Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politický extremismus a radikalismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politický extremismus a radikalismus"— Transkript prezentace:

1 Politický extremismus a radikalismus
Politologie a mezinárodní vztahy Politický extremismus a radikalismus Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Cíl prezentace Seznámit se základním pojetím extremismu a radikalismu
Vysvětlit problematiku extrémistických hnutí a jejich kontroverznost ve vztahu k demokratickému charakteru státu Nastínit zásadní rozdíly mezi extremismem a radikalismem a míru jejich akceptovatelnosti ve společnosti a ozbrojených silách Připomenout způsoby boje proti extremismu v ČR a AČR

3 Boj s extremismem v ČR a AČR
Obsah prezentace Úvod Vymezení pojmů Vztah extremismu a AČR Boj s extremismem v ČR a AČR

4 Vymezení pojmů Extremismus:
„Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.“ (MV ČR) Radikalismus: Politický směr usilující o zásadní nekompromisní řešení problémů. Nevybočuje však z ústavních pravidel.

5 Vymezení pojmů Extremismus:
vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních či zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým principům a společenskému uspořádání jedná se o politologický, případně kriminologický pojem, nikoli však právní je vžitým pojmem pro krajně vyhrocené, demokratickému systému nepřátelské postoje, přecházející v aktivity, které působí, ať již přímo nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně na stávající demokratický politicko-ekonomický systém

6 Vymezení pojmů Kriminalita s extremistickým podtextem:
pod tímto pojmem se rozumí jednání které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu nebo přestupku a jeho pohnutkou je apriorní nenávist vyplývající z příslušnosti adresáta útoku k rase, národnosti, náboženství, třídě či jiné sociální skupině specifickým typem zařaditelným do této kategorie kriminality je také kriminalita proti symbolům či představitelům existujícího společenského systému, je -li motivovaná apriorní nenávistí vůči němu

7 Možné dělení extremismu
Pravicový extremismus Levicový extremismus Jiné extremistické formy Náboženský extremismus Národnostní extremismus Ekologický extremismus Squatting Divácké násilí Nebezpečné sekty Terorismus

8 Pravicový extremismus
Hlavní znaky pravicového extremismu popírá rovnost lidí na rasovém či etnickém základě odmítá demokratický ústavní stát preferuje hierarchicky uspořádané a autoritativní státní a společenské zřízení společným jmenovatelem pravicově militantně skupin je přesvědčení o nadřazenosti určité skupiny lidí, víra v potřebu silného vůdce a často i vnímání násilí jako očistné síly, za svůj cíl často považují silný stát s etnickou či rasově homogenní společností, silným vůdcem a pevným řádem, jehož narušení je třeba tvrdě trestat

9 Levicový extremismus Hlavní znaky levicového extremismu
zdůrazňuje rovnost ve všech oblastech života a společnosti odmítá demokratický ústavní stát garantující soukromé vlastnictví výrobních prostředků Vychází obvykle z marxistické ideologie, vyzývající k diktatuře proletariátu, tedy k organizovanému, systematicky uplatňovanému třídnímu násilí, jehož cílem a smyslem je likvidace soukromého vlastnictví výrobních prostředků a souběžně i aktivních odpůrců a možné názorové opozice

10 Jiné extremistické formy
Náboženský extremismus popírá práva ostatních netolerantním vnucováním svého náboženství obecně lze definovat jako dogmatický fanatismus nebo-li jakési patologické přesvědčení vedoucí jedince i celé sociální celky ve jménu víry ke  krajnostem Národnostní extremismus Etnická a národnostní intolerance projevující se násilnými projevy vůči skupinám odlišné populace

11 Extrémistická symbolika a problematičnost jejího posuzování
scout snipers Akceptovatelnost symboliky spojované s extrémistickými skupinami či hnutími je v různých státech posuzována s ohledem na historické zkušenosti či míru svobodu slova velmi odlišně a je velmi problematické vymezit jasné a obecně přijímané hranice svobody projevu v tomto ohledu.

12 Model extremismu Ústavně-konformní spektrum,
Demokratický střed Levicový radikalismus extremismus Demokratický střed Pravicový radikalismus extremismus Ústavně-konformní spektrum, definované demokratickým řádem Pramen: upraveno podle MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR.

13 Pravidelné zprávy vládě a parlamentu Strategii boje proti extremismu
Boj s extremismem v ČR a AČR Činnost BIS, MV ČR, VZ, VP Pravidelné zprávy vládě a parlamentu Strategii boje proti extremismu Koncepce prevence sociálně nežádoucích jevů Přednášky v rámci P-SNJ a profesní přípravy Novela zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání Profylaxe VZ a VP

14 Případy PEX Zdroj: Vojenská policie

15 Pachatelé v souvislosti s PEX

16 Politický extremismus a radikalismus
Politologie a mezinárodní vztahy Politický extremismus a radikalismus Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/


Stáhnout ppt "Politický extremismus a radikalismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google