Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení znalostí žáků Přehled a metodika Philippe Claus, generální školní inspektor Praha, 24. listopadu 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení znalostí žáků Přehled a metodika Philippe Claus, generální školní inspektor Praha, 24. listopadu 2011."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení znalostí žáků Přehled a metodika Philippe Claus, generální školní inspektor Praha, 24. listopadu 2011

2 Přehled hodnocení

3 Kdo? Odbor evaluace, prognostiky a výkonnosti (DEPP, Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance ) –Statistické oddělení Ministerstva školství, statistické zpracování, znalecké posudky, hodnocení Vrchní ředitelství školního vzdělávání (DGESCO, Direction générale de l’enseignement scolaire ) –Zavádění a hodnocení školské politiky stanovené Ministrem Ústřední školní inspektorát (IGEN, Inspection générale de l’éducation nationale ) –Znalecké posudky, podněty a oživení

4 Nástroje hodnocení (1) Soubor „CEDRE“ : –soubor hodnocení jednotlivých předmětů prováděný na vzorku žáků 5. a 9. tříd ZŠ –hodnocení jednoho určitého předmětu zvoleného pro daný rok prováděné od roku 2003, opakované každých 6 let –ovládání jazyka/obecné dovednosti, cizí jazyky, postoje k životu ve společnosti, dějepis-zeměpis/občanská výchova, experimentální vědy, matematika, četba z elektronických médií (lecture sur support électronique, L.S.E) „LOLF“ ukazatele : (LOLF = Organický zákon o financování státní správy, Loi organique relative aux lois de finances) –Zvládání základních dovedností ve francouzštině a v matematice v 5. a 9. třídě ZŠ (od roku 2007) –Zvládání dovedností společného rámce (test je sestavován) Longitudinální komparace: –Sledování ročníku žáků nastoupivších do 6. třídy ZŠ v roce 2007 –Sledování ročníku žáků nastoupivších do 1. třídy ZŠ v roce 2011

5 Nástroje hodnocení (2) Zevrubná hodnocení –Hodnocení 2. třídy ZŠ/5. třídy ZŠ od roku 2009 (DGESCO), specifická práce zaměřená na časovou porovnavatelnost –Test zaměřený na četbu zákona „Den obrany a občanství“ (Journée défense et Citoyenneté, JDC, ex-JAPD), prováděno u mladých sedmnáctiletých Francouzů od roku 1998 « Historická » porovnávání : –« Čtení, psaní, počty » v 5. třídě ZŠ (1987-2007) –Problémy se čtením na začátku 6. třídy ZŠ (1997-2007)

6 Metodický rámec

7 Etapy 1.Cíle a referenční rámec: cíle: co chceme měřit? tabulka kompetencí / dovedností charakteristiky nástroje (formát jednotlivých cvičení, typy nosičů, atd.) 2.Vytváření jednotlivých cvičení 3.Experimentace s rozsáhlým souborem cvičení 4.Vytváření definitivní podoby testu na základě výsledků experimentace 5.Kampaň k definitivní podobě testu 6.Model měření, vytváření měřítka 7.Analýzy a interpretace výsledků

8 Principy Platné hodnocení : –Měří to, co měřit má Věrné hodnocení: –Hodnota měření je spolehlivá a přesná Standardizované hodnocení: –Minimalizace omylu měření každé jednotlivé etapy analýzy Porovnavatelné hodnocení: –V čase: porovnavatelnost různých testů –V prostoru: porovnavatelnost mezi jednotlivými jazykovými/kulturními skupinami

9 Skládání testů Standardizace: –přesné pokyny –«správce testu» není učitelem hodnoceného předmětu (2. stupeň ZŠ = collège) –jeho možnost zasahovat je omezená –žáci nemají stejné sešity („oběžné“ sešity), což zamezuje opisování Motivace žáků: –žáci nemají žádný zvláštní zájem na osobním nasazení při testu –jak podnítit motivaci? (danými pokyny, výběrem atraktivních nosičů, přizpůsobením náročnosti, atd.)

10 Opravy testů Úskalí spjatá s opravami otázek –kulturní zvyklosti a stupeň náročnosti opravujících –vliv pořadí, „oslnění“, opravných zkoušek Centralizace oprav Program tele-oprav (AGATE) : –„odhmotnění“ (výhody správa/cena) –opravy podle cvičení –kontrola kvality oprav –několikanásobné opravy

11 Vytvoření měřítka Stejné měřítko pro studenty i pro cvičení Rozdělení žáků(θ)Rozdělení cvičení (b) 10 5 7 6 9 2 11 8 1 3 4 12 Nejlepší žáciNáročná cvičení Snadná cvičeníNejslabší žáci

12 Příklad měřítka Ukázka ze souboru hodnocení jednotlivých předmětů DEPP, hodnocení předmětu dějepis-zeměpis na konci 9. třídy ZŠ (rok 2006) Průměrný výsledek je stanoven na hodnotě 250, typová odchylka činí 50 Skupiny 0 a 1: 15%, Skupina 5: 10% Určení rozhraní: stanovení «standardního nastavení» pro ukazatele společného rámce

13 Zajištění porovnavatelnosti

14 Jedinečnost úkolu Každé cvičení má svou obtížnost: Příklad (5. třída ZŠ) Porovnat dvě čísla nacházející se na stejném řádku s použitím odpovídajícího znaménka: (větší než) ; = (rovné) 12 2501 250 140,5155 0,81,4 15 3001 532 234,8238 0,61 Úspěšnost: 76 %Úspěšnost: 66 %

15 Princip Ilustrace celostátního hodnocení žáků 5. tříd ZŠ: –V 2009, 15,3% žáků dosáhlo výsledků ≤ 13/20 –V 2010, 26,2% žáků dosáhlo výsledků ≤ 13/20 –Vzrostlo skutečně procento žáků, kteří «nemají dostatečné znalosti», během jednoho roku o 11 procentních bodů? –Jiné vysvětlení: zkouška z roku 2010 je náročnější nežli zkouška z roku 2009 Potřeba ukotvení: –Prostřednictvím cvičení absolvovaných všemi žáky –Prostřednictvím žáků, kteří absolvují všechna cvičení Cíl: –Oddělit náročnost cvičení a úroveň žáků

16 Ilustrace na výsledcích

17 Časové porovnávání 5. třída ZŠ 1987-2007 Čtení-porozumění: –v roce 2007 mělo potíže 20% žáků oproti 10% v roce 1987 –Nárůst sociálních nerovností: pokles se dotýká především dětí ze sociálně znevýhodněných rodin Pravopis: –Diktát textu o délce několika řádků, nárůst počtu chyb (z 11 na 15) –Pokles se týká všech žáků bez rozdílu sociálního původu –Narůstá především počet gramatických chyb Informační poznámka 08.38

18 Časové porovnávání (pokračování ) Výkonnost19972007 Rychlost22,5%24,1% Fonologie21,7%21,6% Morfologie17%17,6% Běžná slova19,6%19,9% Málo používaná slova24,2%30,7% Pravopis23,1%33,6% Formulace28,4%33,6% Tyto tři veličiny nejvíce korelují se školními výsledky 6. třída ZŠ 1997-2007

19 Informační poznámka

20 Dokumenty

21 Sbírka CNDP/DEPP


Stáhnout ppt "Hodnocení znalostí žáků Přehled a metodika Philippe Claus, generální školní inspektor Praha, 24. listopadu 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google