Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovaly: Nikola Dreslerová, Eva Šenkeříková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovaly: Nikola Dreslerová, Eva Šenkeříková"— Transkript prezentace:

1 Vypracovaly: Nikola Dreslerová, Eva Šenkeříková
E-Government Vypracovaly: Nikola Dreslerová, Eva Šenkeříková

2 Osnova E-government Historie Vývoj v ČR Symbol Egona
Výhody a nevýhody e-governmentu Projekty a nástroje veřejné správy Zdroje informací

3 Co je e-government? Zabývá se elektronizací výkonu veřejné správy
Transformace vnitřních a vnějších vztahů VS pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy (definice OSN) Plně v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky

4 Historie 1/2 1999 – Velká Británie, dokument White Paper
implementace systému elektronické správy společností Microsoft 2006 – projekt eGON oživování eGONa, Zákon o eGovernementu

5 Historie 2/2 2009 – zavádění datových schránek
2011 – provoz základních registrů

6 Vývoj v ČR 1999 – umožněno podávat žádost o informace prostřednictvím elektronické pošty implementace institutu elektronického podpisu do českého právní řádu 2003 – Ministerstvo informatiky ČR (MI ČR), spuštěn portál VS (protal.gov.cz)

7 Symbol Egona Prsty: Czech POINT Oběhová soustava: KIVS
Srdce: Zákon o eGovernmentu Mozek: Základní registry veřejné správy

8 Czech POINT Snadný kontakt občanů s veřejnou správou
Kontaktní místo poskytující ověřené údaje vedené v centrálních registrech Výhody značné ulehčení komunikace se státem stačí dojít pouze na jeden úřad

9 Co poskytuje Czech POINT
Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Výpis z bodového hodnocení řidiče Datové schránky

10 Komunikační infrastruktura veřejné správy
Sjednocení různých datových linek subjektů veřejné správy do jedné datové sítě Přínosy: zefektivnění služeb a výrazné úspory Cíle: vytvoření jednotné datové sítě, odstranění monopolu

11 Zákon o eGovernmentu Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (Zákon o eGovernmentu, Government Act) Cíle: tvorba optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany autorizovaná konverze dokumentů

12 Základní registry veřejné správy
Řešení dosavadních potíží souvisejících s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází Zásadní prvek – referenční údaj 4 registry – 1 informační systém (ISZR)

13 Základní registry veřejné správy
Registr obyvatel Registr práv a povinností Registr osob Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

14 Výhody eGovernmentu Úspora času Úspora peněz Odstranění duplicit
Snadná kontrola Posílení důvěry ve veřejné instituce ze strany občanů Pohodlnost

15 Nevýhody eGovernmentu
Vysoké vstupní investice Nutná počítačová gramotnost Počítačová kriminalita Zneužití dat Čerpání peněz ze strukturálních fondů

16 Projekty a nástroje veřejné správy
Datové schránky Portál veřejné správy ePUSA ISVS Elektronický podpis

17 Datové schránky Co to je? elektronické úložiště, určené k doručování a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci Pro koho to je? právnické osoby, orgány veřejné moci – povinně; fyzické osoby – dobrovolně Výhody? přístup k obsahu z jakéhokoli místa; úspora času, komunikace zdarma

18 Portál veřejné správy Elektronická brána do veřejné správy
Usnadnění občanům i firmám orientaci s úřady veřejné správy Motto „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ Část informační Část transakční

19 ePUSA – Elektronický portál územních samospráv
Systém s kontakty na orgány VS Provozovatel: Ministerstvo vnitra ČR Cíle: být jediným garantovaným zdrojem informací o subjektech samosprávy, zamezit duplicitnímu zjišťování orgány VS Hlavní partner: portál Města a obce online Spolupracuje s CzechPoint

20 ISVS – Informační systémy VS
Soubor informačních systémů pro výkon VS 2 systémy: Informační systém o informačních systémech Informační systém o datových prvcích

21 Elektronický podpis Identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu Komunikace mezi úřady navzájem Komunikace občanů s jednotlivými úřady „kvalifikované certifikáty občanů“ 2000 – Zákon o elektronickém podpisu

22 Zdroje informací ŠTĚDROŇ, Bohumír. Úvod do eGovernmentu : právní a technický průvodce. Praha : Úřad vlády české republiky, 2007. LIDINSKÝ, Vít, et al. EGovernment bezpečně. Praha : Grada Publishing, a.s., s. Ministerstvo vnitra České republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < Czech POINT [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < Portál veřejné správy České republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < E-government po česku. Interval.cz [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: < government-po-cesku/>.

23 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Vypracovaly: Nikola Dreslerová, Eva Šenkeříková"

Podobné prezentace


Reklamy Google