Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Krajina srdce …a péče o krajinu.  Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí  Podpořeno 23 projektů v intravilánu obcí  Zaměření projektů: -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Krajina srdce …a péče o krajinu.  Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí  Podpořeno 23 projektů v intravilánu obcí  Zaměření projektů: -"— Transkript prezentace:

1 MAS Krajina srdce …a péče o krajinu

2  Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí  Podpořeno 23 projektů v intravilánu obcí  Zaměření projektů: - ošetření stávající zeleně - ošetření stávající zeleně - nové výsadby, zatravnění - nové výsadby, zatravnění - pořízení techniky na údržbu zeleně - pořízení techniky na údržbu zeleně „Realizace SPL“

3  Spolupráce se subjekty při přípravě a podpoře projektů - Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí - Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí - Český Merán o.p.s. - Český Merán o.p.s.  Zaměření projektů: - ošetření stávající zeleně - ošetření stávající zeleně - nové výsadby, zatravnění - nové výsadby, zatravnění - rekultivace historických zahrad a sadů - rekultivace historických zahrad a sadů - naučné trasy - naučné trasy „Nadace Partnerství“

4  Projekt spolupráce 3 MAS podpořený v rámci Opatření IV.2.1 PRV  Cíl projektu: - prohloubení znalostí v oblasti ochrany krajiny - prohloubení znalostí v oblasti ochrany krajiny - navázání kontaktů se subjekty, které v této oblasti působí - navázání kontaktů se subjekty, které v této oblasti působí „Péče o krajinu“

5  Výstupy projektu: - publikace s ukázkou 20 realizovaných projektů v - publikace s ukázkou 20 realizovaných projektů v krajině jako prezentace příkladů dobré praxe krajině jako prezentace příkladů dobré praxe - 13 seminářů (ochrana krajiny, pozemkové úpravy, setkání s projektanty, opatření MAS, PRV, OP ŽP,…) - 13 seminářů (ochrana krajiny, pozemkové úpravy, setkání s projektanty, opatření MAS, PRV, OP ŽP,…) → 176 účastníků seminářů! → 176 účastníků seminářů! „Péče o krajinu“

6  Výsledky projektu: - formulace námětů projektů „Péče o krajinu“

7  Výsledky projektu: - formulace námětů projektů „Péče o krajinu“

8  Výsledky projektu: akce  Výsledky projektu: akce „Stromy pro Krajinu srdce“ - vysazeno 280 javorů a lip podél komunikace III. třídy a podél polních cest na Smilovohorsku - 25 dobrovolníků „Péče o krajinu“

9  Výsledky projektu: akce  Výsledky projektu: akce „Stromy pro Krajinu srdce“ - zapojení místní mládeže - aktivizace obcí – pokračování ve výsadbách „Péče o krajinu“

10  Projekt spolupráce 5ti MAS, Opatření IV.2.1. PRV  Cíle projektu - rozvoj lokální ekonomiky ve smyslu zahájení obchodu s místními produkty z místních zdrojů - rozvoj lokální ekonomiky ve smyslu zahájení obchodu s místními produkty z místních zdrojů - zapojení základních škol (ovoce do škol = MÍSTNÍ ovoce, výchova dětí k úctě k MÍSTNÍM zdrojům) - zapojení základních škol (ovoce do škol = MÍSTNÍ ovoce, výchova dětí k úctě k MÍSTNÍM zdrojům) „Venkovské tradice v krajině“

11  Výstupy projektu pro MAS Krajina srdce - pořízení technologií (moštárny, pastery, sušárny ovoce,..) - pořízení technologií (moštárny, pastery, sušárny ovoce,..) - výsadby ovocných alejí podél silnic a cest - výsadby ovocných alejí podél silnic a cest - rekultivace stávajících alejí - rekultivace stávajících alejí - výsadba sadů s původními odrůdami ovocných stromů - výsadba sadů s původními odrůdami ovocných stromů - celkem vysazeno 500 ks ovocných stromů - celkem vysazeno 500 ks ovocných stromů - projektová výuka na základních školách - projektová výuka na základních školách „Venkovské tradice v krajině“

12  Vznik nových akcí: - Vilické a Drážské jablkobraní - Vilické a Drážské jablkobraní - Soutěž o nejlepší jablečný závin - Soutěž o nejlepší jablečný závin - Moštování pro veřejnost s ochutnávkou a výstavou ovoce - Moštování pro veřejnost s ochutnávkou a výstavou ovoce „Venkovské tradice v krajině“

13

14

15  Největší přínos = projektová výuka na ZŠ: - exkurze, vzdělávání dětí, práce s lokálními zdroji, místními lektory a spolky, výuka v terénu, příklady dobré praxe v místě - exkurze, vzdělávání dětí, práce s lokálními zdroji, místními lektory a spolky, výuka v terénu, příklady dobré praxe v místě „Venkovské tradice v krajině“

16  Projekt spolupráce 3 MAS, Opatření IV.2.1. PRV  Cíle projektu - navázání na již realizované projekty – vzdělávání veřejnosti, propagace zpracoven ovoce, jejich využívání, aktivní zapojení veřejnosti (výsadby, rozvoj lokální ekonomiky – výkup místního ovoce, prodej moštů,..) - navázání na již realizované projekty – vzdělávání veřejnosti, propagace zpracoven ovoce, jejich využívání, aktivní zapojení veřejnosti (výsadby, rozvoj lokální ekonomiky – výkup místního ovoce, prodej moštů,..) „Renesance venkovského ovocnářství“

17  Výstupy projektu pro MAS Krajina srdce - semináře pro širokou veřejnost „legislativní podmínky uvedení produktů potravinářského charakteru na trh“ - semináře pro širokou veřejnost „legislativní podmínky uvedení produktů potravinářského charakteru na trh“ - kurzy „zpracování ovoce na šťávy, kvašené nápoje, vína a destiláty“ - kurzy „zpracování ovoce na šťávy, kvašené nápoje, vína a destiláty“ - kurzy údržby ovocných stromů (ořez ovocných stromů za účelem zmlazení, výchovný řez, roubování) - kurzy údržby ovocných stromů (ořez ovocných stromů za účelem zmlazení, výchovný řez, roubování) - výsadby ovocných alejí podél silnic (100ks) - dobrovolnictví - výsadby ovocných alejí podél silnic (100ks) - dobrovolnictví „Renesance venkovského ovocnářství“

18

19  V případě OP ŽP náročná projektová příprava  Vlastnické vztahy k nemovitostem  Ve většině obcí nerealizované pozemkové úpravy  Rozdílné postoje správců komunikací ve vlastnictví komunikací ve vlastnictví státu/krajských úřadů k státu/krajských úřadů k údržbě/výsadbě zeleně údržbě/výsadbě zeleně  Nešetrné extenzivní hospodaření zemědělských hospodaření zemědělských podniků podniků Problémy při přípravě a realizaci projektů tohoto typu…

20  Zapojení mládeže prostřednictvím mezinárodních projektů Earth Garden Meeting Earth Garden Meeting Youth for Nature Youth for Nature Let´s Nurture The Nature Let´s Nurture The Nature The Pathway Project The Pathway Project „Další aktivity v péči o krajinu“

21 Projekty se realizovaly: ČR, Polsko, Finsko, Skotsko

22 „Další aktivity v péči o krajinu“

23 …děkuji za pozornost! Monika Hienlová Občanské sdružení MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82 391 43 Mladá Vožice Tel: +420 775 317 757 Email: maskrajinasrdce@centrum.czmaskrajinasrdce@centrum.cz www.maskrajinasrdce.cz


Stáhnout ppt "MAS Krajina srdce …a péče o krajinu.  Fiche č. 3: Zlepšení estetického vzhledu obcí  Podpořeno 23 projektů v intravilánu obcí  Zaměření projektů: -"

Podobné prezentace


Reklamy Google