Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spisová služba pro organizace zřízené Olomouckým krajem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spisová služba pro organizace zřízené Olomouckým krajem"— Transkript prezentace:

1 Spisová služba pro organizace zřízené Olomouckým krajem
GORDIC® spol. s r. o. Spisová služba pro organizace zřízené Olomouckým krajem GORDIC® spol. s r.o.

2 Návrh zákona o registrech Národní standard pro eSSL
Právní normy vztahující se ke spisovým službám a eGovernmentu v České republice Novela zákona 499/2004 Sb. Novela vyhlášky 646/2004 Sb. Návrh zákona o registrech Národní standard pro eSSL Zákon 300/2008 Sb.o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (tzv. zákon o eGovernmentu) dopady zákona od bude pokračovat dále (zákon o registrech…) 2

3 a autorizované konverzi dokumentů
Dopady zákona 300/2008 Sb. Zákon 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Vyhláška, o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů Vyhláška, kterou se stanovují náležitost přístupových údajů pro přihlašování do datové schránky, apod. Provozní řád ISDS (Informační Systém Datových Schránek) M

4 Informační systém datových schránek Datová schránka (DS)
Datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb. Informační systém datových schránek Datová schránka (DS) Doručení (právní fikce doručení) Lhůty a termíny ze zákona Autorizovaná konverze dokumentů

5 Přínosy eGovermentu pro organizace
Rozšíření komunikačních kanálů s orgány veřejné moci a veřejností o elektronickou podobu Zřízení elektronické spisové služby Zřízení datových schránek (DS) a jejich aktivace Napojení DS na elektronickou spisovou službu Použití ePodatelen Využívání elektronických podpisů Elektronická archivace

6 GINIS® spisová služba GINIS® - spisová služba (SSL) – využívá Krajský úřad Olomouckého kraje GINIS® - spisová služba pro hostování (SSD) hostování aplikace spisové služby na serverech Krajského úřadu Olomouckého kraje – využívají organizace Použitý software: Internetové rozhraní aplikace spisové služby GINIS SSD - Systém Správy Dokumentů

7 GINIS® spisová služba je nástrojem kompletní a efektivní správy dokumentů v organizaci podporuje nový evropský standard MoReq2 je pod bezprostředním metodickým dohledem Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR (projekt ESS MVČR) spolupracuje s rozhraním CzechPOINT zajistí splnění požadavků zákona 300/2008 Sb., především pak vazbu na datové schránky Spisová služba GINIS je nástrojem kompletní a efektivní správy dokumentů v organizaci od jejich zaevidování až po vypravení, uložení nebo řízenou skartaci. Spisová služba GINIS podporuje nový evropský standard MoReg2 a jako firma Gordic se aktivně podílíme na jeho tvorbě společně s MVČR. Jelikož spisová služba GINIS je od v ostrém nasazení na Ministerstvu vnitra je pod bezprostředním metodickým dohledem Odboru archivní správy a spisové služby. Spisová služby GINIS má napojení na rozhraní CzechPOINT. Spisová služba GINIS Vám zajistí splnění požadavků zákona 300/2008 Sb., především pak vazbu na datové schránky.

8 Vazba GINIS® spis. služba na DS
Olomoucký kraj Hosting - zřizované organizace

9 SSD GINIS® – prezentace řešení

10 Postup implementace bylo realizováno
Instalace databází pro organizace na serveru kraje Typová administrace – nastavení základních parametrů databází pro přístupy uživatelů probíhá Sběr administračních údajů – formou rozeslaného formuláře Upřesnění administrace dle předaných podkladů z formuláře bude realizováno financuje krajský úřad Základní školení s předáním přístupových údajů financuje jednotlivá organizace Nastavení prohlížeče na pracovišti organizace, pokud nebude možno nastavit dle zaslaných pokynů, pracovníkem GORDIC Instalace el. Podpisu, pokud nebude možno instalovat svépomocí Individuální školení a podpora Napojení datové schránky na spisovou službu

11 Nutné předpoklady pro provoz
Předání administračních údajů (dle zaslaného formuláře) Zřízení el. Podpisu Zřízení datové schránky Aktivace datové schránky Zajištění HW a SW vhodné pro provoz

12 Technická podpora - GORDIC®
Rozšiřující a individuální školení Individuální nastavení a výstupy Metodická podpora Zpracování spisového řádu Jeho individualizace Podpora ostrého provozu Asistence při zpracování Nastavení klientského pracoviště Implementace el. Podpisu Pomoc při aktivaci a napojení datové schránky Zajištění aktualizovaných verzí a informace o změnách Hot Line

13 Podpora Olomouckého kraje
Nepřímá finanční podpora poskytovatel HW a hosting internetových služeb údržbu serverů je prováděna pracovníky krajského úřadu poskytnutí multilicence Základní školení a implementace Metodická podpora jednotné prostředí, pracovní postupy synchronizace číselníků Bezpečnost přístupu k datům a aplikacím Bezpečnost dat Archivace dat Společnost GORDIC je vedoucí českou společností v oblasti tvorby a dodávky SW organizacím veřejné správy, samosprávy a bankovnictví. Obchodně servisní síť se skládá s více než 300 odborníku kteří pokrývají celou Českou republiku. Využíváme moderní technologie a řešení. Zvlášť vysoký důraz klademe na metodickou podporu a jakost a zároveň na vysokou bezpečnost našich dodávaných řešení.

14 Další postup Organizacím, které poslaly kontaktní údaje odejdou přihlašovací údaje do testovací databáze Organizace obdrží dokument „Provozní podmínky“ Informace o termínech základního školení Přihlášky na školení – forma přihlašování na jednotlivé termíny Rozdělení na školení dle oborové příslušnosti v následných základních školeních Přidělení kontaktní osoby pro školení Kontakt a dohoda pro případné servisní návštěvy pro základní nastavení Určení dalších kontaktních osob pro komunikaci ze strany krajského úřadu a GORDIC pro zajištění implementace a ostrého provozu Určení dalších případných odkazů na webu GORDIC, či portále Krajského úřadu Olomouckého kraje pro veškeré informace implementace a provozu

15 Současné zdroje informací
Informace na WWW:

16 Děkuji za pozornost Jiří Kotisa


Stáhnout ppt "Spisová služba pro organizace zřízené Olomouckým krajem"

Podobné prezentace


Reklamy Google