Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16.11.2006Sněm Rady vysokých škol1 Ekonomické informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16.11.2006Sněm Rady vysokých škol1 Ekonomické informace."— Transkript prezentace:

1 16.11.2006Sněm Rady vysokých škol1 Ekonomické informace

2 16.11.2006Sněm Rady vysokých škol2 Bilanční tabulka rozpočtu VVŠ na rok 2007 Programové financování Financování VaV Ekonomické aspekty přípravy projektů EU Dopady novely VŠ zákona na hospodaření VŠ (příspěvek, fondy)

3 16.11.2006Sněm Rady vysokých škol3 Návrh ROZPOČTU VVŠ 2007 mil. Kč 20002001200220032004200520062007 Vzdělávací činnost, (běžné a kapitálové výdaje) 9 0599 67211 31212 71115 14716 72219 06420 543 22 572 19 575 Program. financování 2 3062 7282 6462 7333 1163 4133 2344 876 3 792 Návrh vlády 25.9.2006 Dle koncepce reformy VVŠ Z toho 204 mil. Kč blokace na projekty EU Včetně výdajů z prostředků EU Návrh MF 21.8.2006

4 16.11.2006Sněm Rady vysokých škol4 MEZIROČNÍ ZMĚNA: +7,76% Vstupy: Nárůst počtu studentů cca o 19 000 oproti roku 2006 Blokace části prostředků na spolufinancování projektů EU Výplata sociálních stipendií, na která nebyly ve srovnávacím rozpočtu 2006 plánovány žádné prostředky Makroekonomické indikátory: Předpokládaná meziroční míra inflace 2,8%, růst objemu mzdových prostředků cca 7,5%, růst HDP cca 5% Předpokládané důsledky: Prostředky se spotřebují na pokrytí financování nárůstu počtu studentů (ukazatele A, B1, C a U) a částečné spolufinancování projektů EU (204 mil. Kč), Bude snížena výše ukazatelů B2 a F (celkem cca o 80 mil Kč) Normativ zůstane nezměněn (33 986 Kč) Výše stipendia pro studenty DSP zůstane nezměněna (84 500 Kč/rok) Dotace na stravné zůstane stejná (23 Kč/jídlo) Zbývající rozpočtové ukazatele zůstanou stejné jako v roce 2006 Vzdělávací činnost

5 16.11.2006Sněm Rady vysokých škol5 Výše výdajů na vysoké školy v poměru k HDP zůstává stejná jako v roce 2006 a činí 0,69 % HDP (obvyklá evropská úroveň je v průměru 1,3 % HDP). Dosud není pokryto: část nárůstu počtu studentů ve výši cca 200 mil. Kč stipendia – ukazatel S a U (cca 220 mil. Kč) část prostředků na dofinancování projektů a programů EU (cca 200 mil. Kč) Vzdělávací činnost

6 16.11.2006Sněm Rady vysokých škol6 Programové financování Přebytky z minulých let v Rezervním fondu ministerstva OTÁZKY: Platí předpoklad uzavření všech fondů v roce 2007 (MF)? Je dostatek prostředků na pokračování již rozestavěných akcí? Nedojde k VÝRAZNÉMU OMEZENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2007? Programy reprodukce majetkupředstava 2007 mil. Kč... 10 Univerzita Karlova478... 20 ČVUT208... 30 Masarykova Univerzita621... 40 Ostatní vysoké školy1 392 Dofinancování projektů EU329 CELKEM3 028 Koncepce reformy3 792

7 16.11.2006Sněm Rady vysokých škol7 V roce 2006 prostřednictvím MŠMT pro VVŠ: Specifický výzkum1 044 mil. Kč Výzkumné záměry2 486 mil. Kč Účelové prostředky (včetně VzC) 1 226 mil. Kč Celkem4 756 mil. Kč Návrh vlády 25.9.2006: navýšení prostředků na VaV o 1,5 mld. Kč. Z toho 500 mil. Kč pro AV ČR 500 mil. Kč na nové VZ 500 mil. Kč na 7RP Financování VaV ZBÝVAJÍCÍ STEJNÉ JAKO V ROCE 2006

8 16.11.2006Sněm Rady vysokých škol8 Ekonomické aspekty přípravy projektů EU Spoluúčast SR obvykle 15% (VaVpI, VpK) Je nezbytné předfinancování ze SR? (5-10 mld Kč ?) U projektů VaVpI při podání projektu nezbytná stavební dokumentace (?? 5% ceny stavby??) poradenská firma a jiné náklady (z prostředků VŠ 3 - 4 mld v letech 07 a 08) VaVpI: cca 70 mld Kč (60 EU+ 10 SR) VpK : cca 61 mld. Kč (51,6 EU + 9,4 SR)

9 16.11.2006Sněm Rady vysokých škol9 Příspěvek, fondy Příspěvek je z rozpočtové kapitoly poskytován podle obecných předpisů pro poskytování prostředků státního rozpočtu pro dotace. Usnesení ze 7. zasedání předsednictva RVŠ : Předsednictvo sleduje se znepokojením legislativní nejasnosti ohledně zúčtování příspěvku veřejným vysokým školám v závěru kalendářního roku a podporuje všechny snahy a kroky vedoucí k tomu, aby tento příspěvek mohl být plně využíván způsobem zamýšleným předkladatelem novely vysokoškolského zákona, která vstoupila v účinnost 1. 1. 2006.

10 16.11.2006Sněm Rady vysokých škol10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "16.11.2006Sněm Rady vysokých škol1 Ekonomické informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google