Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06_EKO_345_Jan

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06_EKO_345_Jan"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_06_EKO_345_Jan
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_345_Jan Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Ing. Lenka Janovská

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Předmět Ročník
Obchodní akademie Předmět Ekonomika Ročník 2. Název tematické oblasti (sady) Lidské zdroje podniku Název vzdělávacího materiálu Mzda v podnikatelské sféře Anotace Prezentace pojednává o mzdě v podnikatelské sféře. Základní úprava mzdy vychází z platného Zákoníku práce pro rok 2013 a ostatních předpisů na úrovni státu i na úrovni podniku. V prezentaci jsou popsána základní obecná ustanovení pojednávající o mzdě jako odměně za vykonanou práci. Dále jsou zde vysvětleny pojmy minimální, zaručená a naturální mzda. Zhotoveno, (datum/období) Duben 2013 Ověřeno 6. června 2013

3 MZDA v podnikatelské sféře

4 Právní normy ke mzdám: zákoník práce
nařízení vlády o minimální mzdě (č. 567/2006 Sb.) zákon o kolektivním vyjednávání zákon o pojistném na sociální zabezpečení zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon o daních z příjmů doplňující mzdové předpisy, tj. nařízení vlády a další právní předpisy

5 MZDA (§ 109 a násl. ZP): přísluší zaměstnanci za vykonanou práci
je to peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) za stejnou práci přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda (zákaz diskriminace) mzda se sjednává v pracovní smlouvě; v kolektivní smlouvě; ve vnitřním mzdovém předpisu anebo se určuje mzdovým výměrem musí být stanovena před začátkem výkonu práce

6 Mzdový výměr (§ 113 ZP) je ho povinen vydat zaměstnavatel v den nástupu do práce má písemnou podobu obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty (jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis) při změně skutečností zde uvedených, musí zaměstnavatel písemně tyto změny zaměstnanci oznámit nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti

7 Splatnost mzdy ( §141 – 144 ZP) Kč
mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu pravidelný termín výplaty mzdy musí být určen mzda se musí vyplácet v zákonných penězích mzda se vyplácí v hotovosti na pracovišti bezhotovostní výplata je možná na základě dohody a na jakýkoli účet zaměstnavatel musí vydat zaměstnanci písemný doklad s údaji o mzdě

8 Minimální mzda (§ 111 ZP) je nejnižší přípustná výše odměny za práci
do mzdy se pro tento účel nezapočítává mzda za práci přesčas a příplatky ke mzdě její výši stanoví vláda svým nařízením – č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě činí pro 40 hodinovou pracovní dobu Kč za měsíc nebo Kč 48,10 za hodinu při kratší pracovní době se úměrně snižuje

9 Zaručená mzda (§ 112 ZP) je mzda, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle ZP, smlouvy, vnitřního předpisu nebo mzdového výměru stanoví ji vláda svým nařízením č. 567/2006 Sb. v podnikatelské sféře, kde není uzavřena kolektivní smlouva nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací od do za měsíc a od 48,10 do 96,20 za hodinu (viz tabulka v učebnici)

10 Hlediska stanovení výše mzdy
Podle § 110 zákoníku práce se posuzuje: složitost, odpovědnost a namáhavost práce – vzdělání, praktické znalosti a dovednosti, složitost předmětu práce a pracovní činnosti, organizační a řídící náročnost, míra odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, fyzická i duševní zátěž, působení negativních vlivů práce pracovní podmínky – obtížnost pracovních režimů vyplývající z rozvržení pracovní doby; rizikovost pracovního prostředí, škodlivost nebo obtížnost způsobená negativnímu vlivy pracovního prostředí

11 § 110 ZP – další ustanovení pracovní výkonnost - posuzuje se intenzita a kvalita prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti výsledky práce - posuzuje se množství a kvalita výsledků práce

12 Naturální mzda (§ 119 ZP) může ji zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých v penězích musí být vyplacena nejméně částka na úrovni minimální nebo zaručené mzdy jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin, tabákových výrobků a jiných návykových látek mohou být poskytovány i práce nebo služby

13 Použitá literatura a zdroje:
Klínský, Petr a Münch, Otto. Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5. vyd. Praha: Eduko, s. ISBN BULLA, Miroslav. Pomocník mzdové účetní. 1. vyd. Český Těšín: Poradce, s. ISBN ČESKO. Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006 zákoník práce. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 84/2006.Dostupný také z: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06_EKO_345_Jan"

Podobné prezentace


Reklamy Google