Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční prostředky pro příští programové období 2007- 2013 7. prosince 2006 Ing. Bohdan Hejduk, náměstek ministra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční prostředky pro příští programové období 2007- 2013 7. prosince 2006 Ing. Bohdan Hejduk, náměstek ministra."— Transkript prezentace:

1 Finanční prostředky pro příští programové období 2007- 2013 7. prosince 2006 Ing. Bohdan Hejduk, náměstek ministra

2 Obsah prezentace Finanční perspektiva 2007-2013 Finanční prostředky pro ČR Hlavní změny oproti období 2000-2006 Základní implementační struktura Financování ROPů

3 FP 2007-2013

4 Finanční prostředky pro ČR (pouze regionální politika)

5 Finanční prostředky pro ČR (srovnání)

6 Hlavní změny v legislativě Rozvoj venkova mimo režim strukturálních fondů Max míra spolufinancování – 85 % (vztahováno k veřejným zdrojům) Zálohová platba – SF – 7 %; FS – 10,5 % (rozložena do 3 let) Pravidlo n+2 pro SF i FS => n+3 pro obd. 2007- 2010 Fond soudržnosti –Zahrnut do programování ; –Není limit pro projekty a nepodléhají schválení EK (x velké projekty 25 mil EUR ŽP a 50 mil EUR ostatní oblasti)

7 Hlavní změny v legislativě Pravidla uznatelnosti stanovena na národní úrovni (MMR – metodika uznatelnosti) Společná pravidla jen pro nejvýznamnější položky (stanovena v nařízeních k jednotlivým fondům): –DPH – pro kohezní státy uznatelná nevratná DPH (jako dosud, platí pro všechny fondy) –Nákup pozemků (u ERDF a FS uznatelný jen do 10% z celk. uznatel.nákladů projektu; u ESF neuznatelný) –Úroky z úvěru – neuznatelné (platí pro všechny fondy)

8 Možnosti spolufinancování Analýza možností veřejných rozpočtů spolufinancovat výrazný nárůst prostředků z fondů EU v letech 2007-13; 2. aktualizace – schválena vládou dne 30.11.2006; Předpoklady: –Náběh čerpání fondů EU podle pravidla n+2/n+3; –Scénáře vývoje veřejných financí – současný vývoj, žádné reformy, malé reformy veřejných financí; –Pravidla Paktu stability a růstu (Konvergenční program, ve střednědobém horizontu vyrovnané rozpočty;

9 Možnosti spolufinancování - závěry Bez systematických reforem veř. financí nebude ČR schopna dodržovat své závazky v oblasti fiskální disciplíny; Pro potřeby spolufinancování bude nutné najít úspory v rámci nemandatorních výdajů; nutné přesměrovat část výdajů na hospodářskou a sociální soudržnost do projektů, jež jsou spolufinancovány prostředky z fondů EU; Když nebude provedena reforma mandatorních výdajů a nebudou nalezeny úspory v rámci existujících výdajových oblastí, může dodatečná zátěž spojená se spolufinancováním znamenat zvýšení deficitů veřejných financí a současně akumulaci veřejného dluhu. (Takové porušení fiskálních pravidel EU by mohlo vést až k odebrání možnosti čerpat prostředky z Fondu soudržnosti, nebo k nemožnosti čerpání prostředků z fondů EU v plné výši)

10 Možnosti spolufinancování – pravidla UV 1346/06 z 30.11. ukládá ministrovi financí ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj zpracovat pravidla pro zajištění spolufinancování a do 31.12. je předložit vládě; Pravidla musí respektovat specifika jednotlivých operačních programů; Je nutné nastavit stejná pravidla pro regionální operační programy a jejich jasnou návaznost na státní rozpočet;

11 Financování regionálních operačních programů Rozpočtování –Prostředky na předfinancování zajišťuje plně státní rozpočet; –Státní rozpočet - spolufinancování; Finanční vztahy s rozpočtovou kapitolou 317 – pro místní rozvoj

12 Předfinancování prostředků EU Narozpočtováno souvztažně na příjmové i výdajové stránce NOVĚ: zmocnění pro ministra financí navýšit souvztažně prostředky na předfinancování v průběhu roku Na rok 2007 je v kapitole MMR 1,5 mld. Kč

13 Národní spolufinancování Spolufinancování standardně rozpočtováno v rámci výdajových limitů příslušných rozpočtových kapitol; Pro rok 2007 jde o částku 1 mld. Kč pro ROPy; Tato částka bude uvolňována průběžně a to i po roce 2007 podle reálných potřeb jednotlivých regionálních operačních programů;

14 Finanční vztahy s rozpočtovou kapitolou 317 – pro místní rozvoj Poskytnutí do rozpočtu regionální rady formou souhrnné dotace na spolufinancování a předfinancování ROPů podle §14 rozpočtových pravidel; Nebude aplikována vyhláška o programovém financování (§§12-13 rozpočtových pravidel);

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Finanční prostředky pro příští programové období 2007- 2013 7. prosince 2006 Ing. Bohdan Hejduk, náměstek ministra."

Podobné prezentace


Reklamy Google