Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spisová služba Ivana Šmídová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spisová služba Ivana Šmídová"— Transkript prezentace:

1 Spisová služba Ivana Šmídová 564 602 253 724 650 178

2 jakýkoliv záznam Co je to dokument v analogové nebo digitální podobě,
který vznikl z činnosti původce

3 Co je výkon spisové služby
Zajištění odborné správy dokumentů došlých a vytvořených z činnosti organizace (tzv. původce), která zahrnuje: řádný příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení.

4 Nová právní úprava Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodický návod odboru archivní správy MV ČR k vyhlášce č. 646/2004 Sb.

5 Kdo je povinen vykonávat SSL
Povinnost vykonávat spisovou službu mají „určení původci“ stanovení v § 63 odst. 2 zákona. Jsou povinni zpracovat vlastní předpis pro výkon SSL obsahující spisový řád, skartační řád, spisový a skartační plán.

6 Určenými původci jsou Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem Školy Zdravotnická zařízení Organizační složky a PO založené nebo zřízené ÚSC, pokud vykonávají veřejnou správu nebo zaměstnávají více jak 25 zaměstnanců

7 Obce, které nejsou určenými původci
Jsou povinny zajistit přiměřený výkon spisové služby, tj. příjem dokumentů, jejich evidenci v podacím deníku, vyřizování, podepisování a odesílání. Vyřízené dokumenty ukládat způsobem, který umožní zpracování skartačního návrhu pro vyřazení.

8 Způsob výkonu SSL Spisovou službu lze vykonávat písemnou formou nebo elektronickou formou. Při zajištění pomocí SW je nezbytné prověřit, zda splňuje podmínky výkonu SSL dle zákona, zejména náležitosti podacího deníku, sledování oběhu, možnosti tisku rejstříků atd.

9 Státní oblastní archivy
Vykonávají kontrolu nad výkonem spisové služby Nabízejí součinnost, spolupráci a metodickou pomoc pro nastavení výkonu spisové služby v souladu se zákonem

10 SOA v kraji Vysočina Havlíčkův Brod, Kyjovská 1125, tel. 569 429 742
Jihlava, Friztova 19, tel Pelhřimov, Pražská 127, tel Třebíč, Na Potoce 2123, tel Žďár nad Sázavou, U Malého lesa 4, pp 146, tel

11 Právní úprava v oblasti e-podpisu a e-podatelen
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

12 Právní úprava v oblasti e-podpisu a e-podatelen
Zákon č. 227/2000 Sb., o e-podpisu NV č. 495/2004 k provedení zákona o e-podpisu Vyhláška č. 496/2004 Sb., o e-podatelnách Zákon č. 365/2000 Sb. o ISVS

13 Příjem e-podání Pro příjem dokumentů v digitální podobě je orgán veřejné moci povinen zřídit elektronickou podatelnu v souladu s vyhláškou č. 496/2004 Sb.

14 E-podání dle správního řádu
Není-li správní orgán schopen zajistit příjímání podání v elektronické podobě, uzavře obec, jejíž je tento správní orgán součástí s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu o provozování e-podatelny (§ 37 odst. 7).

15 Povinnosti při zřízení e-podatelny
Vydat vnitřní předpis upravující postupy dle vyhlášky č. 496/2004 Sb., bezpečnost informačního systému a ochranu dat před ztrátou, změnou a neoprávněným přístupem. Vybavit zaměstnance oprávněné činit právní úkony kvalifikovanými certifikáty. Zveřejnit informace o e-podatelně dle NV č. 495/2004 Sb.

16 Závěr Zásady vedení spisové služby Řádný příjem
Jednotná metodika evidence a oběhu Vyřizování a podepisování oprávněnou osobou Ukládání a pravidelní vyřazování


Stáhnout ppt "Spisová služba Ivana Šmídová"

Podobné prezentace


Reklamy Google