Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inspekční hodnocení ŠVP víceletá gymnázia podle RVP ZV (víceletá gymnázia podle RVP G čtyřletá gymnázia podle RVP G) Mgr. Zdenka Spalová, Karlovarský inspektorát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inspekční hodnocení ŠVP víceletá gymnázia podle RVP ZV (víceletá gymnázia podle RVP G čtyřletá gymnázia podle RVP G) Mgr. Zdenka Spalová, Karlovarský inspektorát."— Transkript prezentace:

1 Inspekční hodnocení ŠVP víceletá gymnázia podle RVP ZV (víceletá gymnázia podle RVP G čtyřletá gymnázia podle RVP G) Mgr. Zdenka Spalová, Karlovarský inspektorát ČŠI

2 Postup ČŠI při hodnocení ŠVP Plánování inspekční činnosti – ve školním roce 2009/2010 bylo dokončeno první hodnocení ŠVP ve všech základních školách a víceletých gymnáziích (nižší stupeň), zahájeno bylo hodnocení ŠVP podle RVP G Vyžádání ŠVP od ředitele školy – elektronicky, z webu školy – platná verze Posouzení souladu ŠVP s RVP Informace řediteli školy - dopis – zpětná vazba pro přijetí opatření Inspekční činnost ve škole – naplnění ŠVP (výstupem je inspekční zpráva)

3 Posouzení souladu ŠVP a RVP ZV Komparační analýza textu RVP a ŠVP Nástroj: formulář pro hodnotitele Hodnotitel: školní inspektor, přizvaná osoba, ředitel školy Obsah formuláře – vychází ze struktury ŠVP pro nižší stupeň gymnázií - stanovené RVP ZV, Hodnotící stupnice – je v souladu, není v souladu (vztahuje se k jednotlivým oblastem hodnocení ŠVP)

4 Posouzení souladu ŠVP a RVP ZV, RVP G Posuzujeme soulad ŠVP se zásadami RVP ZV, G Posuzujeme, zda je ŠVP zpracován podle školského zákona (zásady, cíle vzdělávání, organizace, hodnocení výsledků,…) a souvisejících předpisů Formální, administrativní nedostatky neznamenají nesoulad Škola může přijmout opatření ještě před inspekcí ve škole

5 Silné stránky ŠVP gymnázií Důraz na individualizaci vzdělávání Zaměření na vzdělávání nadaných žáků Důraz na spolupráci s partnery Zapojení do dlouhodobých projektů a mezinárodní spolupráce Nadprůměrná míra odborné kvalifikovanosti pedagogického sboru Velmi dobré využití možností disponibilní dotace v souvislosti s profilací školy Vytváření „nových“ předmětů (průřezová témata, další vzdělávací obory)

6 Slabé stránky ŠVP gymnázií Neuvedena podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (53 % ŠVP – více než v ZŠ) Uvedeni většinou jen žáci se zdravotním postižením (vývojové poruchy učení) Riziko nerovného přístupu ke vzdělávání – neuvedena podpora žáků se sociálním znevýhodněním Nedostatečný popis organizace přijímacího řízení (Nejasná a měnící se legislativa? Konkurence škol?) Chybějící učební osnovy volitelných předmětů Nesoulad učebních plánů s RVP ZV a G (22 % ŠVP - více než v ZŠ)

7 Vybrané problémy při realizaci ŠVP Podceňování problémů při přechodu žáků ze ZŠ do 1.ročníku (zejména nižšího stupně G) „fiktivní“ bezbariérovost Rozpaky v identifikaci a výuce (metody, formy) mimořádně nadaných žáků Nasměrování výchovného poradenství převážně k volbě povolání Nedodržování pravidel hodnocení (rozpory se školským zákonem, školním řádem) Nižší míra vzdělávání učitelů v oblasti tvorby ŠVP a vhodných forem a metod vzdělávání

8 Děkuji Vám za pozornost zdenka.spalova@csicr.cz


Stáhnout ppt "Inspekční hodnocení ŠVP víceletá gymnázia podle RVP ZV (víceletá gymnázia podle RVP G čtyřletá gymnázia podle RVP G) Mgr. Zdenka Spalová, Karlovarský inspektorát."

Podobné prezentace


Reklamy Google