Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář 6..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář 6.."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář 6.

2 Kalendářní časový fond (365 dní * 24 hod)
Nominální časový fond ((kalendářní časový fond ve dnech – nepracovní dny) * počet směn * délka směny v hod) Nepracovní dny (soboty, neděle, svátky) Využitelný časový fond Plánované prostoje

3 ? Kalendářní časový fond je počet dnů v roce
počet kalendářních dnů bez sobot a nedělí počet pracovních dnů v roce 3

4 ? Využitelný časový fond je totéž, co nominální časový fond
kalendářní časový fond bez sobot, nedělí a svátků nominální časový fond bez prostojů 4

5 Kapacita – schopnost určitého zařízení (stroje, dílny) za optimálních podmínek vyrobit určité množství výrobků za určitou dobu. (V nejjednodušším vyjádření je to součin výkonu zařízení a doby činnosti) Výkon výrobního zařízení – maximální množství výrobků vyrobených za jednotku času Norma pracnosti výrobku – čas potřebný k výrobě jednoho výrobku

6 Výpočet kapacity QP – výrobní kapacita v naturálních jednotkách,
VP – výkon v naturálních jednotkách za hodinu, TP – využitelný ČF v hodinách

7 Výpočet kapacity QP – výrobní kapacita v naturálních jednotkách,
TP – využitelný ČF v hodinách tk – kapacitní norma pracnosti,

8 Využití výrobní kapacity
QS – skutečný objem výroby, VS – skutečný výkon daného zařízení, TS – skutečná doba provozu daného zařízení

9 Využití výrobní kapacity
koeficient celkového (integrálního) využití výrobní kapacity (kC) skutečný objem výroby (QS) výrobní kapacita (QP). Rozdíl QP – QS vyjadřuje tzv. kapacitní rezervu.

10 ke – koeficient časového (extenzivního) využití,
ki – koeficient výkonového (intenzivního) využití

11 ? Koeficient integrálního využití měří využití výkonu využití kapacity
využití času kapacity 11

12 ? Výkon výrobního zařízení udává
maximální počet výrobků vyrobených za jednotku času průměrný počet výrobků vyrobených za jednotku času dobu, za kterou se průměrně vyrobí 1 výrobek maximální 12

13 ? Využití časového fondu nazýváme extenzivním využitím
intenzivním využitím integrálním využitím celkovým využitím 13

14 ? Časový fond využitelný k práci je hodin, norma pracnosti 0,05 nh, celkové využití kapacity 0,81 při intenzivním využití 0,9. Zjistěte: plánovaný počet vyrobených výrobků (QP) skutečný počet vyrobených výrobků (QS) skutečně odpracovaný čas (TS) kolik výrobků bude skutečně vyrobeno za 1 hodinu (VS) 14

15 ? Časový fond využitelný k práci je 1 000 hod.,
norma pracnosti 0,05 nh. Jaký je plánovány počet vyrobených výrobků (QP) ? 1) Jestliže známe využitelný časový fond a normu pracnosti, můžeme zjistit výrobní kapacitu QP QP = TP / t = 1000 / 0,05 = 20 000 ks QP – výrobní kapacita v naturálních jednotkách, TP – využitelný ČF v hodinách, tk – kapacitní norma pracnosti, 15

16 ? QP = 20 000 ks; Celkové využití kapacity 0,81.
Jaký je skutečný počet vyrobených výrobků (QS)? 2) Tato kapacita je využita na 81 % a skutečný počet vyrobených výrobků je tedy QS = 20 000  0,81 = 16 200 ks kc - využití výrobní kapacity QS - skutečný objem výroby QP - výrobní kapacita 16

17 Časový fond využitelný k práci je hodin, celkové využití kapacity 0,81 při intenzivním využití 0,9. Jaký je skutečně odpracovaný čas (TS)? Známe-li vztah mezi koeficienty celkového, časového a výkonového využití kapacity kc = ke  ki, pak ke = kc / ki = 0,81 / 0,9 = 0,9 jestliže byl celkový využitelný čas využit na 90 %, pak z celkových 1 000 hodin bylo skutečně odpracováno 900 hodin. ke – koeficient časového (extenzivního) využití, ki – koeficient výkonového (intenzivního) využití 17

18 ? Norma pracnosti je 0,05 nh, intenzivní využití 0,9. Kolik výrobků bude skutečně vyrobeno za 1 hodinu (VS)? Jestliže je norma pracnosti 0,05 nh, pak za hodinu mělo být vyrobeno maximálně 1 / 0,05 = 20 ks / h. Tento výkon byl využit z 90 % a tedy za hodinu se skutečně vyrobilo 18 ks. 18

19 ? Plnící linka v pivovaru může naplnit za hodinu lahví. Je v provozu celoročně (360 dní) na 3 směny, 1 % nominálního časového fondu se plánuje na "prostoje". Vypočtěte výrobní kapacitu?

20 ! TP = 360  8  3  0,99 = 8 553,6 h QP = 8 553,6  100 000 = 855 360 000 lahví

21 ? Znáte tyto údaje: roční využitelný časový fond stroje 2 000 hod., kapacitní výkon 15 kusů/hod., celkové využití kapacity 85 % při extenzívním využití 93 %. Zjistěte: skutečný počet odpracovaných hodin, výkonové využití stroje, skutečný hodinový výkon, skutečný počet vyrobených výrobků.

22 ! Roční využitelný časový fond stroje 2 000 hod., kapacitní výkon 15 kusů/hod., celkové využití kapacity 85 % při extenzívním využití 93 %. Jaký je skutečný počet odpracovaných hodin? TS = TP  ke = 2 000  0,93 = 1 860 h

23 ! Roční využitelný časový fond stroje 2 000 hod., kapacitní výkon 15 kusů/hod., celkové využití kapacity 85 % při extenzívním využití 93 %. Jaké je výkonové využití stroje? ki = kc / ke = 0,85 / 0,93 = 0,9139 tedy 91,39 %

24 ! Roční využitelný časový fond stroje 2 000 hod., kapacitní výkon 15 kusů/hod., celkové využití kapacity 85 % při extenzívním využití 93 %. Výkonové využití stroje je 0,91. Jaký je skutečný hodinový výkon? VS = VP  ki = 15  0,9139 = 13,7 ks / h

25 ! Roční využitelný časový fond stroje 2 000 hod., kapacitní výkon 15 kusů/hod., celkové využití kapacity 85 % při extenzívním využití 93 %. Výkonové využití stroje je 0,91. Jaký je skutečný počet vyrobených výrobků? QS = QP  kc = TP  VP  kc = 2 000  15  0,85 = 25 500 ks

26 Uveďte příklady firem, zabývajících se
kusovou, zakázkovou, sériovou a proudovou výrobou. Jaké faktory ovlivňují volbu typu výroby? Může být na fabrice kombinace těchto typů výroby? 26

27 Uveďte příklady hlavní, vedlejší (polotovary, náhradní díly) a
doplňkové (využití odpadů a volné kapacity) výroby na automobilce Škoda. 27

28 Jak byste definovali pojem jakost?
Jaké faktory byste zmínili, kdybyste popisovali jakost instantních nudlí Vitana či vzdělávacích služeb? Jak byste mohli vysvětlit pojem „plánování a management jakosti produktu“? Co tento proces může zahrnovat v příkladě výroby instantních nudlí Vitana či výukového procesu UJEP? 28

29 Jak se dá ocenit produktivita práce
dělníka na stavbě, pracovnice studijního oddělení, účetního, ředitele obchodního oddělení? 29

30 Pomocí čeho zvyšují podniky svůj využitelný časový fond?
30

31 Uveďte příklady podniků v následující typologii:
Podniky produkující věcné výkony Podniky na získávání surovin Výroba výrobních prostředků Výroba spotřebních statků Podniky služeb Finanční služby Nefinanční služby 31

32 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář 6.."

Podobné prezentace


Reklamy Google