Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o bakalářské SZZ – anglický jazyk  Státní závěrečná bakalářská zkouška má tři části:  jazyková zkouška – písemná a ústní (AJ6)  obhajoba bakalářské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o bakalářské SZZ – anglický jazyk  Státní závěrečná bakalářská zkouška má tři části:  jazyková zkouška – písemná a ústní (AJ6)  obhajoba bakalářské."— Transkript prezentace:

1 Informace o bakalářské SZZ – anglický jazyk  Státní závěrečná bakalářská zkouška má tři části:  jazyková zkouška – písemná a ústní (AJ6)  obhajoba bakalářské práce (je-li zadána na KAJ)  odborná zkouška ústní – lingvistická a literárně-historicko-kulturní část  Celkové hodnocení SSZ bude vytvořeno na základě dílčího hodnocení těchto částí.

2 Jazyková zkouška – písemná a ústní (AJ6)  Zkouška z předmětu AJ6 vychází z modelu Cambridgeských zkoušek pořádaných Britskou radou, kde odpovídá zkoušce Certificate in Advanced English (CAE). Všechny součásti původní CAE zkoušky jsou zachovány, ovšem s poloviční časovou dotací.

3 Písemná zkouška  bude testovat tyto řečové dovednosti – písemný projev, čtení s porozuměním, poslech a gramatiku, vše na úrovni C1 podle SERR.

4 ústní část zkoušky.  Ta se zaměřuje na jejich vyjadřovací schopnosti. Posluchači jsou zkoušeni ve dvojicích. Po krátkém úvodním představení kandidátů následuje popis sady fotografií („compare and contrast“) a poté diskuse obou kandidátů opět na základě fotografií. Zkoušce budou přítomni dva vyučující, kteří mají jasně stanovená kritéria hodnocení, podobně jako je tomu u Cambridgeské zkoušky CAE.

5 Obhajoba bakalářské práce  Obhajoba BP probíhá před komisí pro SZZ, která je minimálně tříčlenná. Student nejprve stručně představí členům komise svou bakalářskou práci, její téma, způsob zpracování, zvolenou metodiku výzkumu a cíle, poté se vyjádří k posudku vedoucího práce a zodpoví jeho dotazy a připomínky. V následující diskusi bude reagovat na otázky vznesené ostatními členy komise. Práce je poté hodnocena komisí jedním z klasifikačních stupňů výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl. Obhajoba probíhá v angličtině nebo v češtině, zpravidla podle jazyka BP.

6 Odborná zkouška ústní  Odborná zkouška ústní má dvě části: lingvistickou a literárně-historicko- kulturní. K oběma částem bude zveřejněn seznam okruhů vycházejících z učiva, které studenti v rámci bakalářského studia v těchto oblastech na katedře anglistiky absolvovali.

7 Lingvistická část zkoušky  je založena na praktickém rozboru autentických textů (z novin, časopisů, beletrie). Student musí prokázat, že textu rozumí (např. tím, že ho krátce shrne), a že je schopen v textu identifikovat různé jevy podle zveřejněného seznamu okruhů z oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie, fonetiky a fonologie, vysvětlit je a doplnit dalšími příklady. U několika jevů může být požádán, aby je okomentoval podrobněji s odkazy na příslušnou část jazykového systému.

8 V literárně-historicko-kulturní části  musí posluchač prokázat znalost historie Velké Británie a USA, zeměpisných, kulturních, politických, ekonomických a sociálních reálií těchto zemí a orientaci v anglické a americké literatuře 20. století. K okruhům z historie a reálií dostanou studenti podpůrný literární text související s předchozím zadáním otázky. Student by měl prokázat orientaci v zadaném anglickém textu, vysvětlit, jak se text vztahuje k zadané otázce, a vhodně jej interpretovat.

9 literatura  Ke zkoušce z literatury student předloží seznam četby anglické a americké literatury 20. století (odděleně), případně i seznam starších literárních textů, které četl a je schopen jejich interpretace. Bez předloženého seznamu četby nelze přistoupit k literární části bakalářské zkoušky. Seznam četby by měl obsahovat minimálně 15 položek z anglické a 15 z americké literatury.

10 Bakalářské studium – harmonogram  Výuka probíhá od 20.2. do 6.4. intenzivní formou po dobu sedmi týdnů.  Na katedře anglistiky se jedná o tyto dva předměty:  AJ6 0+3/ ZK  SYN1 1+2/ Zp.

11 harmonogram  SZZ ze základů učitelství (Katedra pedagogiky a psychologie) 13.- 17.2.2012  Do 20.4. splnění všech povinností  Do 22.4. přihláška k SZZ  Do 27.4. odevzdání bakalářské práce

12 Podzimní termín  Náhradní podzimní termín SZZ v týdnu od 27. do 31. 8. 2012  Termín odevzdání bakalářské práce pro podzimní termín: 9.7.2012

13 Navrhované termíny AJ6:  termín např. 5.4. (před koncem semestru)  termín např. 18.4.  termín : konec června

14 Termín SZZ 21.5.- 4.6.  Získat informaci, kolik studentů chce pokračovat v navazujícím magisterské studiu na naší fakultě.  Díky!  5.10.2011 Lucie Betáková


Stáhnout ppt "Informace o bakalářské SZZ – anglický jazyk  Státní závěrečná bakalářská zkouška má tři části:  jazyková zkouška – písemná a ústní (AJ6)  obhajoba bakalářské."

Podobné prezentace


Reklamy Google