Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Renata Novotná CYBER 2008 Praha, 14. listopadu 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Renata Novotná CYBER 2008 Praha, 14. listopadu 2008"— Transkript prezentace:

1 Renata Novotná CYBER 2008 Praha, 14. listopadu 2008
Právní aspekty boje s teroristickou a extremistickou propagandou na internetu Renata Novotná CYBER 2008 Praha, 14. listopadu 2008

2 Svoboda projevu a právo na informace
Článek 17 Listiny základních práv a svobod Garance svobody projevu a práva na informace Cenzura je zakázána Omezení musí být odůvodněno nezbytností: Ochrany práv a svobod druhých Bezpečnosti státu Veřejné bezpečnosti Ochrany veřejného zdraví a mravnosti Renata Novotná: Právní aspekty boje s teroristickou a extremistickou propagandou na internetu

3 Zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon Propagace terorismu
§ 95 odst. 2 písm. b) – „propagandistická podpora“ § 7 odst. 1 – trestnost přípravy Propagace extremismu § 196 odst. 2 – Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci § 198 – Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení § 198a – Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod § 260, 261 a 261a – Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka Renata Novotná: Právní aspekty boje s teroristickou a extremistickou propagandou na internetu

4 Rekodifikace trestního zákona
Rekodifikace trestního zákona obsahuje pouze drobné změny týkající se trestnosti propagace terorismu a extremismu na internetu: § 352 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob Zavádí se zvýšení postihu za spáchání činu prostřednictvím internetu ze dvou až na tři léta § 400 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka Zvyšuje se trestní sazba na tři až deset let Renata Novotná: Právní aspekty boje s teroristickou a extremistickou propagandou na internetu

5 Zák. č. 283/1991 Sb. , o Policii ČR Zák. č. 141/1991 Sb
Zák. č. 283/1991 Sb., o Policii ČR Zák. č. 141/1991 Sb., o trestním řízení soudním Zákon o Policii ČR: § 2 odst. 1 písm. c-e) Policie: vede boj s terorismem, odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a koná vyšetřování o trestných činech. Trestní řád § 158 odst. 1 – prověřování skutečností před zahájením trestního řízení na základě „vlastních poznatků“ § 88 a 88a - odposlech a záznam telekomunikačního provozu § 82 an. – domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor § 158b an. – operativně pátrací prostředky § 78 an. – zajištění majetkových hodnot pro účely trestního řízení atd. Renata Novotná: Právní aspekty boje s teroristickou a extremistickou propagandou na internetu

6 Právní pomoc Potřeba oboustranné trestnosti jednání
Problémy nastávají s propagací exremistickou, zejm. neonacistickou USA nepovažuje propagaci neonacismu za federální zločin, proto nevyhovuje dožádání dožadujících států Renata Novotná: Právní aspekty boje s teroristickou a extremistickou propagandou na internetu

7 Zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
Transpozice čl. 12 – 15 směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu Poskytovatelé služeb nejsou povinni: dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace. Renata Novotná: Právní aspekty boje s teroristickou a extremistickou propagandou na internetu

8 Odpovědnost poskytovatelů služeb za obsah informací na internetu
1. Poskytovatelé služby umožňující připojení k síti = minimální odpovědnost 2. Poskytovatelé služby automatického dočasného meziukládání informací, tzv. caching = vyšší míra odpovědnosti 3. Poskytovatelé služby ukládání poskytnutých informací = nejvyšší stupeň odpovědnosti Renata Novotná: Právní aspekty boje s teroristickou a extremistickou propagandou na internetu

9 Závěry Omezení svobody projevu týkající se propagace terorismu a extremismu je možné Existují prostředky pro boj s tímto typem kriminality (s výjimkou právní pomoci při nedostatku oboustranné trestnosti) Odpovědnost providerů za nelegální obsah informací umístěných na internetu má zákonný podklad Chybí centrum monitoringu internetu Vytvoření unijního centra pro kyberzločin a na něj navazujících center členských států, by mohlo umožnit ústavně přijatelnou kontrolu internetu a zajistit tak požadovanou ochranu práv a svobod lidí Renata Novotná: Právní aspekty boje s teroristickou a extremistickou propagandou na internetu

10 Renata Novotná oak@mvcr.cz
Děkuji za pozornost! Renata Novotná


Stáhnout ppt "Renata Novotná CYBER 2008 Praha, 14. listopadu 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google