Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spisová služba – páteřní systém eGovernmentu v úřadu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spisová služba – páteřní systém eGovernmentu v úřadu"— Transkript prezentace:

1 Spisová služba a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek

2 Spisová služba – páteřní systém eGovernmentu v úřadu

3 Životní cyklus dokumentu
3

4 Vstupy od externích subjektů
Organizace musí být schopna přijmout dokumenty od externích subjektů prostřednictvím těchto přenosových cest

5 Výstupy k externím subjektům
Organizace musí být schopna odeslat dokumenty externím subjektům prostřednictvím těchto přenosových cest 5

6 Národní digitální archiv
Stát musí být schopen trvale uložit nejen archiválie v materiální, ale i v digitální podobě.

7 Datová schránka je Elektronické úložiště, které slouží k:
doručování dokumentů orgánů veřejné moci, provádění úkonů vůči veřejné moci. Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku.

8 Datová schránka není e – mail ani digitální archiv

9 Novela legislativy (zákon 499/2004)
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů reaguje na nové požadavky vzešlé z implementace elektronického úřadování, a to zejména v oblasti autenticity, sjednocování formátů a potřebných metadat

10 Novela legislativy Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

11 Novela legislativy Sjednocení základních formátů PDF/A
jako výstupní datový formát statických textových a kombinovaných textových a obrazových dokumentů v digitální podobě ze systémů spisové služby vykonávaných elektronickou formou za použití výpočetní techniky a jako datový formát statických a kombinovaných dokumentů v digitální podobě připravovaných pro předání do Národního digitálního archivu

12 Novela legislativy Sjednocení základních formátů
PNG, TIFF (r.6) a JPEG jako výstupní datový formát statických obrazových dokumentů v digitální podobě ze systémů spisové služby vykonávaných elektronickou formou za použití výpočetní techniky a jako datový formát statických obrazových dokumentů v digitální podobě připravovaných pro předání do Národního digitálního archivu

13 Novela legislativy Sjednocení základních formátů MPEG-1, MPEG-2 a GIF
jako výstupní datový formát dynamických obrazových dokumentů v digitální podobě ze systémů spisové služby vykonávaných elektronickou formou za použití výpočetní techniky a jako datový formát dynamických obrazových dokumentů v digitální podobě připravovaných pro předání do Národního digitálního archivu

14 Novela legislativy Sjednocení základních formátů MP2, MP3 a WAV
jako výstupní datový formát zvukových dokumentů v digitální podobě ze systémů spisové služby vykonávaných elektronickou formou za použití výpočetní techniky a jako datový formát zvukových dokumentů v digitální podobě připravovaných pro předání do Národního digitálního archivu

15 Novela řeší problém autenticity ED
Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě, nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě, nebo osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. 15

16 Novela legislativy Autenticita, výstupní formáty a národní standard
- významné usnadnění implementace systémů pro vedení spisové služby v elektronické podobě v plném rozsahu

17 Evropský standard Význam a dopady standardu
významné usnadnění implementace eGovernmentu v ČR a komunikace v rámci zemí EU přináší výčet standardizovaných metadat, důležitých pro předávání dokumentů v digitální podobě a jejich následnou archivaci má zaručit, že systémy, které jsou s ním v souladu, jsou v celé EU na stejné úrovni

18 Národní standard Vychází z evropského standardu
Zmocnění o jeho vydání v novele zákona Vydává MV ve svém věstníku

19 Cíle projektu Konečný cíl projektu Vztah k jiným projektům
implementace systému el. spisové služby v plném rozsahu plným rozsahem se rozumí elektronická evidence a správa jak dokumentů elektronických, tak i dokumentů listinných Vztah k jiným projektům projekt Datových schránek (ISDS) projekt Národního digitálního archivu

20 Děkuji za pozornost Oskar Macek 20


Stáhnout ppt "Spisová služba – páteřní systém eGovernmentu v úřadu"

Podobné prezentace


Reklamy Google