Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věřím v CÍRKEV.... 1) Věřím v Boha Otce všemohoucího,stvořitele nebe i země; 2) i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věřím v CÍRKEV.... 1) Věřím v Boha Otce všemohoucího,stvořitele nebe i země; 2) i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha."— Transkript prezentace:

1 Věřím v CÍRKEV...

2 1) Věřím v Boha Otce všemohoucího,stvořitele nebe i země; 2) i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,trpěl pod Pontským Pilátem,byl ukřižován, umřel a byl pohřben,´sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,vstoupil na nebesa,sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. 3) Věřím v Ducha svatého, 4) svatou církev obecnou, 5) svatých obcování, 6) hříchů odpuštění, 7) těla z mrtvých vzkříšení 8) a život věčný. 9) Amen.

3 Věřím v CÍRKEV... 1) Věřím v Boha Otce všemohoucího,stvořitele nebe i země; 2) i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,trpěl pod Pontským Pilátem,byl ukřižován, umřel a byl pohřben,´sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,vstoupil na nebesa,sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. 3) Věřím v Ducha svatého, 4) svatou církev obecnou, 5) svatých obcování, 6) hříchů odpuštění, 7) těla z mrtvých vzkříšení 8) a život věčný. 9) Amen.

4 Věřím v CÍRKEV... Z minula: 1)víra-mluvení 2)víra–skutek 3)víra-viděn Žalmy 37:23,24 Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje. I kdyby zakolísal, přece neupadne, Hospodin za ruku drží jej. 4) Víra - odvaha

5 Věřím v CÍRKEV... 1) Co to je CÍRKEV ?

6 Věřím v CÍRKEV... U výkladu desátého článku: „Věřím v svatou církev obecnou.“ Hus vysvětluje: Protož věz, že prvý Čech, který nejprve vyložil to slovo řecké: ecclesia, zle rozuměl tomu slovu: protož zavedl hloupé tím slovem: kostel neb církev, že mnějí, by choť pána Jezu Krista byl kostel kamenem a církev dřevem ustavený. Ale by byl to slovo: ecclesia takto vyložil, že ecclesia jest sbor, i byli by ne tak zabloudili. Jiní pak bloudí, řkouc, že papež jest církev svatá, a jiní, že kardinálové s papežem, a jiní, že všichni kněží spolkem, a jiní, že všichni křesťané. Protož věz, že všech lidí, od Adama až do posledního, kterýž bude, jest jeden sbor.

7 Věřím v CÍRKEV... V díle „Zrcadlo člověka hříšného“ Hus píše o člověku: Neb narodě se člověk ihned pláče: pacholík pláče na Adama řka: A! a! a! a děvečka na Evu, řkouc: E! e! e! A tím pláčem vyznávají bídu tohoto světa, a strach věčné bídy. Člověk se strany těla jest nečistá a smrdutá věc, pytel lejn, pokrm červův...Protož člověče, čemu pýcháš?...Proč tedy tělo své drahými věcmi okrašluješ, kteréžto po malých dnech červi budou žráti? Ale duše své neokrašluješ skutky dobrými, kterážto Bohu i andělům svatým měla by býti obětována v nebesích!

8 Věřím v CÍRKEV... 2) CÍRKEV SVATOU

9 Věřím v CÍRKEV... 2) CÍRKEV SVATOU Ovoce jabloně není jablko, ale to že vznikne nová jabloň.

10 Věřím v CÍRKEV... 3) CÍRKEV OBECNOU

11 Věřím v CÍRKEV... A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16:18


Stáhnout ppt "Věřím v CÍRKEV.... 1) Věřím v Boha Otce všemohoucího,stvořitele nebe i země; 2) i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha."

Podobné prezentace


Reklamy Google