Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO Změna pracovního poměru JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO Změna pracovního poměru JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO Změna pracovního poměru JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Změna pracovního poměru Obecný princip: Co bylo smluvně dohodnuto, má být opět měněno pouze smluvně (jednostranná změna je přípustná jen výjimečně) 1)Změna subjektu pracovního poměru a) zaměstnance – je vyloučena (jde o osobní výkon práce) b) zaměstnavatele – je možná (prodej závodu či jeho části) při změně zaměstnavatele či jeho části zaměstnanci ze zákona přecházejí k novému zaměstnavateli zaměstnanec má právo na volbu svého zaměstnavatele – dá-li výpověď z důvodu této změny, ta nabyde účinnosti nejpozději dnem předcházejícím změně zaměstnavatele - § 51a ZPr

3 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Změna pracovního poměru 2)Převedení na jinou práci (§ 41 ZPr) změna vždy možná na základě dohody a) povinnost převést - § 41/1 ZPr zdravotní důvody či rozhodnutí orgánu veřejné moci - zdravotní stav zaměstnance (zdravotní nezpůsobilost) - těhotenství či žena, která kojí do konce devátého měsíce po porodu - pravomocné rozhodnutí soudu či jiného orgánu - nezpůsobilost pro noční práci b) možnost převést – na rozhodnutí zaměstnavatele ve stanovených případech lze i jednostranně (§ 41/2 ZPr) - po dobu výpovědní doby podle § 52 f) a g) ZPr (pozbytí způsobilosti či porušení povinnosti) - proti zaměstnanci je trestní stíhání pro úmyslný tr. č. v souvis. s výkonem práce - dočasné pozbytí předpokladů stanovených právními předpisy, ale maximálně na dobu 30 dní v kalendářním roce vyžaduje-li to účel převedení lze i na jiný druh práce, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i při nesouhlasu zaměstnance

4 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Změna pracovního poměru c) mimořádné události, živelné pohromy (požár, povodeň) - možnost převést i bez souhlasu na jinou práci k jejich odvrácení č zmírnění následků (§ 41/4 ZPr) – možno jen na dobu nezbytné potřeby d) prostoj či nepříznivé povětrnostní vlivy (§207 ZPr) možno převést pouze se souhlasem zaměstnance (§ 41/5 ZPr) Převedení na jinou práci, než sjednána ve smlouvě, s níž zaměstnanec nesouhlasí možná pouze po projednání s odborovou organizací (§46), přesáhne-li 21 dní odmítne-li převedený zaměstnanec práci vykonávat, může to být výpovědní důvod – porušení povinnosti (§ 52 písm. g) ZPr)

5 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Změna pracovního poměru 3) Změna místa výkonu práce – přeložení (§43 ZPr) dočasně výkon práce v jiné provozovně zaměstnavatele a) nutný souhlas zaměstnance b) jen po nezbytně nutnou dobu (jinak výkon práce v místě, jež bylo sjednáno v pracovní smlouvě) podřízenost vedoucímu organizační složky zaměstnavatele, do níž byl zaměstnanec přeložen omezení u osob uvedených v § 240 ZPr - možnost je přeložit jen na jejich žádost a) těhotné ženy b) osoba pečující o dítě do 8 let c) osamělá osoba pečující o dítě mladší 15 let d) prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu závislou na péči jiné osoby ve II – IV stupni podle zákona o sociálních službách

6 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Změna pracovního poměru 4) Pracovní cesta (42 ZPr) časově omezené vyslání k výkonu práce mimo místo sjednaného výkonu práce na dobu nezbytné potřeby k plnění, a to pro plnění jednorázového nebo i déletrvajícího úkolu vždy nutný souhlas zaměstnance souhlas může být i obecný pro futuro např. v pracovní smlouvě osoby v § 240 ZPr – nutný souhlas ad hoc s každou cestou kompenzace vzniklých nákladů a stravné pokud vyslán k jinému zaměstnavateli – lze pověřit vedoucího zaměstnanci tohoto zaměstnavatele, aby dával pokyny a řídil, organizoval a kontroloval práci čas strávený cestou se nepočítá jako výkon práce (toto má vliv na počítání doby odpočinku a nehradí se ani ztracený čas)

7 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Změna pracovního poměru 5) Dočasné přidělení „zapůjčení“ zaměstnance jinému zaměstnavateli prolomení zásady osobního výkonu práce i práce jménem zaměstnavatele A) dočasné přidělení zaměstnavatelem (§43a ZPr) dohoda zaměstnavatelů podle NOZ zakázána úplata za přidělení – lze jen refundace nákladů dohoda se zaměstnancem – dohoda o přidělení přidělení lze až po 6 měs. od vzniku pracovního poměru mzdu, plat, cestovní náhrady – poskytuje zaměstnavatel, jenž jej přidělil; právo na „dorovnání“, pokud pracovní a mzdové podmínky lepší u zaměstnavatele, k němuž přidělen dohodu o přidělení lze písemně vypovědět (15 dní výpovědní lhůta)

8 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Změna pracovního poměru B) dočasné přidělení agenturou práce (§ 307a-309 ZPr) poskytování pracovní síly za odměny jako podnikatel. aktivita trojstranný vztah – zaměstnanec má pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní smlouvou s agenturou práce; práci však poskytuje třetímu subjektu (uživateli) podmínky pro agentury práce – zákon o zaměstnanosti přidělit lze jen na základě písemného ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti písemný pokyn od agentury o přidělení (náležitost § 309/2 ZPr) přidělit nelze na více než 12 měsíců, pokud o to zaměstnanec nepožádá nebo se nejedná o zástup za rodičovskou dovolenou

9 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Změna pracovního poměru Práva a povinnosti při agenturním zaměstnávání 1) uživatel - nesmí vůči zaměstnanci právně jednat - vytváří příznivé pracovní podmínky, - ukládá úkoly a organizuje práci, - dbá o bezpečnost a ochranu zdraví 2) agentura - vůči zaměstnanci právně jedná - rozvrhuje pracovní dobu, - určuje dovolenou, - řeší překážky v práci, - vyplácí mzdu, - odpovídá zaměstnanci v odpovědnostním vztahu agentura má regres vůči uživateli; dohodu o odpovědnosti za schodek a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí - § 252-256 ZPr – může uživatel uzavřít přímo se zaměstnancem

10 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Změna pracovního poměru pracovní a mzdové podmínky nesmí být horší než u jiných zaměstnanců uživatele – společ. povinnost agentury a zaměstnavatele; možnost toto vymáhat od agentury po dobu přidělení je zaměstnanec chráněn poměrně dobře po skončení přidělení pracovní poměr zpravidla zaniká 6) Vysílání zaměstnance k poskytování služeb na území jiného členského státu EU nejde o samostatný institut (může jít o pracovní cestu, přeložení atd.) zaměstnanec pracuje za podmínek práv. řádu vysílajícího státu, nejsou-li podmínky státu výkonu práce výhodnější (pak se užijí tyto)


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO Změna pracovního poměru JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google