Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Vladimír Smejkal Legislativní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Vladimír Smejkal Legislativní."— Transkript prezentace:

1 Návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Vladimír Smejkal Legislativní rada vlády

2 Zákon o „e-Governmentu“ návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů

3 Legislativní proces 25. 2. 2008 návrh zákona schválila Vláda ČR 28. 2. 2008 návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně 25. 3. 2008 návrh zákona schválila v 1. čtení Poslanecká sněmovna v září 2008 předpoklad projednání v Senátu 1. 7. 2009 nabytí účinnosti

4 Cíle připravované právní úpravy 1/2 Vytvořit jednotný systém pro elektronické doručování orgánům veřejné moci ze strany veřejnosti a naopak i mezi orgány veřejné moci navzájem Doručování prostřednictvím datových schránek

5 Cíle připravované právní úpravy 2/2 Vytvořit jednotný systém identifikace fyzických a právnických osob při elektronické komunikaci Umožnit autorizovanou konverzi dokumentů, tj. převod dokumentů v listinné formě do elektronické formy a naopak

6 Současný stav 1/2 Řada právních předpisů umožňuje elektronickou komunikaci, ovšem nejednotným způsobem, např. správní řád zákon o elektronickém podpisu prostřednictvím elektronických podatelen

7 Současný stav 2/2 zákon o informačních systémech veřejné správy prostřednictvím Portálu veřejné správy zákon o správě daní a poplatků prostřednictvím společného technického zařízení správce daně (Daňového portálu)

8 Záměr 1/2 sjednotit způsoby doručování orgánům veřejné moci stanovit povinnost orgánů veřejné moci komunikovat elektronicky vytvořit nástroj pro odesílání datových zpráv orgánům veřejné moci

9 Záměr 2/2 stanovit elektronické doručování jako povinné pro subjekty, kterým tato forma nebude činit obtíže určit jeden orgán státní správy, který bude za bezpečné a náležité provozování této služby odpovědný

10 Hlavní téma zákona Podávání a doručování dokumentů elektronickou cestou: orgány veřejné moci mezi sebou orgány VM fyzickým a právnickým osobám fyzické a právnické osoby orgánům VM Nelze využít pro komunikaci mezi fyzickými a právnickými osobami navzájem.

11 Návrh řešení Datová schránka bude umožňovat přijímání datových zpráv od orgánů veřejné moci odesílání datových zpráv těmto orgánům Datová schránka bude mít přiděleno osobní číslo jako jednoznačný identifikátor.

12 Datové schránky Zásada č. 1 Nejméně jedním komunikujícím je úřad Datová schránka není určena pro vzájemnou komunikaci fyzických osob pro vzájemnou komunikaci právnických osob

13 Datové schránky Zásada č. 2 Občan (fyzická osoba) se sám rozhoduje, zda bude komunikovat prostřednictvím datové schránky Datová schránka je občanu zřízena pouze na jeho žádost (je možné využít sítě Czech POINT).

14 Datové schránky Zásada č. 3 Občan má možnost požádat o tzv. znepřístupnění datové schránky a později o její opětovnou aktivaci

15 Datové schránky Zásada č. 4 Podnikající fyzická osoba se sama rozhoduje, zda bude komunikovat prostřednictvím datové schránky Datová schránka je podnikající fyzické osobě rovněž zřízena pouze na její žádost.

16 Datové schránky Zásada č. 5 Datové schránky se povinně zřizují orgánům veřejné moci právnickým osobám zřízeným zákonem zapsaným v obchodním rejstříku (včetně zahraničních)

17 Datové schránky Zásada č. 6 Pokud má fyzická či právnická osoba zřízenu datovou schránku, musí orgán veřejné moci doručovat v elektronické formě do datové schránky dané osoby

18 Datové schránky Zásada č. 7 K jedné datové schránce může mít přístup více osob, ovšem všechny osoby nemusí mít přístup ke všem datovým zprávám, které jsou do schránky doručeny např. pokud je zpráva určena pouze do vlastních rukou adresáta, není ostatním oprávněným osobám přístupná

19 Datové schránky Zásada č. 8 Bezpečnost – každý „držitel“ datové schránky obdrží přístupové údaje (uživatelské jméno, heslo) nabízena bude i vyšší úroveň bezpečnosti přístupu (např. kvalifikované certifikáty)

20 Jednoznačná identifikace subjektů Účastníka elektronické komunikace v rámci informačního systému datových schránek je nezbytné jednoznačně identifikovat. Jméno a příjmení Rodné číslo není jednoznačné osobní údaj, který je nadužíván

21 Osobní číslo Osobní číslo je jednoznačný identifikátor nebude použit jako přístupový údaj do datové schránky bezvýznamový a nezaměnitelný s rodným číslem kapacita na cca 500 let

22 Autorizovaná konverze dokumentů Úplné převedení dokumentu v elektronické podobě do listinné podoby a naopak Dokument, který provedením autorizované konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu

23 Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovanou konverzi jsou oprávněny provádět pouze k tomu zákonem oprávněné subjekty – zejména notáři, obecní a krajské úřady, úřady městských částí

24 Autorizovaná konverze dokumentů Provedením autorizované konverze dokumentu se nepotvrzuje jeho správnost ani pravdivost údajů, pouze jejich shoda.

25 Závěrem Používání datových schránek ušetří Váš čas, finance, případně kapacity firmy nebo úřadu. Využívání komunikace prostřednictvím datových schránek nebude uživatelsky náročné – nebude se výrazně lišit od běžně používaných způsobů elektronické komunikace.

26 Literatura Smejkal, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. vydání. Praha : C. H. Beck 2004, 860 stran Mates, V., Smejkal, V.: E-government v českém právu. 1. vydání. LINDE, Praha 2006.

27 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Vladimír Smejkal Legislativní."

Podobné prezentace


Reklamy Google