Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečné seminární práce 9. ročník 2014/2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečné seminární práce 9. ročník 2014/2015"— Transkript prezentace:

1 Závěrečné seminární práce 9. ročník 2014/2015

2 Cíl seminární práce Seminární prací žák prokazuje schopnost:
vyhledávat a třídit informace, pracovat s odbornou literaturou a internetem, porozumět danému tématu, zpracovat zvolené téma v písemné formě i ve formě stručné prezentace, dodržovat formální stránku seminární práce,   DOKÁZAT, ŽE DO ŠKOLY NECHODIL ZBYTEČNĚ.

3 Podrobnosti k ZSP ZSP žák zpracuje samostatně pod metodickým dohledem vedoucího práce. Na zpracování ZSP má žák 7 až 9 týdnů. Ke zpracování ZSP využívá různé informační zdroje, které však v seminární práci musí uvést.

4 Výběr tématu seminární práce
Téma seminární práce si žák, výjimečně skupina žáků, volí z nabídky vypsané jednotlivými vyučujícími. Ve výjimečných případech může žák po dohodě s konzultantem téma upravit, případně navrhnout vlastní. Témata jsou k dispozici na webových stránkách školy v oddíle Seminární práce.

5 Témata ZSP Viz webové stránky školy.

6 Jak vybírat téma Vyberte si téma, které vás zajímá, nebo téma, o němž již máte určité znalosti. Ty vám usnadní počáteční orientaci. Pokud svou silnější stránku spatřujete v praktické činnosti, vyberte si téma, v němž budete provádět pokusy, výzkumy nebo budete něco vyrábět. S vedoucím práce konzultujte a ujasněte si obsahovou náplň a cíle ZSP. Důležité je vybrat si téma tak, aby pro vás práce byla přínosná a zároveň vás zaujala.

7 Téma mám vybráno, co dál? Co nejdříve si po dohodě s vedoucím seminární práce zadejte téma a vyplňte přihlášku. Přihlášku odevzdejte od do zástupci ředitelky Mgr. Danielu Raszkovi denně od 7.40 do 7.55 a o velké přestávce.

8 Vzor přihlášky k ZSP

9 Postup při zpracování ZSP
Konzultujte s vedoucím seminární práce (termín schůzky je nutné dohodnout předem). Vyhledávejte v informačních zdrojích (nestačí internet, je třeba čerpat i z literatury, časopisů, slovníků, apod.). Zpracujte úkol, výzkum, plňte další úkoly podle zadání. Napište ZSP podle zásad formální úpravy.

10 Postup při zpracování ZSP - 2
Připravte prezentaci své práce. Připravte upoutávku na svou ZSP, např. formou nástěnky. Před komisí a publikem prezentujte výsledky zjištěné v rámci ZSP.

11 Časový harmonogram 23.3. – 3.4.2015 – výběr témat, podávání přihlášek,
23.3. – – konzultace, získávání informací, zpracování ZSP, – odevzdání ZSP v tištěné formě vedoucímu práce (konzultantovi), 23.5. – – hodnocení ZSP konzultanty, případné závěrečné úpravy,

12 Časový harmonogram 10.6.2015 – příprava prezentace a upoutávky,
– hodnocení upoutávky žáky 8. ročníku, – prezentace ZSP před komisemi, – prezentace nejlepších ZSP rodičům, učitelům a dalším hostům, prezentace nejlepších ZSP žákům 8. ročníku.

13 Hodnocení ZSP Hodnoceno bude:
ZSP v písemné formě - posoudí vedoucí práce, prezentace výsledků ZSP - zhodnotí komise, kterou budou tvořit učitelé, vedení školy a zástupci žáků, kritéria hodnocení budou upřesněna.

14 Hodnocení ZSP – písemná forma
Věcná správnost, souhlas zadání a obsahu práce (10b) Míra samostatnosti a tvůrčí činnosti žáka, zapracování připomínek vedoucího práce, originalita přístupu ke zpracování tématu, uvedení zdrojů informací ap.(10b) Úroveň písemného zpracování (logická struktura textu, formální zpracování písemnosti – dodržování zásad psaní na PC, citací apod.) (10b) Pozdní odevzdání práce (-5b)

15 Hodnocení prezentace ZSP a upoutávky
Viz webové stránky školy

16 Formální úprava seminární práce
Práce bude napsána na kancelářský papír formátu A4 vždy na jedné straně. Použijte písmo Times New Roman o velikosti 11 nebo 12 bodů, řádkování jednoduché. Zarovnávejte oboustranně, všechny okraje 2,5 cm. Pro zvýraznění textu se doporučuje používat výhradně jeden způsob, např. pouze tučné písmo či pouze podtržené atd. V celém textu musí být dodržena jednotná grafická úprava.

17 Formální úprava seminární práce
Pokud budete čerpat z odborné literatury, časopisů, internetu apod., je nutné uvést odkazy na odbornou literaturu nebo internetovou adresu podle zásad pro citování informačních pramenů. V příloze uveďte seznam použité literatury.

18 Rozsah seminární práce
Tištěná forma má mít asi 3 strany (mohou být rozdíly podle zvoleného tématu a podle dohody s konzultantem). Prezentace nesmí přesáhnout 7 minut.

19 Co na závěr? PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ A RADOSTI PŘI REALIZACI ZÁVĚREČNÉ SEMINÁRNÍ PRÁCE


Stáhnout ppt "Závěrečné seminární práce 9. ročník 2014/2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google