Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Eva Dandová Pracovní právo Katedra Andragogiky a personálního řízení Filosofické fakulty UK Specializační distanční studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Eva Dandová Pracovní právo Katedra Andragogiky a personálního řízení Filosofické fakulty UK Specializační distanční studium."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Eva Dandová Pracovní právo Katedra Andragogiky a personálního řízení Filosofické fakulty UK Specializační distanční studium

2 Doporučená literatura : skriptum Zákoník práce 2009 – úplné znění, nakladatelství Sagit (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník – úplné znění – nakladatelství Sagit – ve vazbě na předpisy pracovního práva Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů – v rozsahu přednášky Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje záznam o úrazu a zasílá záznam o úrazu Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu … Nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb.

3 Zkouška se skládá ze dvou částí
Zkouška se skládá ze dvou částí. První částí je písemná práce, kterou posluchač zpracuje ke dvěma libovolně zvoleným okruhům otázek (tím se rozumí např. vznik pracovního práva, změny pracovního práva apod.) ze seznamu otázek tak, aby práce obsahovala odpovědi na podotázky obsažené ve skriptu, přičemž se kladně hodnotí aplikace v praxi. Druhou částí je ústní zkouška.

4 Posluchač si zkoušku dohodne individuálně na tel
Posluchač si zkoušku dohodne individuálně na tel nebo přes e mail Zkouší se zpravidla mezi 8.00 a 9.00 hodin v budově Domu odborových svazů W. Churchilla2, Praha 3 – vedle Vysoké školy ekonomické v č.dv. 529, výjimky jsou možné dle dohody

5 Historie pracovního práva úloha pracovního práva Sociální – chránit práva zaměstnanců (slabšího partnera) Hospodářsko - organizátorská Pracovní právo – právo sociální (spolu s právem sociálního zabezpečení a právem zaměstnanosti) historie pracovněprávního zákonodárství rakouský ABGB z roku – zákon o 8 hodinové pracovní době, ochrana mladistvých a žen 1918 – 1921 – podpora v nezaměstnanosti – původně ze státního rozpočtu, pak státní příspěvek k podporám odborů – tzv. gentský systém 1921 – 2 stručné zákony o pracovní smlouvě (novela OZ) 1921 – uzákoněna dovolená horníků 5 až 10 dnů 1925 – dovolená pro ostatní dělníky 5 až 8 dnů kolektivní pracovní smlouvy – důležité za I. Republiky 1920 – uzákonění závodních a revírních rad v hornictví 1921 – závodní výbory v ostatních závodech zákoník práce č. 65/1965 Sb. Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

6 Vývoj pracovního práva po r. 1989 zákon č. 83/1990 Sb
Vývoj pracovního práva po r zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů zákon č. 120/1990 Sb., o úpravě vztahů mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání zákon č. 3/1991 Sb., novela zákoníku práce zákon č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech novela ZP č. 155/2000 Sb. – harmonizační v r – druhý ZP , zákon č. 309/2006 sb. a zákon č. 266/2006 Sb. technická novela, Nález Ústavního soudu

7 Mezinárodní prameny pracovního práva MOP sídlí v Ženevě založena v r
Mezinárodní prameny pracovního práva MOP sídlí v Ženevě založena v r při uzavření Versailleské smlouvy původně přidružena ke Společnosti národů od r odborná organizace OSN činnost MOP – princip tripartity nová Ústava MOP – Philadelfská deklarace z r úmluvy MOP od r přijala MOP celkem 187 Úmluv ČR, ČSR, ČSFR a ČR ratifikovaly 75 Úmluv z toho počtu bylo 13 Úmluv oficielně vypovězeno, letos Úmluva č. 45 Úmluvy mají podle čl. 10 Ústavy platnost před zákonem systém práva v ES poznámka pod čarou 1) zákoníku práce – oblast pracovněprávní poznámka pod čarou 1) zákon č. 309/2006 Sb. – oblast BOZP poznámka pod čarou 1) zákon č,. 435/2004 Sb.- o zaměstnanosti

8 Kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy po r
Kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy po r již výsledek kolektivního vyjednávání, jsou pramenem práva a právním dokumentem dva typy kolektivních smluv – a) podnikové kolektivní smlouvy b) kolektivní smlouvy vyššího stupně Kolektivní smlouvy v zákoníku práce zákon o kolektivní vyjednávání

9 Koncepce zákoníku práce, účastníci pracovněprávních vztahů, základní zásady předmět úpravy pracovních vztahů – subsidiarita dle Nálezu ÚS účastníci pracovněprávních vztahů základní zásady pracovněprávních vztahů odborové organizace zásada rovného zacházení v pracovněprávních vztazích právní úkony

10 Vznik pracovního poměru povinnosti před vznikem pracovního poměru druhy pracovního poměru pracovní smlouva zkušební doba vznik pracovního poměru informování o obsahu pracovního poměru povinnosti vyplývající z pracovního poměru pracovní poměr na dobu určitou

11 Změny pracovního poměru obecně ke změnám pracovního poměru převedení na jinou práci pracovní cesta přeložení společně ke změnám pracovního poměru

12 Skončení pracovního poměru druhy skončení pracovního poměru dohoda výpověď okamžité zrušení pracovního poměru hromadné propouštění skončení pracovního poměru na dobu určitou zrušení pracovního poměru ve zkušební době odstupné neplatnost rozvázání pracovního poměru

13 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti společně k dohodám

14 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) předcházení ohrožení života a zdraví při práci povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP povinnosti zaměstnance na úseku BOZP osobní ochranné pracovní prostředky povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

15 Odměňování za práci odměňování za vykonanou práci a základní zásady odměňování minimální mzda zaručená mzda sjednání, stanovení nebo určení mzdy určení platu odměna z dohod o práci konané mimo pracovní poměr doplatek

16 Překážky v práci přehled překážek v práci důležité osobní překážky v práci náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti mateřská a rodičovská dovolená jiné důležité osobní překážky v práci překážky v práci z důvodu obecného zájmu společné ustanovení o překážkách na straně zaměstnance překážky práci na straně zaměstnavatele

17 Dovolená druhy dovolené dovolená za kalendářní rok (její poměrná část) dovolená za odpracované dny krácení dovolené čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu za dovolenou

18 Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnanci předcházení škodám základní předpoklady vzniku škody obecná odpovědnost zaměstnance odpovědnost zaměstnance za nesplnění podmínek k odvrácení škody odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

19 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci principy odpovědnosti zaměstnavatel za škodu předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele za škodu obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu odpovědnost při odvracení škody odpovědnost na odložených věcech odpovědnost zaměstnavatele z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zproštění se zaměstnavatele odpovědnosti druhy náhrad náhrada za ztrátu na výdělku po dobu PN náhrada za ztrátu na výdělku po skončení PN druhy náhrad při úmrtí zaměstnance změna poměrů postup při projednávání odškodnění

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "JUDr. Eva Dandová Pracovní právo Katedra Andragogiky a personálního řízení Filosofické fakulty UK Specializační distanční studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google