Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavádění bezbariérové politiky v brněnské městské části Zuzana Lehotská 1.2.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavádění bezbariérové politiky v brněnské městské části Zuzana Lehotská 1.2.2012."— Transkript prezentace:

1 Zavádění bezbariérové politiky v brněnské městské části Zuzana Lehotská 1.2.2012

2 Společenský problém – inkluze ve veřejném prostoru  Základní pojmy: Osoby se zdravotním postižením Inkluze Fyzický prostor a bariéry Univerzální design  Mainstreaming: Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením z roku 2004  Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením z roku 2006, ČR ratifikovala 2009

3 Zdroj: http://www.casopisstavebnictvi.cz/bezbarierova-reseni- staveb-v-oboru-mestske-inzenyrstvi_N1333http://www.casopisstavebnictvi.cz/bezbarierova-reseni- staveb-v-oboru-mestske-inzenyrstvi_N1333

4 Státní politika – program Mobility I.  Vládní výbor pro zdravotně postižené občany založen 1991 1. koncepce již obsahuje odkaz k prostředí  „Cílem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (NRPM) je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Financování programu mobility je zajištěno Vládním plánem financování, který byl přijat usnesením vlády ze dne 14. července 2004 č. 706 a usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 novelizován.“ (Vládní výbor pro zdravotně postižené občany – web)

5 Státní politika – program Mobility II.  [Z]ajistit svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva […] prostřednictvím specifických cílů, kterými jsou: zvýšení kvality a bezbariérovosti komunikací pro chodce v obcích; bezbariérová dostupnost služeb veřejné a státní správy, zdravotních a sociálních služeb, pracovních a vzdělávacích příležitostí a možností kulturního vyžití v rámci obce/regionu; zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě; zavedení signalizačních a informačních prostředků v dopravě. (Vládní výbor pro ZP 2002: 5)

6

7 Témata před samotnou výzkumnou otázkou I.  Myšlenka bezbariérových úprav veřejného prostředí na lokální úrovni  Příklad MŠMT: pouze 10% čerpání z 10 milionů na program Mobility (co by se stalo, kdyby se částka opravdu čerpala?)

8 Témata před samotnou výzkumnou otázkou II.  Kdo je zadavatelem evaluace? V jaké pozici stojí výzkumnice? „Empowerment evaluation“ (Rossi 2004: 51): výsledky evaluace mohou být využity ke změně na základě zjištěných skutečností. Evaluační proces nepřináší pouze poznatky, ale umožňuje také politický nátlak.  Co je zkoumáno a proč? Záměr bezbariérových tras MČ Brno-XXX Kde vznikly příčiny velice problematického a zdlouhavého procesu, u kterého po roce není jistý výsledek?

9 Popis městské části  Bytové domy pro osoby se zdravotním postižením  Záměr bezbariérových tras  Generel bezbariérových tras  Rozčarování  Na některé z úrovní procesu je zádrhel…  Hodnocení (evaluace) procesu zavádění programu

10

11 Implementace programu  Implementaci můžeme definovat jako „sérii rozhodnutí a interakcí mezi aktéry veřejných a sociálních programů“. (Winkler 2002: 19)  Program Mobility – implementace shora-dolů  Klíčoví aktéři: Městská část jako žadatel Občané se zdravotním postižením + Stavební odbor + Lobbující organizace Vládní výbor pro zdravotně postižené občany – rozhodující orgán + jednotlivé resorty

12 Postup implementace programu Mobility 1. zpracování záměru Analýza stavu bariér Návrh bezbariérové trasy (komplexnost; ucelenost; budovy na trase) Účast občanů se zdravotním postižením; vyjádření krajské organizace NRZP Harmonogram, provázanost s dosavadními úpravami Projektová dokumentace, technické specifikace 2. schvalování záměru – konzultace a rozhodnutí jednotlivých resortů (schvalující komise) 3. realizace bezbariérové trasy (podpoření záměru)

13

14 Výzkumná otázka  Jaké faktory zasahují do procesu zavádění programu Mobility a jak ovlivňují motivaci obcí k bezbariérovým úpravám prostředí?  Klíčové pojmy: Motivace žadatelů (obcí) Proces implementace programu Mobility Další zasahující faktory

15 Dílčí výzkumné otázky  DVO 1: Jaké jsou primární motivace zúčastněných aktérů o zapojení do programu Mobility?  utopistická vize plánu bezbariérových tras – jednotliví aktéři  motivace a postoje jednotlivých aktérů  DVO 2: Došlo v průběhu vyjednávání o zapojení do programu Mobility ke změně motivace žadatelů?  změna vize, motivace a postoje aktérů v průběhu vyjednávání  ústupky ideálnímu stavu - výsledek generelu bezbariérových tras – návrh  DVO 3: Jaké jsou dodatečné podmínky jednotlivých resortů?  Relevantnost podmínek vzhledem k současnosti (způsob jejich proměny v čase)  Vlivy na rezervy v rozpočtech jednotlivých resortů  DVO 4: Jací další aktéři a vlivy vstupují do procesu zapojení?  Vnější vlivy ovlivňující rozhodnutí a vyjednávání (lobbing, neziskové organizace, stavební řízení)  vnitřní vlivy (informovanost žadatelů - způsob seznámení žadatele s podmínkami resortů. Odbornost tématu; trvání žádosti, dlouhodobost záměru)

16 Navrhovaná metodologie  Mentální mapy a focus group DVO 1 a 2  Survey DVO 1 a 2  Analýza rozhovorů s klíčovými aktéry (zástupci resortů a Vládního výboru pro ZP); analýza současných výstupů programu DVO 3  Etnografie – zúčastněné pozorování samotného procesu DVO 4

17

18 Literatura  Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. 2002 [revize 2008]. Národní rozvojový program mobility pro všechny [online]. [cit. dne 15.6.2011] Dostupné na: http://nrzp.cz/dokumenty/Mobilita.pdf. http://nrzp.cz/dokumenty/Mobilita.pdf  Vládní výbor pro zdravotně postižené občany – web [online]. [cit. dne 31.1.2012] Dostupné na: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy- vlady/vvzpo/program-mobility/program-mobility-15394/. http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy- vlady/vvzpo/program-mobility/program-mobility-15394/  Rossi, P. H. 2004. Evaluation: a systematic approach. Thousand Oaks: Sage.  Winkler, J. 2002. Implementace: institucionální hledisko analýzy veřejných programů. Brno: Masarykova univerzita.

19

20


Stáhnout ppt "Zavádění bezbariérové politiky v brněnské městské části Zuzana Lehotská 1.2.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google