Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povolání, zaměstnání, práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povolání, zaměstnání, práce"— Transkript prezentace:

1 Povolání, zaměstnání, práce
Mgr. Michal Oblouk

2 POVOLÁNÍ profese pracovní činnost, která předpokládá okruh určitých znalostí, schopností a dovedností to, co jsme vystudovali k výkonu většiny povolání je potřeba kvalifikace, ta je dosahována vzděláním ve školách jsou strukturovaně popisována v Národní soustavě povolání -

3 ZAMĚSTNÁNÍ, PRÁCE pravidelně vykonávaná pracovní činnost za mzdu nebo plat to, čím se lidé živí některá zaměstnání mohou vykonávat osoby v dané profesi nekvalifikované, na některá jiná je možné se připravit formou rekvalifikace zvláštní druh zboží – na trhu práce ji lidé nabízejí a jiní ji za mzdu od nich kupují výdělečná činnost vykonávaná v rámci pracovněprávního vztahu lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečné statky

4 KVALIFIKACE způsobilost řádně vykonávat určitou pracovní činnost, určitou pozici nebo určité povolání zahrnuje v sobě znalosti, dovednosti a kompetence, které jsou pro vykonávání příslušné činnosti, pozice nebo povolání potřebné lze ji získat vzděláváním ve škole nebo v kurzu, praxí nebo samostudiem zpravidla bývá potvrzována určitým dokladem (vysvědčením, osvědčením, diplomem, certifikátem aj.) rozlišují se práce, k jejichž výkonu se vyžaduje: zdravotní způsobilost – např. uklízečka zaučení – např. dělník vyučení – např. kuchař doklad – např. řidič středoškolské vzdělání – např. technik vysokoškolské vzdělání – např. lékař

5 MZDA odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně je vyplácena v soukromém sektoru – nesmí být nižší než minimální mzda (v roce 2013 činí základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin Kč za měsíc nebo 50,60 Kč za hodinu) složky mzdy: 1) pevná složka – základní mzda 2) pohyblivá složka – příplatky (povinné - práce přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí), osobní ohodnocení (vyjadřuje trvaleji kvalitu práce určitého zaměstnance a lze jej odebrat pouze při zhoršení kvality práce zaměstnance), prémie (jsou stanoveny v procentech a slouží ke zvýšení motivace) a odměny (vyplácejí se jednorázově)

6 MZDA výpočet mzdy: hrubá mzda = základní mzda + osobní ohodnocení, příplatky, prémie a odměny + náhrada mzdy čistá mzda = hrubá mzda - zákonné srážky (záloha na daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění) druhy mezd: časová - výdělek pracovníka je závislý na množství odpracovaného času úkolová - výdělek je závislý na počtu jednotek vykonané práce podílová - uplatňuje se v obchodních činnostech a některých službách, je zcela nebo zčásti závislá na prodaném množství smíšená - kombinuje více druhů mezd

7 PLAT odměna poskytovaná zaměstnanci za práci pro zaměstnavatele, kterým je stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba poskytuje se podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků zákon přikazuje, aby za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty příslušel všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejný plat – nesmí být nižší než minimální mzda konkrétní výši platu určuje zařazení zaměstnance do platového tarifu, který se skládá z: platové třídy - zařazení podle charakteru vykonávané práce platového stupně - zařazení podle délky dosažené praxe celkem existuje 16 platových tříd a 12 platových stupňů - podmínky pro zařazení do určitého platového tarifu stanovuje svým nařízením vláda České republiky

8 PŘÍPLATKY k platu může či musí být, pokud splní zákonné podmínky, zaměstnanci zaměstnavatelem přiznán a poskytován nějaký z více druhů příplatků: osobní příplatek - až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, jestliže dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci příplatek za vedení - od 5 až do 60 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec, nebo jeho trvalý zástupce, zařazen příplatek za noční práci - 20 % průměrného hodinového výdělku příplatek za práci v sobotu a v neděli - 25 % průměrného hodinového výdělku příplatek za rozdělenou směnu - ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku

9 PŘÍPLATKY existují i zvláštní příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní příplatek za práci v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a specializační příplatek pedagogického pracovníka za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout mimořádnou odměnu, jejíž výši určuje podle své úvahy za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci další zvláštní příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku v den nástupu do práce je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný platový výměr, kde musí uvést údaje o: platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu termínu a místu výplaty

10 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD


Stáhnout ppt "Povolání, zaměstnání, práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google