Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Královská stezka o.p.s. Byla vybrána k realizaci strategie SPL v programu LEADER Mezi 32 vybraných z 96 přihlášených.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Královská stezka o.p.s. Byla vybrána k realizaci strategie SPL v programu LEADER Mezi 32 vybraných z 96 přihlášených."— Transkript prezentace:

1 MAS Královská stezka o.p.s. Byla vybrána k realizaci strategie SPL v programu LEADER Mezi 32 vybraných z 96 přihlášených

2 Předepsané aktivity: MAS ve vztahu k programu LEADER připravuje podmínky pro příjem projektů školí potenciální žadatele pomáhá poradensky žadatelům při psaní projektů přijímá projekty kontroluje projekty předává projekty na SZIF i nadále slouží žadatelům jako poradenské místo tyto aktivity jsou bezplatné pro žadatele z území MAS

3 Další aktivity Aktivity MAS mimo Leader Píše projekty Konzultuje projekty Připravuje projekty spolupráce Poradenské místo pro Zelená úsporám?? Informační centrum pro turisty v budoucnu První 2 aktivity zpoplatněny 4 aktivita v jednání s SFŽP

4 Jiné činnosti MAS se účastní konferencí Mze MAS je v NS MAS a spolupodílí se na krajské a republikové radě MAS prezentuje Region v ČR i zahraničí MAS může žádat o jiné dotace a může dále pomáhat v rozvoji regionu

5 MAS bude mít přiděleny finance na každý rok 2009 zhruba 7,1 mil.Kč 2010-13 zhruba 3,5 mil. Kč na rok 2009 na projekty 5,7 mil. Kč A 1,4 mil. Kč na zařízení a chod 2010-13 na projekty 2,8 mil. na projekty A 0,7 mil. Kč na chod

6 Na finance je 100% dotace Co platí MAS? Nejprve vše ze svého a pak je to MAS 3 krát do roka proplaceno (leden, květen, říjen) MAS musí sehnat peníze (zhruba 1 mil.Kč) Kde vzít peníze? Úvěr nebo půjčka od člena? Úroky nelze zahrnout do dotace Pokud MAS částku nevyčerpá?Peníze se vrátí do EU a MAS může být až sankciována, že neplní svou funkci

7 Provoz MAS MAS bude mít 2 zaměstnance+účetní Manažer Charouzek Administrativní pracovník Účetní Průša Kancelář MAS – Habry OÚ Školení 3 místa (např. Habry, Vilémov, H.Krupá, bude se měnit) Informace budou na www a v novinách

8 Kontakty na MAS Tel.:777 893 267 Mail:kralovka-stezka@seznam.cz www.kralovska-stezka.cz ICQ:595745888 Skype:kralovska_stezka Česká pošta: MAS KS, Habry 66, 58281 Osobně: Habry OÚ

9 Na co půjde žádat? Fiche – podporované aktivity, na které mohou žadatelé žádat o dotaci Vždy ve výzvě budou vyvěšeny na www Fiche podporované v daném kole

10 Obce - budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy, zejména pro vodu propustných komunikací (s výjimkou cyklostezek), jejich součástí a příslušenství - budování a obnova sítí technické infrastruktury - parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce (intravilánu), - nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem - stavební obnova, případně nová výstavba ploch a úprava veřejných prostranství - stavební obnova, případně nová výstavba pěších stezek, lyžařských tras, hipostezek a související infrastruktury - nákup strojů, technologie, zařízení, vybavení v souvislosti s projektem - nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně v obcích

11 Obce II Podpora je zaměřena na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Preferovány budou aktivity podporující toleranci a soužití různých národnostích, věkových, náboženských a zájmových skupin obyvatelstva. Podporovány budou projekty zaměřené na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek (s výjimkou památek UNESCO, národních kulturních památek nebo kulturních památek, již využívaných pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové využití), památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí. Podporováno bude také vytvoření muzeí a stálých výstavních expozic.

12 Podnikatelé Tvorba pěších a lyžařských tras, pěších stezek a hippostezek Rekonstrukce turistických ubytoven, penzionů Úprava a rekonstrukce budov pro agroturistiku Zařízení půjčovny sportovních potřeb

13 Zemědělci Stavební obnova a výstavba zemědělských provozů pro živočišnou a rostlinnou výrobu Obnova a výstavba pastevních areálů Obnova a výstavba manipulačních ploch Obnova a výstavba provozoven Technologie a vybavení provozoven Obnova a výstavba kombinovaných provozoven pro zemědělskou a přidruženou výrobu

14 Zemědělství II - nákup strojního vybavení pro diverzifikace činnosti zemědělských subjektů - výstavba a rekonstrukce hospodářských budov pro diverzifikaci činnosti zemědělských subjektů - výstavba, rekonstrukce a vybavení drobných výroben a podpora zpracování místních produktů (zavádění povinných hygienických standardů) - zřizování a vybavení prodejen místních produktů a podpora přímého prodeje - propagace, inzerce a reklama místních produktů a služeb na regionální, národní i mezinárodní úrovni včetně účasti na prezentačních akcích a jejich pořádání (veletrhy, výstavy, ochutnávky, semináře, …) včetně překladů a tlumočení - marketingové známky, ochranné známky a průmyslové vzory

15 Lesníci Výstavby a opravy lesních cest a souvisejících objektů, budování retenčních nádrží, usměrňování turistické návštěvnosti v lesích, budování turistických stezek, budování objektů pro turistické využití a objektů souvisejících s bezpečností pro turisty, údržba lesů Obměny stávající mechanizace za mechanizaci výrazně příznivější k ŽP a tedy hospodaření bez negativních dopadů na ŽP. Dále jde o úpravy provozoven a obměny technologií a také o obměny technologií vytápění za ekologicky šetrné (na spalování biomasy) a na pořížení technologie na výrobu pelet.

16 NNO - odborné vzdělávání - informační činnost - sportoviště - semináře - exkurze Cílem projektů realizovaných v rámci fiche je rozšíření nabídky vzdělávání a informování osob v oblasti zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví.


Stáhnout ppt "MAS Královská stezka o.p.s. Byla vybrána k realizaci strategie SPL v programu LEADER Mezi 32 vybraných z 96 přihlášených."

Podobné prezentace


Reklamy Google