Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 22.11. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 22.11. 2012."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 22.11. 2012

2 OBSAH  Rozpočet 2013  Zásady financování VVŠ  Novela rozpočtových pravidel v oblasti poskytování dotací ze státního rozpočtu  Návrh MŠMT na úpravu rozvojových nástrojů rozpočtu 2014 a nasl.

3 ROZPOČET 2013 Návrh SR  Výdaje rezortu MŠMT 139 611 693 tis. Kč  Věda a vysoké školy 43 561 056 tis. Kč z toho: - Vysoké školy 21 803 802 tis. Kč - Výzkum, vývoj, inovace 21 757 254 tis. Kč

4 Původní návrh rozdělení Repre komise 10.10. 2012  21,803.802 tis. Kč – celkový rozpočet VŠ  19,808.772 tis. Kč – rozpočet bez PF  1,995.053 tis. Kč – PF I. nárůst o 700 mil. oproti roku 2012 po vázání ( 3,32% ) - 200 mil. do PF - 500 mil. do ukazatele K = změna poměru A:K z 80:20 v roce 2012 na 77,5:22,5 v roce 2013 II. ukazatel A zůstává nezměněn, ale při 5% poklesu počtu financovaných studentů dojde k cca 8% nárůstu normativu na studenta

5 Návrh zásad financování VVŠ pro rok 2013 II. část 1. Změny parametrů ukazatele K 2. Způsob výpočtu A+K pro umělecké vysoké školy 3. Čerpání ukazatele F 4. Ostatní ukazatele – J, U, G, I, C, S, D – beze změny

6 Ukazatel K  Úprava definice ukazatele zaměstnanosti  Změna vah jednotlivých parametrů

7 Zaměstnanost absolventů  Počet absolventů B, M, N, P studií  Mínus standardizovaná míra nezaměstnanosti dle trvalého bydliště absolventa (nikoli sídla školy)  Krát KEN – průměrný pro B, M, N, P  Krát koeficient jednotlivých typů studia B=1, M=1,5, N=0,5, P dle délky studia  Již se nezapočítává vliv absolventů Bc studia nepokračujících do 2 let od absolvování v dalším studiu

8 Váhy parametrů K - návrh Ukazatel K20122013 Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 %26,0 % Započítané body RUV 1,7 %2,0 % Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % Vlastní příjmy 3,0 % Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % Zaměstnanost absolventů 32,0 % Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 %5,0 % „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 %5,0 % Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 %10,0 % Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 %10,0 %

9 Připomínky RVŠ  Obecné doporučení nečinit žádné změny neboť není známa strategická úvaha MŠMT o dalším průběhu reformy VŠ  Úprava ukazatele zaměstnanosti – použití standardizované míry nezaměstnanosti není spravedlivé, nezahrnutí bonifikace za nepokračující bakaláře není logicky zdůvodněné  Váhy jednotlivých indikátorů - Navýšení RUV neřešit na úkor RIV – potřebných 0,3 převést ze zaměstnanosti či od samoplátců nebo cizinců - RIV nesnižovat ani ve prospěch samoplátců – ty ponechat v loňské 3% výši - Upřesnit termín cizinci ( Slováci ) a zachovat loňský rozsah 2% ve prospěch mobilit - Mobility ponechat v loňském rozsahu po 11%

10 Váhy parametrů K Ukazatel K2012 Návrh 2013 Repre 2013 Celkem 100 % Započítané body RIV (absolutně) 29,3 %26,0 % 29% Započítané body RUV 1,7 %2,0 % 2% Účelové neinvestiční prostředky na výzkum 5,0 % 5% Vlastní příjmy 3,0 % 3% Vážený počet profesorů a docentů 2,0 % 2% Zaměstnanost absolventů 32,0 % 32% Cizinci v příslušném typu studijního programu 2,0 %5,0 % 2% „Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu 3,0 %5,0 % 3% Vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0 %10,0 % 11% Přijatí v rámci mobilitních programů 11,0 %10,0 % 11%

11 Financování uměleckých VŠ  Bude od roku 2013 v rámci ukazatele A řešeno odděleně od financování ostatních veřejných vysokých škol; bude jim fixně stanoven podíl na celkovém objemu ukazatele A ve výši 3,5%.  Jednotlivým uměleckým vysokým školám se stanovuje limit jednoho souhrnného počtu studentů za všechny kategorie. Tento limit je rozhodující pro financování a určuje podíl dané umělecké vysoké školy na částce dané 3,5% A. MŠMT s uměleckými vysokými školami komunikuje v období dohodovacího řízení o rozdělení celkového počtu do jednotlivých kategorií (B1, M1, N1, P1) a následně v období po 31.10.2012 monitoruje, jak se počty studentů vyvíjí v jednotlivých studijních programech a oborech.  Celkový počet studentů, dohodnutý s jednotlivými uměleckými školami, je platný pro rozpočet roku 2013 a dále pro stanovení rozpočtů v letech nadcházejících. Revize je možná, pokud se vyskytnou nové závažné a neočekávané okolnosti nebo pokud se dlouhodobě bude počet studentů na jedné VŠ nebo na všech VŠ v součtu vychylovat o více než 10% od počtu stanoveného pro akademický rok 2012/2013 a to v obou směrech.  Ukazatel K – RUV otevřen pro rok 2013 všem uměleckým oborům ( dokončení pilotního ověření sytému RUV), od roku 2014 pak otevřen uměleckým výstupům bez ohledu na obor studia

12 Čerpání ukazatele F  Systémová podpora VŠ, kam bude patřit i podpora U3V, SSP, RUV, apod.  Nadále prostor pro ostatní žádosti na podporu mimořádných, rozpočtem nezajištěných aktivit (rozvojových i jiných),  Poskytování těchto finančních prostředků bude podléhat následujícím pravidlům: - žádosti se předkládají ve stanovených termínech v roce - na předepsaném formuláři - musí splňovat definované podmínky formálního i věcného charakteru - hodnocení žádostí provede k tomu jmenovaná skupina odborníků

13 Žádosti o dotace  Novela zákona 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla  § 14 odst. 3 – náležitosti žádosti o dotace  lhůta do 30.11. pro příští rok  finanční vymezení – FRVŠ, CRP, SVV …..  § 18a – povinnosti MŠMT předávat doklady rozhodné pro poskytnutí dotací MF, které je povinno je zveřejnit na internetových stránkách  Přislíbená metodika MŠMT ve věci dosud neposkytnuta

14 Rozvojové nástroje rozpočtu  III. Bilanční okruh rozpočtu VŠ představuje FRVŠ, Rozvojové projekty, Institucionální rozvojové plány (IRP)  Tvoří 6,5 % celkového NEI rozpočtu VŠ  = 1,262.282 tis. Kč pro rok 2012 v tom: - 287.548 tis. Kč pro FRVŠ - 974.734 tis. Kč IRP+CRP

15 Návrh MŠMT na změnu od roku 2014  Zrušení FRVŠ v současné podobě a převedení jeho prostředků (témat i agendy) na jednotlivé VŠ  Změna struktury rozvojových prostředků na poměr - 90 % určených na institucionální rozvojové plány z toho 10% vymezených na interní projekty „FRVŠ“ - 10 % na centralizované společné rozvojové projekty více škol systémového charakteru

16 Stanovisko P RVŠ z 25.10.2012 Předsednictvo Rady VŠ považuje rušení FRVŠ za předčasný krok. Pro rok 2014 navrhuje zachovat současný systém a propojit diskusi o změnách s jednáním o novelizaci vysokoškolského zákona a systému financování vysokých škol. Výsledky diskuse o koncepčních změnách doporučuje vztáhnout nejdříve k roku 2015.

17 Jednání na MŠMT 31.10.2012  Ministerstvo s ohledem na posilování autonomie a kompetencí vysokých škol a s důrazem na vnitřní diverzifikaci a profilaci vysokých škol bude od roku 2014 podporovat rozvoj VŠ dominantně na dvou úrovních: 1. podporou strategického řízení na úrovni jednotlivých vysokých škol jakožto institucí; 2. prostřednictvím projektů se systémovým dopadem (řešených v konsorciích vysokých škol).  Stanoviska zástupců obou reprezentací  Jednání budou pokračovat

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "EKONOMICKÉ INFORMACE pro jednání Sněmu RVŠ 22.11. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google