Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 25. dubna 2012 Název: VY_32_INOVACE_7.3.13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 25. dubna 2012 Název: VY_32_INOVACE_7.3.13."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 25. dubna 2012 Název: VY_32_INOVACE_7.3.13 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Hodnocení a odměňování pracovníků Anotace: Hodnocení a odměňování pracovníků je rozsáhlá a důležitá činnost podniku, proto je studentům představována jako jedna z nejzávažnějších personálních činností. Učební materiál přehledně poskytuje studentům ucelené informace z oblasti hodnocení a odměňování pracovníků.

2 Autor: Ing. Andrea Modrovská

3

4  Rozpoznat úroveň pracovního výkonu, silné a slabé stránky jednotlivce  Umožnit pracovníkovi zlepšit výkon  Motivovat pracovníky  Rozpoznat potenciál pracovního výkonu, pro efektivnější přidělování pracovních úkolů  Vytvořit podklady pro odměňování, pro rozmisťování pracovníků, pro plánování dalšího vzdělávání a rozvoje

5 Neznamená pouze mzdu/plat, popř. jiné formy peněžních odměn, jako kompenzaci za vykonanou práci. Zahrnuje také:  Formální uznání (pochvaly)  Zaměstnanecké výhody (většinou nepeněžní) nezávislé na výkonu  Jiné, tzv. netradiční odměny - vybavení kanceláře, přidělení stroje, kancelář ve výhodné pozici, zařazení na určité pracoviště, aj. VNĚJŠÍ ODMĚNY

6 VNITŘNÍ ODMĚNY Nemají hmotnou povahu, souvisejí se spokojeností pracovníka Zahrnují:  Radost z práce  Pocit užitečnosti,úspěšnosti  Dosažení pracovních cílů, kariéry  Neformální uznání okolí  Dosažení postavení  aj.

7 Vklad pracovníka  Vzdělání  Kvalifikace  Dovednosti  Zkušenosti  Znalosti  Kontakty  Duševní schopnosti  Kondice, fyzická síla Charakteristiky pracovního procesu  Rozhodování  Odpovědnost  Tvořivost  Iniciativa  Bystrost,obratnost  přesnost, spolehlivost  Komunikace, kontrola, aj. Výstupy zisk, výkon, produktivita, kvalita, aj.

8  Mzda - v soukromé sféře, vychází ze Zákona o mzdě  Plat – v rozpočtové sféře, vychází ze Zákona o platu  Mzda minimální - mzda popř. plat nebo odměny z dohod Do minimální mzdy se nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a neděli, ve svátek, ve ztíženém prostředí, apod.  Zaručená mzda – mzda, plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle smlouvy, vnitřního předpisu, platového výměru, aj. Nesmí být nižší než je mzda minimální.

9  Výplata mzdy – v pracovní době, na pracovišti, pokud nebyla dohodnuta jiná doba a místo výplaty. V zákonných penězích, popř. v naturálních penězích.  Při měsíčním vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad §142 ZP (tzv. výplatní lístek), který obsahuje údaje o složkách mzdy (platu)….  Splatnost mzdy - mzda (plat) je splatná po vykonání práce, nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu.  Termín výplaty – v pracovní smlouvě

10  Hrubá mzda – celkový výdělek zaměstnance  Čistá mzda – snížena o DPFO, ZP, SP, popř. jiné srážky  Výše mzdy – Smluvní – v soukromé sféře, výše závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem Tarifní – vychází z nařízení vlády o platových poměrech

11 Hrubá mzda Mzda za odpracovaný čas Základní mzdaPobídkové složky Náhrada mzdy – tj. částka mzdy vyplácená za objektivně neodpracovaný čas

12

13  Prémie – periodicky se opakující za uplynulé období, závislé na odvedeném výkonu - existují jednorázové prémie (mimořádná odměna), která je poskytnuta za mimořádný výkon  Osobní ohodnocení (osobní příplatek) - k ohodnocení náročnosti práce a dlouhodobě dosahovaných výsledků  Odměňování zlepšovacích návrhů  Podíly na výsledcích hospodaření podniku tj. podíl na zisku, podíl na výnosu (např. obratu), podíl na výkonu (např. objem výroby, úspora nákladů, aj.)  Zaměstnanecké akcie  aj. příplatky - povinné (např. práce přesčas, v noci, v sobotu a neděli) nepovinné – příplatky na oděv, dopravu, ubytování, příspěvek na dovolenou, apod.

14 Vyplácí se v případě, že zaměstnanec nepracoval, avšak má na mzdu nárok. Důvody: Zákonné - náhrada mzdy za dovolenou, za svátek Překážky v práci z důvodu: Ze strany zaměstnance - obecného zájmu, tj. výkon veřejné funkce, svědectví u soudu,aj. - osobní překážky, tj. studium Ze strany zaměstnavatele - tj. prostoje v důsledku výpadků, živelné události, aj.

15 ČISTÁ MZDA = Hrubá mzda – zdravotní pojištění – sociální pojištění – daň z příjmu

16 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 2. vyd. Praha: MANAGeMENT PRESS, a.s. 1997. ISBN80-85943-51-4. Kapitola 7., str. 166 a kap. 10, str. 236, 243. Vlastní tvorba autora


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 25. dubna 2012 Název: VY_32_INOVACE_7.3.13."

Podobné prezentace


Reklamy Google