Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První zkušenosti s aplikací novely energetických zákonů a vyhlášek Role ERÚ v novelizované energetické legislativě seminář AEM 3. 10. 2005, Brno Josef.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První zkušenosti s aplikací novely energetických zákonů a vyhlášek Role ERÚ v novelizované energetické legislativě seminář AEM 3. 10. 2005, Brno Josef."— Transkript prezentace:

1 První zkušenosti s aplikací novely energetických zákonů a vyhlášek Role ERÚ v novelizované energetické legislativě seminář AEM 3. 10. 2005, Brno Josef Fiřt - ERÚ

2 2 Role ERÚ v novelizované energetické soustavě Novelou EZ je posílena úloha ERÚ. Činnost lze rozdělit:  Sekundární legislativa  Rozhodovací a kontrolní úloha  Monitorovací úloha  Další činnosti  Zkušenosti z liberalizace trhů

3 3 Sekundární legislativa požadovanou kvalitu dodávek a služeb související s regulovanou činností vč. výše náhrad za jejich nedodržení způsob výběru dodavatele nad rámec licence podmínky připojení výroben elektřiny, DS a odběrných míst KZ k elektrizační soustavě (neoprávněný odběr) podmínky dodávek elektřiny a plynu pro KZ

4 4 Sekundární legislativa pravidla trhu s elektřinou a plynem způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad rámec licence pravidla pro naplnění fondu podrobnosti prokazování předpokladů pro jednotlivé druhy licence

5 5 Sekundární legislativa způsob určení vymezeného území a umístění provozovny (licence) pravidla tvorby, přiřazení a užití TD dodávek elektřiny a plynu podmínky přiřazení výroben plynu, DS a PZP k PS náležitosti a členění regulačních výkazů a pravidla pro jejich sestavení

6 6 Rozhodovací a kontrolní úloha rozhoduje spory když nedojde k dohodě o uzavření smlouvy mezi držiteli licencí, popř. jejich zákazníky rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o přístupu k PS nebo DS nebo PDS rozhoduje o zveřejňování informací držitelů licencí vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí

7 7 Rozhodovací a kontrolní úloha schvaluje Pravidla provozování PS a DS (elektro); Řád provozovatele PS ukládá držiteli licence zjednání nápravy nedostatků →ukládá pokuty zveřejňuje roční zprávu o výsledcích činnosti v energetických odvětvích a roční a měsíční zprávy o provozu ES

8 8 Rozhodovací a kontrolní úloha rozhoduje o způsobu podpory výroby elektřiny z OZE – zveřejňuje vyhodnocení podílu výroby elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny vykonává působnost úřadu podle Nařízení o podmínkách přístupu k síti pro přeshraniční výměry elektřiny uznávací orgán odborné kvalifikace soukromých osob pro vydání licence

9 9 Monitorovací úloha nediskriminační přístup k PS a k DS aktivity provozovatelů PZP řešení přeshraniční výměny elektřiny kvalita dodávek elektřiny a plynu bezpečnost dodávek elektřiny a plynu kvalita plnění povinnosti veřejné služby

10 10 Další činnosti Unbundling Novela EZ – povinnost oddělit provoz PS a DS od ostatních činností Termíny pro oddělení  pro přenosovou soustavu – provedeno  pro přepravní soustavu – od 1. 1. 2006  pro DS (§ 25a a 59a) – od 1. 1. 2007

11 11 Další činnosti NEZ obsahuje ustanovení o zahrnutí „minimálních oprávněných nákladů“ do regulované složky ceny elektřiny a plynu Postup ERÚ, ČEZ, E.ON a PRE  model oddělení  stanovení minimálních oprávněných nákladů předem  přepočet hodnoty aktiv → soudní znalec  postupné promítnutí do regulované složky ceny  termín oddělení od 1. 1. 2006

12 12 Další činnosti Postup ERÚ a RWE – Transgas  dlouhé jednání o modelu RWE  v současné době činnosti probíhají  termín ? DS – plyn  model, postup neprojednán  realizace v r. 2006

13 13 Zkušenosti z liberalizace trhů  elektřina – postupné otvírání trhů s elektřinou i s plynem – od 1. 1. 2006 plně otevřený trh s elektřinou – snížení ceny jen při 1. etapě (cca 5-6% pro OZ) – od té doby cena stále roste – vliv unbundlingu na cenu elektřiny – vliv výroby elektřiny z OZE na cenu elektřiny – úkol ERÚ

14 14 Zkušenosti z liberalizace trhů  plyn – výrazně jiná situace než v elektřině (jiné termíny, 1 dodavatel,…) – 1. etapa od 1. 1. 2005 34 OZ cena pro OZ stoupla → 13 žádostí na ERÚ o prošetření; 1 na ÚHOS nevznikly nové obchodní subjekty – unbandling PS, DS – úloha ERÚ

15 15 Zkušenosti z liberalizace trhů  EU – ceny po prvním poklesu začaly stoupat – na řadě konferencí kritika stávajícího stavu – zpracovány analýzy současného stavu (IFIEC) – volání po zavedení regulace s jasnými pravidly (přiměřený zisk, zaručené vstupy) – zadány podněty k řešení komisi pro energetiku (konference ve Florencii 1. a 2. 9. 2005) – závěr liberalizace: nediskriminace, stejné podmínky pro všechny, konkurence, transparentnost, ochrana slabých, snížení cen se nenaplnil


Stáhnout ppt "První zkušenosti s aplikací novely energetických zákonů a vyhlášek Role ERÚ v novelizované energetické legislativě seminář AEM 3. 10. 2005, Brno Josef."

Podobné prezentace


Reklamy Google