Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lukášovo evangelium podle vedoucích 35.phrr Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lukášovo evangelium podle vedoucích 35.phrr Praha"— Transkript prezentace:

1 Lukášovo evangelium podle vedoucích 35.phrr Praha

2 Židovská dívka Marie počala z Ducha svatého a narodilo se jí dítě Ježíš.

3 Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem!

4 Už když mu bylo 12 let, udivil Ježíš učence svou moudrostí.

5 No, co z toho kluka vyroste?!

6 V dospělosti se nechal Ježíš pokřtít Janem Křtitele
V dospělosti se nechal Ježíš pokřtít Janem Křtitele. Na Ježíše poté sestoupil Duch svatý jako holubice.

7 Toto je můj milovaný Syn!

8 Po křtu ho Duch vyvedl na poušť
Po křtu ho Duch vyvedl na poušť. Zde, vyzbrojen Božím Slovem odolal ďáblovým svodům.

9

10 Ježíš lidem zvěstoval radostnou zvěst o přicházejícím Božím království a vyzýval je ke změně života a smýšlení. Povolal 12 učedníků a jedním z prvních byl rybář Šimon.

11 Nech mě! Jsem jen nehodný rybář!
Nedělej fóry, pojď za mnou a učiním z Tebe rybáře lidí…

12 Ježíš uzdravoval chromé, slepé, hluché a vyháněl zlé duchy
Ježíš uzdravoval chromé, slepé, hluché a vyháněl zlé duchy. Učil též lidi, jak mají v Božím království žít: milovat své nepřátele, neomezeně odpouštět, důvěřovat Bohu, vyhýbat se hříchu...

13 Haleluja! Už zase skáču jako srnka!
No, to je teda síla!

14 Ježíšova moc nad přírodou (například když rozmnožil chleby a ryby) ukazovala, že v Ježíši přichází Bůh sám.

15 Konečně se pořádně nadlábnem…
A zadarmo!

16 Při příchodu do Jeruzaléma Ježíše bouřlivě přivítali
Při příchodu do Jeruzaléma Ježíše bouřlivě přivítali. Ježíš ale nepřicházel jako vojevůdce, ale jako ten, který na oslátku přináší mír.

17 Přivítejte krále Izraele! Sláva! Hurááá!
Mesiáši, prosím podepiš se mi do památníčku!

18 Ježíš věděl, co ho v Jeruzalémě čeká
Ježíš věděl, co ho v Jeruzalémě čeká. Při večeři vzal chléb, pohár s vínem a rozdělil se se svými učedníky. Chtěl, aby věděli, že jeho smrt není zbytečná, že zemře za ně, za Izrael, za svět.

19 Toto je má krev a mé tělo, které se za vás vydává…
Velký ideály a kde nic tu nic Prachy jsou jistější…

20 Po večeři šel Ježíš do zahrady Getsemane, aby se modlil a získal sílu pro poslední rozhodnutí - zůstat Bohu věrný a poslušný až na smrt. I jeho nejbližší učedníci však v nejtěžší chvíli usnuli.

21 …ale ne má, ale Tvá vůle se staň!
Otče, chceš-li odejmi ode mne tento kalich… …ale ne má, ale Tvá vůle se staň! chrpšííí chrpšííí

22 Zanedlouho Jidáš, jeden z jeho učedníků, který se ho rozhodl zradit, přivedl vojsko a služebníky velekněze, aby ho zatkli a přivedli před židovskou veleradu.

23 Polibkem zrazuješ Syna člověka?!?

24 Rada proti Ježíši marně hledala usvědčující svědectví
Rada proti Ježíši marně hledala usvědčující svědectví. Nakonec se ho zeptali přímo: „Jsi tedy Syn Boží?“ Toto Ježíš potvrdil. Rada se ho rozhodla usmrtit.

25 Ty že jsi Syn Boží?! Pche… Před Piláta s Tebou!
A Ty taky patříš mezi učedníky! Viděla sem Tě! Ženská, nevím o čem mluvíš! Pche… Před Piláta s Tebou!

26 Přivedli ho k Pilátovi a žádali, aby Ježíše dal popravit
Přivedli ho k Pilátovi a žádali, aby Ježíše dal popravit. Pilát však zjistil, že je nevinný a chtěl ho propustit. Nakonec však podlehl tlaku davu a Ježíše dal nejdřív zbičovat a potom i ukřižovat.

27 Nad tímhle si myju ruce… Jeho krev na vaše hlavy!
UKŘIŽOVAT !!! Fuuuuj! Pryč s ním! Nad tímhle si myju ruce… Jeho krev na vaše hlavy!

28 Vojáci Ježíše velmi krutým způsobem zbičovali.

29 Ty že jsi Mesiáš? Tak tady máš!

30 A potom ho vedli na místo zvané Golgota – Lebka.

31

32 Na Golgotě Ježíše přibili za ruce a nohy na kříž.

33

34

35

36 Nad hlavu mu dal Pilát zavěsit nápis, kde byla udána jeho vina: Ježíš Nazaretský, král Židovský
(latinsky Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – INRI).

37 Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co to provedli…

38 Přes obrovskou bolest se Ježíš modlil za ty, kdo mu ji způsobovali
Přes obrovskou bolest se Ježíš modlil za ty, kdo mu ji způsobovali. Nakonec zemřel. Římský voják mu propíchl bok, aby se přesvědčil, že je opravdu mrtvý.

39 K.O. O.K.

40 Potom Ježíše sňali z kříže…

41 Tak to je totální KONEC!

42 KONEC

43 Moment… Ježíše ještě vložili do hrobu.

44

45 Velekněz dal hrob střežit vojáky, aby nikdo nemohl Ježíšovo tělo ukrást.

46

47 Den po sobotě ženy zavčas ráno přišly, aby Ježíšovo tělo pomazaly vonnými mastmi. Našly však hrob otevřený a prázdný.

48 Proč hledáte živého mezi mrtvými?!?
Není zde, byl vzkříšen! Proč hledáte živého mezi mrtvými?!? Kde je???

49 Tentýž den šli do městečka Emaus dva Ježíšovi učedníci
Tentýž den šli do městečka Emaus dva Ježíšovi učedníci. Byli velice smutní a zmatení z toho, co se stalo. Tu se k nim někdo připojil a vysvětloval jim, že toto všechno musel Mesiáš vytrpět.

50 Kluci, nevěšte hlavy, vždyť tak to mělo být…

51 V Emaus vešli do domu. Když při večeři pocestný vzal do rukou chléb a lámal ho, pochopili, kdo to je…

52 Vždyť to je JEŽÍŠ!

53 Ale on zmizel jejich očím.

54 ?!? !?!

55 A tak hned vstali a vrátili se do Jeruzaléma, kde o tom vypravovali ostatním učedníkům.

56 Když o tom mluvili, Ježíš byl najednou uprostřed nich.

57 Neděste se, jsem to opravdu JÁ!

58 Učedníci měli obrovskou radost.

59 Ježíš jim přikázal, aby nesli radostnou zprávu o Božím vítězství nad zlem, hříchem a smrtí - zprávu o Ježíšově vzkříšení. Potom byl Ježíš vzat do nebe, odkud se jednou opět vrátí, aby na zemi nastolil Boží vládu.

60 Běžte ke všem národům a říkejte jim o mne!
A já budu s vámi po všechny časy…

61 KONEC

62 …?

63 ...to je teprve začátek.

64 Pokračování evangelia je teď ve Tvých rukách.


Stáhnout ppt "Lukášovo evangelium podle vedoucích 35.phrr Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google