Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_13."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_13 Tematická oblast:Právo a mezinárodní vztahy Cílová skupinažáci školy Téma:TRESTNÍ PRÁVO Anotace:Seznámení žáků se základními pojmy z trestního práva Autor:Mgr. Jana Bergmannová Datum vytvoření:15.10.2013

2 13. TRESTNÍ PRÁVO  Pojem Trestní právo obsahuje souhrn norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím jednáním. Vymezuje jednotlivé trestné činy a tresty, které se za ně ukládají.  Prameny trestního práva: Trestní zákoník - vymezuje, co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají (trestní právo hmotné). Trestní řád - upravuje postup při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů, při soudním řízení a při výkonu trestu (trestní právo procesní).

3 Trestný čin  Je protiprávní čin, který naplňuje znaky uvedené v trestním zákoníku (= skutková podstata) a zákoník je za trestný čin prohlašuje.  I v případě, že se jedná o trestný čin, nebudou trestněprávní důsledky uplatněny, pokud nejde o čin společensky škodlivý, nebo postačuje uplatnění jiného druhu odpovědnosti, zejména přestupku.

4 Skutková podstata trestného činu  Je soubor znaků typických a vyžadovaných zákonem pro určité kategorie trestných činů. Zahrnuje znaky vztahující se k porušenému společenskému zájmu, k pachateli, jeho jednání, následku jeho jednání a zavinění. Slouží ke kategorizaci tr. činů podle jejich závažnosti a je spojena s určitou výměrou trestu.

5 Dělení trestných činů  Přečiny - všechny nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy se sazbou maximálně 5 let.  Zločiny  Zvlášť závažné zločiny - úmyslné tr. činy s horní sazbou minimálně 10 let.

6 Trestné činy a jejich skutkové podstaty  viz trestní zákoník

7 Trestnost  Posuzuje se i výše trestu podle zákona platného v době spáchání tr. činu; podle pozdějšího zákona se soudí tehdy, když je to pro pachatele příznivější.  Trestné činy se mohou promlčet. Promlčecí doba je daná zákonem. Trestnost nejtěžších zločinů se však nepromlčuje ( např. zločiny proti lidskosti, míru, válečné).  Pachatel je ten, kdo trestný čin sám spáchal nebo k němu užil někoho, kdo není trestně odpovědný. Trestnímu stíhání jsou ale vystaveny i osoby, které spáchání trestného činu zosnovaly, navedly někoho nebo poskytly pachateli pomoc.  Trestný je také pokus o trestný čin a v určitých případech také příprava tr. činu (stejné tresty jako u dokonaného činu).  Trest není uložen, pokud pachatel včas od trestného činu ustoupil nebo jej ohlásil policii.  Ne každé protiprávní jednání je trestný čin. Jedná-li se o méně závažné nebo nedbalostní jednání, je to přestupek (vymezeno v zákoně o přestupcích).

8 Použitá literatura a zdroje EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003, ISBN 80- 86285-68-5. ZUBÍKOVÁ, Zdeňka; DRÁBOVÁ, Renáta. Společenské vědy v kostce. Praha: Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0190-6. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_BERGMANNOVA_13."

Podobné prezentace


Reklamy Google