Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Návrh novely o financování politických stran STRANA ZELENÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Návrh novely o financování politických stran STRANA ZELENÝCH."— Transkript prezentace:

1 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Návrh novely o financování politických stran STRANA ZELENÝCH

2 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Zvláštní bankovní účet pro financování volebních kampaní. Příjmy a výdaje zvlášť pro každé volby vzor Velká Británie, Španělsko, Portugalsko zapracováno v § 17a odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

3 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Stanovení mezní hranice nákladů (stropu) na volební kampaně v závislosti na druhu voleb vzor Francie, Velké Británie, Portugalsko zapracováno v § 17a odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a v doprovodných novelách jednotlivých volebních zákonů - zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu.

4 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Vyhotovení předběžné a závěrečné zprávy o volebních nákladech a předložení těchto zpráv NKÚ. Zprávy budou veřejně přístupné na internetu vzor Slovensko, Portugalsko zapracováno v § 17a odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

5 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Všechny finanční operace nad určitý limit (5000 eur) provádět pouze bezhotovostní cestou s identifikací plátce a příjemce zapracováno v § 17 odst. 8 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a v doprovodné novele zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

6 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Účetnictví stran překontrolovat jednou ročně nezávislým auditorem vylosovaným MF ČR ze seznamu Komory auditorů ČR. zapracováno v § 17 odst. 4 a § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

7 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Zveřejňování výročních zpráv stran na internetu a transparentní projednání výročních zpráv formou správního řízení např. před NKÚ zapracováno v § 18 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a v doprovodné novele zákona o NKÚ

8 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Výroční zprávy by měly obsahovat jasnější a podrobnější informace zapracováno v § 17 odst. 4 a § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

9 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Zavedení povinnosti poskytovat informace v oblasti hospodaření včetně smluv hospodářské povahy zapracováno v § 17 odst. 4 a § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

10 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Zpřísnění požadavků na transparentnost i pro obchodní společnosti zřizované politickými stranami zapracováno v § 17 odst. 4 a odst. 8 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

11 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Zveřejňovat všechny dary ve výročních zprávách a na internetu zapracováno v § 18 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

12 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Omezit zákonem výši členského příspěvku maximálně na 5 000 Kč zapracováno v § 6 odst. 2 bod 9 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

13 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Ve výroční finanční zprávě uvádět i nepeněžité dary a přehled o poskytnutých službách, půjčkách, úvěrech a jiných i bezúplatných plnění. zapracováno v § 18 odst. 1 písm. d) a g)

14 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Stanovit přesná pravidla pro oceňování a vykazování věcných darů – podrobnosti stanoví prováděcím předpisem MF ČR zapracováno v § 18 odst. 1 písm. d) a v § 21b

15 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Získá-li strana či hnutí věcný dar v rozporu se zákonem, automaticky je jí ukládána pokuta ve výši rovnající se dvojnásobku hodnoty daru. zapracováno v § 19a odst. 1

16 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Na politiky, kteří kandidují samostatně, se v otázkách hospodaření vztahují stejná pravidla jako pro strany a hnutí. zapracováno v novém § 17b

17 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Strany a hnutí musí zaplatit za služby poskytnuté v souvislosti s volební kampaní tržní ceny. zapracováno v § 17a odst. 4.

18 KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Sankce za překročení limitu na volby ve výši dvojnásobku tohoto překročení a za překročení výše členského příspěvku zapracováno v novém § 20c) a dále provedeno v zákoně o NKÚ - § 3 a § 31

19 FACEBOOK STOP ČERNÉMU FINANCOVÁNÍ POLITIKY LIKE IT!


Stáhnout ppt "KONEC ŠPINAVÉHO FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN Návrh novely o financování politických stran STRANA ZELENÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google