Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mzdové výpočty I. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mzdové výpočty I. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Mzdové výpočty I. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Mzda a plat pracovněprávní vztahy se řídí „Zákoníkem práce“
2 základní kategorie – mzda, plat Mzda = peněžité plnění včetně naturální mzdy v soukromé sféře Plat = peněžité plnění včetně naturální mzdy, zaměstnavatelem je stát, územní samosprávný celek, příspěvková organizace, škola

3 Kategorizace činností
Pracovní činnost je rozdělena do 8 skupin, které jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Pro zaměstnance odměňované platem jsou skupiny dále členěny na platové třídy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy je dána nařízením vlády a je platná dle zatřídění do jednotlivých skupin.

4 Kategorizace činností
Na základě kolektivního vyjednávání (účast odborů) mohou podnikatelské subjekty stanovit výši mzdových skupin odlišně při zachování minima. Pro zjednodušení v následujícím textu používáme mzdu ve formě hodinové a plat v měsíčním vyjádření.

5 Mzda musí být sjednána nebo stanovena písemně před výkonem práce, za kterou přísluší zaměstnavatel může uplatnit mzdový systém dle vlastní volby a dohody se zaměstnanci formy mezd mohou být různorodé – časová, úkolová, podílová, smíšená, smluvní dále v textu uvedené náležitosti být poskytovány musí

6 a) časová mzda tam, kde není normován pracovní úkol
podkladem je tabulka mzdových skupin a evidence docházky časová mzda = odpracované hodiny x hodinový mzdový tarif (HMT) může se stát, že zaměstnanec vykonával práci v různých stupních:

7 a) časová mzda A) můžeme sledovat odděleně – použijí se příslušné tarify B) nemůžeme sledovat odděleně – použijí se tarify pro převládající práci

8 a) časová mzda př.: Dělnice odpracovala za 22 pracovních dní 176 hodin na pracích zařazených do 1. a 2. skupiny prací. Převažovala práce ve 2. skupině. Vypočtěte základní mzdu za měsíc.

9 a) časová mzda př.: Dělník odpracoval za měsíc 120 hodin na pracích 1. skupiny prací a 67 hodin na pracích 2. skupiny prací. Vypočtěte základní mzdu za měsíc.

10 b) úkolová mzda zaměstnavatel stanoví normy spotřeby práce  mzda je přímo závislá na skutečném množství vykonané práce podkladem jsou: A) hodinový mzdový tarif – HMT

11 b) úkolová mzda B) výkonová norma:
- času – jak dlouho se dělá 1 výrobek - množství – kolik jednotek musí dělník udělat za jednotku času

12 b) úkolová mzda C) počet jednotek (vykonané práce) – podkladem je Pracovní lístek (kusová), Průvodka (sériová), Směnový plán (hromadná) – sepíše se do Soupisky práce a mezd

13 b) úkolová mzda úkolová sazba (US) – kolik dostane dělník za 1 operaci, jednotku vykonané práce hodinový mzdový tarif US = výkonová norma množství (výkon za 1 hodinu) 

14 b) úkolová mzda Další varianta výpočtu: HMT US = X výk. norma času 60

15 b) úkolová mzda úkolová mzda = úkolová sazba x počet jednotek (výkon v m. j.) př.: Tvarovač skla provádí ohýbání skleněných trubek. Časová norma na 1 kus činí 5 minut. Práce je zařazena do 4. skupiny prací. Za měsíc udělal celkem kusů. Vypočtěte měsíční mzdu.

16 b) úkolová mzda př.: Dělník svařuje matky ke šroubu. Výkonová norma množství činí 11 ks/hod. Práce je zařazena do 4. skupiny prací, za den přivařil 123 součástek. Vypočtěte denní mzdu.

17 b) úkolová mzda př.: Dělník vykonává práci ve 4. skupině prací, norma činí 6 ks/hod, za měsíc vyrobil součástek. Určete mzdu za měsíc.

18 c) mzda (plat) vyjádřená v Kč za měsíc (měsíční tarif)
zejména u technicko-hospodářských pracovníků podle charakteru a složitosti práce je pracovník zařazen do příslušné skupiny (třídy)

19 c) mzda (plat) vyjádřená v Kč za měsíc (měsíční tarif)
měsíční plat se přiměřeně krátí, pokud nebyly odpracovány všechny pracovní dny měsíční fond pracovní doby používaný pro krácení je včetně případného svátku

20 Další prvky odměňování – pohyblivé složky mzdy (platu)
jednotné předpisy upravují pouze výši náhrad mezd a příplatků, ostatní složky jsou v působnosti zaměstnavatelů

21 Další prvky odměňování – pohyblivé složky mzdy (platu)
A) prémie B) odměny C) podíly na hospodářském výsledku D) náhrady mezd E) příplatky

22 Další prvky odměňování – pohyblivé složky mzdy (platu)
ad a) prémie výše stanovena prémiovým předpisem různá forma výpočtu, např. procentem z tarifní mzdy, absolutní částkou, možno i ve formě srážky jako postih při nedostatcích

23 Další prvky odměňování – pohyblivé složky mzdy (platu)
Denní prémie seřizovače jsou závislé na celkovém výdělku dělnic. Seřizovač je zařazen ve 4. skupině prací, odpracoval 8 hodin, prémie činí 5 % z denních mezd z následujících pracovnic, jejichž úsek obsluhuje. A – Šantová 500,- Kč, B – Čermáková 520,- Kč, C – Hlaváčková 490,- Kč, D – Svátková 480,- Kč. Vypočtěte denní mzdu včetně prémií.

24 Další prvky odměňování – pohyblivé složky mzdy (platu)
Šička má úkolovou sazbu 7,- Kč za 1 kus. Zhotovila bezchybných kusů, za nedodržení jakosti se sráží 15 % z prodejní ceny výrobku, která činila 100,- Kč/kus. Vadných bylo 5 kusů. Vypočtěte mzdu.

25 Další prvky odměňování – pohyblivé složky mzdy (platu)
ad b) odměny za mimořádné výkony mimo prémiový řád ad c) podíly na HV jestliže firma vytvoří zisk, je možno tímto způsobem motivovat některé pracovníky

26 Další prvky odměňování – pohyblivé složky mzdy (platu)
ad d) náhrady mezd za nezavinění prostoje, za dovolenou, za svátek, za čerpání náhradního volna základem je průměrný výdělek (hodinový, denní) ad e) příplatky nutno rozlišovat mezi mzdou a platem

27 Mzdové příplatky práce přesčas – prioritně se dle ZP poskytuje příplatek nejméně 25 % z prům. výdělku - po dohodě je možno poskytnout náhradní volno práce ve svátek – náhradní volno příplatek ve výši nejméně průměrné mzdy práce v noci – příplatek min. 10 % z průměrného výdělku

28 Mzdové příplatky práce ve ztíženém pracovním prostředí – příplatek min. 10 % z minimální mzdy práce v sobotu a v neděli – příplatek min. 10 % průměrného výdělku

29 Platové příplatky práce přesčas – náleží část plat. tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku; možno poskytnout náhradní volno práce ve svátek – náhradní volno nebo příplatek ve výši průměrného hodinového výdělku

30 Platové příplatky práce v noci – příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku práce ve ztíženém pracovním prostředí – minimálně 5 % z minimální mzdy

31 Platové příplatky práce v sobotu a v neděli – příplatek 25 % průměrného hodinového výdělku zvláštní příplatek – práce spojená s mimořádnou neuropsychickou zátěží, ohrožení života atd. – dle nařízení vlády a kategorie práce rozdělená směna – příplatek ve výši % průměrného hodinového výdělku

32 Mzdové výpočty I. Použitá literatura: Zákoník práce
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura: Zákoník práce


Stáhnout ppt "Mzdové výpočty I. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google