titulů skript po 200 ks 200 ks knih zařazeno do knihovního katalogu Centra získání finančních prostředků v dostatečné výši

16 Logický rámec- požadavky

17 Logický rámec- časté chyby rámec nemá logiku ukazatele nejsou měřitelné aktivity nejsou chronologicky seřazené –jsou příliš obecné (* příliš podrobně pojaté) –nezaměňovat aktivity za výstupy ani sebelepší logframe nám práci neusnadní, pokud projekt nemá smysl nebo nápad!

18 Časový plán- Ganntova tabulka časový harmonogram projektu v grafické formě seznam aktivit může vycházet z logframu čas je na horizontální ose, aktivity (činnosti) na vertikální pokud začátek aktivity je podmíněn dokončením nebo počátkem aktivity předchozí, musí to být v tabulce patrné při realizaci možno ihned kontrolovat jestli projekt probíhá podle plánu nebo je zpožděný použitelné zejména pro jednodušší projekty –nejsou vidět slabá místa mezi aktivitami –jaké problémy způsobí zpoždění jedné fáze? –neidentifikuje tzv. slabá místa –možnost použít ostatní techniky (PERT, CPM)

19 Etapy/fáze projektu20042005 IIIIIIIVIIIIII Schůzky s vládními úředníky a zástupci UP Zhodnocení zavedených kurzů v dané problematice na jiných univerzitách Shromáždění materiálů potřebných k vytvoření kurzů Návrh struktury kurzů Vytvoření pracovní verze kurzů Analýza pracovní verze kurzů aktéry z environmentální oblasti (NNO, KÚ, MŽP ČR) Implementace výsledků analýzy a příprava konečné verze kurzů Příprava skript Vytištění skript Jednání se studijním oddělením UP Zhodnocení kurzů všemi účastníky

20 Časový plán- Ganntova tabulka

21 Časový plán- PERT diagram


Stáhnout ppt "Členství ČR v EU II. Logický rámec 26.4. 2007. Projekt a důležitost plánování projekt: „Časově a věcně vymezený sled činností spolu se stanoveným rozpočtem“"

Podobné prezentace


Reklamy Google