Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 zákon „106“ » svoboda informací « Prezentuje Oldřich Kužílek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 zákon „106“ » svoboda informací « Prezentuje Oldřich Kužílek"— Transkript prezentace:

1

2 1 zákon „106“ » svoboda informací « Prezentuje Oldřich Kužílek kuzileko@senat.cz

3 2 o potvrdil internet jako řádný úřední nástroj o prosadil právo na „pohled veřejnosti“ do řádné úřední činnosti o vytváří základ sjednocení informací o veřejných institucích úřední webové stránky vliv zákona č. 106/99 Sb.

4 3 o nejsou uvedeny povinné informace o povinné informace jsou schovány nepřehledně ve struktuře webu o místo „chladné“ informace o instituci (městu, úřadu) je úvod webu využíván jako reklama, často i politická (propagace aktuálních představitelů) úřední weby - nedostatky vliv zákona č. 106/99 Sb.

5 4 o změnil z „nadstavby“ na základní činnost úřadu (samostatný úkol a samostatný proces, nezávislý a nepodřaditelný jiným úkolům a procesům veřejné správy) o odstranil ČÁST barier přístupu k informacím o prohloubil zoufalství tam, kde jsou informace i nadále neoprávněně odepírány poskytování informací (zejména vyžádaných) vliv zákona č. 106/99 Sb.

6 5 p pomáhá rozlišovat charakter dokumentů, rozhodnutí a úředních procesů (např. správní řízení) p cestou konfliktů vyjasňuje „veřejný zájem“ a právo veřejnosti být při rozhodování pvyjasňuje související charakteristiky informací, s nimiž se pracuje (osobní údaje, obchodní tajemství) dobrá správa p nastoluje vztah „služba - klient“ ve veřejné správě

7 6  odradit žadatele hrou „kdo to vydrží déle“ zneužití zákona č. 106/99 Sb.  odradit žadatele nepřehlednými právními odkazy a výmysly  odradit žadatele hrozbou vysoké úhrady poskytování informací

8 7 Poruchy při poskytování informací (53 případů) zneužívaná ustanovení zákona

9 8 Soudní rozsudky podle zák. č. 106/99 Sb. ÷ nečinnost je neefektivní (potvrzení „právní fikce“) (kauza Praha) ÷ za obchodní tajemství nelze schovat kdeco (kauza Praha) ÷ osobní údaje nechrání při veřejné činnosti (kauza Mohelnice)

10 9 p široké vzdělávání pracovníků veřejné správy p praktické poradenství p teoretickou diskusi p užívat nejen útržků zákonů, ale celého právního řádu České republiky přístup k informacím je nová problematika, která vyžaduje ¶ v právní oblasti

11 10 p vyšší kvalitu spisového řádu p znalost informačních technologií, zejména internetu p včasné indexování informací podle jejich charakteristik přístup k informacím je nová problematika, která vyžaduje · v úředně-technické oblasti

12 projekt OSTOŠEST Prezentace Ing. Jindřiška Prokopová www.ostosest.cz

13 12 Právo na informace Projekt - Otevřená společnost, o.p.s. Spolupráce - Internetové centrum, občanské sdružení A.I.D., O. Kužílek Finanční podpora - Nadace Open Society Fund Praha

14 13 www. ostosest.cz Zákon č. 106/99 a související legislativa Adresář povinných subjektů Jak podávat žádosti a odvolání Otázky a odpovědi, poradna Chyby, kauzy, rozsudky Výběr z tisku Diskuse o novelizaci

15 Internet a výroční zprávy o dodržování zákona 106/99 Každý povinný subjekt musí do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předchozí rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/99 Sb. obsahující: a)počet podaných žádostí o informace b)počet podaných odvolání proti rozhodnutí c)opis podstatných částí každého rozsudku d)výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/99 Sb. e)další informace o uplatňování zákona

16 15 Metodologie sběru dat Identifikace institucí, povinných k 1. 3. 2001 uveřejnit na internetu výroční zprávu o dodržování zákona 106/99 Sb. za rok 2000 3. 3. 2001 stažení těch zpráv, které byly k dispozici + upomínka ostatním 8. 3. opětovné zjištění stavu u těch institucí, jež do 3. 3. zprávu nevystavily

17 16 Hlavní výsledky průzkumu Jen 42 % povinných institucí umístilo zprávu na web včas  41 % ji neumístilo ani po upomínce Nevyrovnaná kvalita zpráv  Problém metodologie sledování  Časté formální nedostatky zpráv  Mnohdy je zpráva omezena jen na vysloveně povinné údaje

18 17 Povinné zprávy na internetu k 8. 3.

19 18 Do 8. 3. nezveřejnili zprávu… Ústavní soud Ministerstvo životního prostředí BIS, NBÚ Česká národní banka Státní úřad pro jadernou bezpečnost 8 dalších ústředních institucí 34 okresních úřadů magistráty Ostravy, Olomouce, Zlína

20 19 Počty žádostí o informace Nápadně rozdílné počty vykázaných žádostí – sahají od nuly do 6004 (MV) Střední hodnota je 33 Často se vyskytují „baťovská“ čísla: 3334 (M.spravedlnosti), 997 (KPR), 899 (OÚ Prostějov).  Neexistuje či se nedodržuje jednotná a kvalitní metodika sledování žádostí

21 20 Nápadně nízké vykazované počty Ministerstvo kultury (42 žádostí) Magistrát města Plzně (32) Magistrát města Ústí nad Labem (17) Ministerstvo průmyslu a obchodu (12) Český statistický úřad (8) Český úřad zeměměřičský a katastrální (7) Nejvyšší kontrolní úřad (6) Česká zemědělská a potrav. inspekce (0)

22 21 Odvolání proti zamítnutí žádosti Odvolání je velmi málo – 55 % institucí nevykazuje ani jedno odvolání Odhadem asi dvě třetiny odvolání byly zamítnuty Zákon výslovně nepřikazuje do výroční zprávy uvádět výsledky odvolání, třebaže počty odvolání se uvádějí povinně, a tak se odhad zakládá jen na části zpráv

23 22 Soudní pře a sankce Podle výročních zpráv v roce 2000 došlo celkem k osmi soudním přím o poskytnutí informací V šesti případech se uvádí i výsledek, vždy ve prospěch navrhovatele Sankce za nedodržování zákona 106/99 nebyly uděleny nikde

24 23 Platby za informace Pokud se za informaci platí, cena se typicky pohybuje v řádu stokorun –Celkovou vybranou částku uvedlo 30 institucí –Z toho 14 nevybralo r. 2000 žádné platby –Zbylých 16 institucí za 136 žádostí vybralo celkem 60 tisíc Kč –Z těchto šestnácti institucí uvedlo deset institucí počet úhrad: celkem 136 úhrad –Prům. cena zde byla 330,- Kč za informaci

25 24 Závěry Zákon 106/99 Sb. je stále „v záběhu“ a všichni se ho teprve učíme používat Mnohé instituce – včetně klíčových státních orgánů – si dosud nevytvořily mechanismy pro důsledné plnění jeho požadavků Formulace zákona ohledně vykazovací povinnosti nejsou samy o sobě jasné a nejsou ani doplněny jednotnou a rozumnou metodikou jejich plnění

26 25 Doporučení Veřejná diskuse o metodologii výkazů Tlak na instituce, jež povinnosti neplní Uchránit úřady od zbytečné zátěže (vykazování žádostí o informace, jež byly ihned bezplatně vyřešeny, je zbytečně nákladné, a údaje stejně nelze ověřit) Naopak vyžadovat podstatné údaje: –zamítnutí žádostí a jejich odůvodnění –výsledky odvolání a jejich odůvodnění –ceníky, počty a výše plateb za informace

27 Děkuji za pozornost Statistické zpracování dat Jan Spousta Prezentace Ing. Jindřiška Prokopová Úplnou zprávu najdete na: www.ostosest.cz


Stáhnout ppt "1 zákon „106“ » svoboda informací « Prezentuje Oldřich Kužílek"

Podobné prezentace


Reklamy Google