Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 23. ledna 2012 1.  Zahájení (Štěpán Blahůšek)  Studijní opory a jejich závazná osnova (Vladimír Kaucký)  Přestávka  Editace interaktivní osnovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 23. ledna 2012 1.  Zahájení (Štěpán Blahůšek)  Studijní opory a jejich závazná osnova (Vladimír Kaucký)  Přestávka  Editace interaktivní osnovy."— Transkript prezentace:

1 Praha, 23. ledna 2012 1

2  Zahájení (Štěpán Blahůšek)  Studijní opory a jejich závazná osnova (Vladimír Kaucký)  Přestávka  Editace interaktivní osnovy (Jana Kovářová)  Závěr Předpokládaný celkový rozsah – maximálně 180 minut (včetně přestávky) 2

3 Studijní oporou se rozumí soubor informací, který nahrazuje studentovi přímou výuku. Studentům musí být zajištěna možnost komunikace přes Internet. Musí být stanoven systém konzultací a nabídka dalších výukových možností. 3

4 Pokračovat v optimalizaci podílu přímé výuky ve všech formách studia v souladu s rozvojem moderních metod výuky (e-learning, distanční studijní opory, studijní opory, audiovizuální studijní pomůcky) za odborné gesce příslušných odborných garantů studijních předmětů. Dokončit zpracování studijních opor tak, aby se podle nich od AR 2012/13 vedla výuka ve všech předmětech v bakalářských, navazujících magisterských a v tzv. „společných“ studijních programech. 4

5 Úvod V úvodu nezapomeňte studenty přivítat. Tato část může být pojata neformálněji. Anotace Možno převzít z aktuální verze sylabu. Studijní cíle předmětu Možno převzít z aktuální pedagogické dokumentace. Osnova předmětu Možno převzít z aktuální verze sylabu. Průvodce studiem předmětu s harmonogramem Bude nutno aktualizovat podle aktuální schématu organizace studia. Informace o vyučujících Bude nutno vždy aktualizovat podle aktuálního personálního zajištění výuky. Studijní literatura a další studijní materiály Možno převzít z aktuální pedagogické dokumentace. Pokyny V této části uveďte vše, co na začátku semestru „říkáte svým studentům rozkazovacím způsobem“. Hodnocení a ukončení předmětu Možno převzít z aktuální pedagogické dokumentace. 5

6 Jméno vyučujícího Zde bude vložena aktuální informace příslušného vyučujícího. Jméno vyučujícího Zde bude vložena aktuální informace příslušného vyučujícího. Jméno vyučujícího Zde bude vložena aktuální informace příslušného vyučujícího. Jméno vyučujícího Zde bude vložena aktuální informace příslušného vyučujícího. Jméno vyučujícího Zde bude vložena aktuální informace příslušného vyučujícího. Bude nutno vždy aktualizovat podle aktuálního personálního zajištění výuky. 6

7 Do dvanácti tematických bloků budou zapracovány obsahy jednotlivých dílčích témat z metodických listů. Dále uvádíme osnovu libovolného tematického bloku: Úvod V úvodu se snažte tematický blok charakterizovat. Pokuste se rovněž studenty zaujmout, oslovte je daným tématem (vyjděte ze sylabu a z metodických listů). Vstupní znalosti a dovednosti Snažte se specifikovat znalosti a dovednosti, které u daného bloku předpokládáte a které jsou nezbytné k jeho studiu (nestačí pouze odkázat na předchozí blok). Bude nutno vytvořit. Studijní cíle (včetně kontrolních otázek) Využijte prosím části 2., 3. a 4. povinné struktury dílčích témat metodických listů. Výklad (zatím nepovinná část) Sem bude možno vložit distanční studijní texty, prezentace nebo audiovizuály. Kontrolní test (podle charakteru předmětu, zatím nepovinná část) Výsledky testu se ihned studentovi zobrazí, slouží ke kontrole, do jaké míry zvládl učivo. Studijní literatura, odkazy Zde nutno uvést, v jaké části povinné či doporučené literatury je možno dané téma nastudovat (odkazy na příslušné stránky povinné či doporučené literatury, odkazy na www stránky, apod.). 7

8 Informace o závěrečném testu/formě a obsahu zkoušky Zde prosím zopakujte informace o způsobu ukončení předmětu. Nezapomínejte dát studujícím dostatek informací o obsahu, formě a termínech závěrečného testu, případně závěrečné zkoušky, způsob přihlašování, způsob hodnocení, apod. Vzorový závěrečný test/sady zkouškových otázek (zatím nepovinné) Je prokázáno, že pravděpodobnost studentova úspěchu se tak zvětšuje. Informace o předmětové anketě, další informace (zatím nepovinné) 8

9 Pro vytvoření studijních opor bude využita interaktivní osnova prověřená v rámci projektu EQUIP. Osnova zvyšuje řádovým způsobem uživatelský komfort zejména studentům, kteří tak mají zpřístupněny všechny potřebné informace z jednoho místa. S interaktivní osnovou a její editací budete seznámení ve druhé části školení. Pro vytvoření studijních opor Vám budou vytvořeny a zpřístupněny příslušné předměty v příslušných obdobích následujícího AR 2012/2013. Závazný termín pro vytvoření studijních opor je 31. březen 2012. Těm autorům, kteří budou chtít zřídit a následně editovat jakoukoli nepovinnou část studijní opory, bude tato část v interaktivní osnově zřízena (stačí požádat mailem). Při těchto žádostech kontaktujte přednostně Ing. Kauckého vladimir.kaucky@vsfs.cz, v době jeho nepřítomnosti sl. Kovářovou Jana.Kovarova@vsfs.cz. Stejný postup zvolte při potřebě řešení jakéhokoli problému při tvorbě studijních opor (problém prosím v mailu popište). vladimir.kaucky@vsfs.cz Jana.Kovarova@vsfs.cz Počínaje akademickým rokem 2012/2013 budou studijní opory sloužit všem studentům daného předmětu (tzn. budou zpřístupněny studentům kombinované i prezenční formy studia. 9


Stáhnout ppt "Praha, 23. ledna 2012 1.  Zahájení (Štěpán Blahůšek)  Studijní opory a jejich závazná osnova (Vladimír Kaucký)  Přestávka  Editace interaktivní osnovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google