Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Maturitní zkouška 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Maturitní zkouška 2010."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Maturitní zkouška 2010

2 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 2 Maturita 2009/2010 Maturitní zkouška Společná část (státní) Profilová část (školní)

3 3Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky  Český jazyk a literatura  Cizí jazyk nebo matematika Nepovinné zkoušky  Český jazyk a literatura  Matematika  Cizí jazyk  Občanský a společenskovědní základ  Fyzika  Chemie  Biologie  Dějepis  Dějiny umění  Zeměpis

4 4Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Společná část MZk dvě úrovně obtížnosti - záleží na rozhodnutí studenta základní(Z) nebo vyšší(V) 1) Český jazyk a literatura – komplexní zkouška (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška) (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška) 2) Cizí jazyk (AJ, NJ, FrJ) - komplexní zkouška (didaktický test včetně poslechového (didaktický test včetně poslechového subtestu, písemná práce, ústní zkouška ) subtestu, písemná práce, ústní zkouška ) nebo nebo Matematika – pouze písemná zkouška

5 Gymnázium, Hranice, Zborovská 2935 Český jazyk a literatura ve SČ  Ústní zkouška • 20 min. příprava +15 min. zkoušení • losuje se z 20(Z)/30(V) pracovních listů  Didaktický test – 60(Z)/90(V) min.  Písemná práce - 25 + 60(Z)/90(V) min. Váha každé části – 1/3, všechny části nutno vykonat alespoň dostatečně

6 Gymnázium, Hranice, Zborovská 2936 ČJL - Didaktický test Základní úroveň – 60 min. Základní úroveň – 60 min.  uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí Vyšší úroveň – 90 min. Vyšší úroveň – 90 min.  uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí  otevřené úlohy se stručnou odpovědí

7 Gymnázium, Hranice, Zborovská 2937 ČJL - Písemná práce • 60(Z)/90(V) min. + 25 min. na výběr zadání • výběr z 10 centrálně zadaných témat Zkouší se: Zkouší se: • dodržení zadání (forma odpovědi) • věcná správnost • volba jazykových prostředků • jazyková správnost

8 Gymnázium, Hranice, Zborovská 2938 ČJL- Ústní zkouška Termín zkoušky je v době konání profilové části MZk Škola určí seznam titulů pro ústní zkoušku do 30.9.2009 • základní úroveň - min. 40 titulů • vyšší úroveň - min. 105 titulů Žák si vybere 20(Z)/30(V) titulů ze seznamu • nahlásí do 31. března 2010 • 20 min. příprava + 15 min zkoušení

9 Gymnázium, Hranice, Zborovská 2939 ČJL - Ústní zkouška – základní • 20 titulů = 20 zadání pro žáka na prac. listech Zkouší se: Zkouší se: • charakteristika uměleckého textu (využití vědomostí z četby díla + kontext) • charakteristika neuměleckého textu (nemusí souviset)

10 Gymnázium, Hranice, Zborovská 29310 ČJL- Ústní zkouška – vyšší • 30 titulů = 30 zadání pro žáka na prac. listech Zkouší se: Zkouší se: • analýza výňatku uměleckého díla (využití vědomostí z četby díla) • kontext díla • porovnání výňatku z uměleckého textu s neuměleckým • typické rysy daného neuměleckého textu

11 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 11 Cizí jazyk ve SČ  Ústní zkouška  Didaktický test  Strukturovaná písemná práce

12 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 12 Cizí jazyk – ústní zkouška  Termín zkoušky je v době konání profilové části MZk  20 zadání, žák si losuje jedno z nich  Struktura pracovního listu  motivační úvod  samostatný projev žáka s využitím stimulů  interakce mezi žákem a zkoušejícím  práce s krátkým textem  20 min příprava, 15 min zkoušení  Možnost použít slovníky při přípravě  Všeobecná/specifická témata, běžné situace

13 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 13 Cizí jazyk - didaktický test Dva subtesty:  poslech s porozuměním (30(Z)/40(V) min.)  čtení s porozuměním, jazykové kompetence (60 min.) Typy úloh  uzavřené (s výběrem odpovědí)  otevřené se stručnou odpovědí

14 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 14 Cizí jazyk - písemná práce  60(Z)/90(V) min.  otevřené úlohy se širokou odpovědí (eseje)  možnost použít slovník

15 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 15 Cizí jazyk  Váha jednotlivých dílčích zkoušek:  ústní zkouška 25%  didaktický test 50%  25% poslech  25% čtení a jazykové kompetence  písemná práce 25%  Nutno vykonat aspoň dostatečně každou část zkoušky, jinak se opakuje celá zkouška

16 Gymnázium, Hranice, Zborovská 29316 Matematika • 2 úrovně obtížnosti • základní – 90 min. • vyšší – 120 min. • pouze písemná zkouška • otevřené i uzavřené úlohy

17 17Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Nepovinné zkoušky ve SP  Nejvíce 3 předměty (tyto zkoušky jsou vždy písemné)  Český jazyk a literatura *  Matematika *  Cizí jazyk* * U těchto zkoušek musí být úroveň obtížnosti odlišná od úrovně obtížnosti, kterou si žák volí u povinné zkoušky  Občanský a společenskovědní základ - úroveň obtížnosti vyšší  Zeměpis  Fyzika  Chemie  Biologie  Dějepis  Dějiny umění

18 Gymnázium, Hranice, Zborovská 29318 Profilová část MZk  povinné 2 zkoušky, až 2 další nepovinné  forma zkoušky - ústní

19 Gymnázium, Hranice, Zborovská 29319 Profilová část maturitní zkoušky Profilová část MZk Dílčí ústní zkouška ze společné části MZK Český jazyk a literatura Cizí jazyk * Povinné 1. předmět z nabídky 2. předmět z nabídky Nepovinné (až 2 další předměty z nabídky) *Pokud si žák zvolí ve společné části MZk matematiku, potom koná povinně zkoušku z cizího jazyka v rámci profilové části MZk.

20 Gymnázium, Hranice, Zborovská 29320 Profilová část MZk Z níže uvedené skladby předmětů si žák volí 2 předměty pro povinnou zkoušku a nejvíce 2 předměty pro nepovinnou zkoušku. Žák koná v termínu profilové části ústní zkoušku z českého jazyka a ústní zkoušku z cizího jazyka (pokud si zvolí CJ ve společné části MZk), které jsou součástí společné části maturitní zkoušky.

21 Gymnázium, Hranice, Zborovská 29321 Skladba předmětů v profilové části MZk  Anglický jazyk (pouze v případě, že si žák nezvolil AJ ve společné části MZk)  Německý jazyk (pouze v případě, že si žák nezvolil NJ ve společné části MZk)  Francouzský jazyk (pouze v případě, že si žák nezvolil FrJ ve společné části MZk) (pokud si žák zvolí ve společné části MZk matematiku, potom koná povinně zkoušku z CJ v rámci profilové části MZk) (pokud si žák zvolí ve společné části MZk matematiku, potom koná povinně zkoušku z CJ v rámci profilové části MZk)  Matematika (pouze v případě, že si žák nezvolil M ve společné části MZk)  Fyzika  Chemie  Biologie  Zeměpis  Dějepis  Základy společenských věd  Informatika a výpočetní technika (podmínkou je absolvování PVP Seminář IVT v rozsahu min. 2 hod. za celé studium)  Ekonomika (podmínkou je absolvování PVP Ekonomika v rozsahu min. 4 hod. za celé studium) za celé studium)  Estetická výchova (hudební, výtvarná výchova)

22 Gymnázium, Hranice, Zborovská 29322 Časový harmonogram  15.10.2009 – přihlášky k MZk (řediteli školy)  květen- červen 2010 – ústní zkoušky termín stanoví ředitel školy (společná i profilová část) termín stanoví ředitel školy (společná i profilová část)  31.5.-8.6. 2010 – písemné zkoušky společné části  do 25.6. 2010 – vydávání maturitních vysvědčení a protokolů o společné části MZk

23 23Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Shrnutí Žák vykoná úspěšně maturitní zkoušku, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části. Nepovinné zkoušky se do konečného hodnocení maturitní zkoušky nezahrnují.

24 24Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Příklady Na následujících stránkách jsou uvedeny možnosti výběru předmětů MZk. Minimálně se musí maturovat ze 4 předmětů, maximálně z 9 předmětů. Termín ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části MZk je pro a cizího jazyka ze společné části MZk je pro zjednodušení uveden v době konání profilové části zjednodušení uveden v době konání profilové části MZk. MZk.

25 25Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Příklady (1) Společná část Český jazyk a literatura (písemná práce a didaktický test) Anglický jazyk (písemná práce a didaktický test) (písemná práce a didaktický test) Profilová část BiologieFyzika Český jazyk a literatura (dílčí ústní zkouška ze SČ) Anglický jazyk (dílčí ústní zkouška ze SČ) (dílčí ústní zkouška ze SČ)

26 26Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Příklady (2) Společná část Český jazyk a literatura (písemná práce a didaktický test) Německý jazyk (písemná práce a didaktický test) (písemná práce a didaktický test) Profilová část MatematikaZeměpis Český jazyk a literatura (dílčí ústní zkouška ze SČ) Německý jazyk (dílčí ústní zkouška ze SČ) (dílčí ústní zkouška ze SČ)

27 27Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Příklady (3) Společná část Český jazyk a literatura (písemná práce a didaktický test) Německý jazyk (písemná práce a didaktický test) (písemná práce a didaktický test) Profilová část Anglický jazyk Dějepis Český jazyk a literatura (dílčí ústní zkouška ze SČ) Německý jazyk (dílčí ústní zkouška ze SČ) (dílčí ústní zkouška ze SČ)

28 28Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Příklady (4) Společná část Český jazyk a literatura (písemná práce a didaktický test) Matematika Profilová část Anglický jazyk Biologie Český jazyk a literatura (dílčí ústní zkouška ze SČ)

29 29Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Příklady (5) Společná část Český jazyk a literatura (písemná práce a didaktický test) Matematika Profilová část Francouzský jazyk Zeměpis Český jazyk a literatura (dílčí ústní zkouška ze SČ) (dílčí ústní zkouška ze SČ)

30 30Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Příklady (6) Společná část Český jazyk a literatura (písemná práce a didaktický test) Matematika Nepovinné zkoušky Matematika (rozdílná úroveň než v povinné části) (rozdílná úroveň než v povinné části) Profilová část Francouzský jazyk Zeměpis Český jazyk a literatura (dílčí ústní zkouška ze SČ) (dílčí ústní zkouška ze SČ)

31 31Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Příklady (7) Společná část Český jazyk a literatura (písemná práce a didaktický test) Anglický jazyk (písemná práce a didaktický test) (písemná práce a didaktický test) Nepovinné zkoušky MatematikaDějepis Profilová část BiologieFyzika Český jazyk a literatura (dílčí ústní zkouška ze SČ) (dílčí ústní zkouška ze SČ) Anglický jazyk (dílčí ústní zkouška ze SČ) (dílčí ústní zkouška ze SČ)

32 32Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Příklady (8) Společná část Český jazyk a literatura (písemná práce a didaktický test) Anglický jazyk (písemná práce a didaktický test) (písemná práce a didaktický test) Nepovinné zkoušky MatematikaDějepisFyzika Profilová část BiologieFyzika Český jazyk a literatura (dílčí ústní zkouška ze SČ) (dílčí ústní zkouška ze SČ) Anglický jazyk (dílčí ústní zkouška ze SČ) (dílčí ústní zkouška ze SČ) Nepovinné zkoušky Německý jazyk ZSV

33 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 33 Další informace  www.cermat.cz


Stáhnout ppt "Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Maturitní zkouška 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google