Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Ekonomika Tematický okruh Lidské zdroje Téma Normy spotřeby lidské práce a jejich využití při plánování počtu zaměstnanců Označení DUMU VY_32_INOVACE_206 Jméno autora Ing. Vladimíra Veselá Datum vytvoření Anotace Normování práce jako základní nástroj řízení lidských zdrojů v oblasti produktivní práce. Studenty seznamuje s normami, jejich tvorbou, výpočty, užitím pro plánování podniku a kontrolu dodržování norem

2 Druhy norem spotřeby práce (výkonové normy) pro dělníky
Výkonové normy vázány na: jednotku výrobku nebo poskytnutí služby určitou dílčí operaci výkonová norma času stanoví čas potřebný na vytvoření jednotky výrobku nebo poskytnutí služby Příklady na zhotovení 1 košíku na pečivo je třeba 55 minut kadeřnice ostříhá 1 zákaznici za 25 minut na obroušení povrchu 1 součástky potřebujeme 5 minut

3 výkonová norma množství
udává množství výrobků nebo služeb, které má být vyrobeno za určitou časovou jednotku (za hodinu nejčastěji) Příklad lesní dělník musí za hodinu zasadit 12 stromků, elektrikář musí za hodinu vyměnit dva měřiče spotřeby elektrické energie) Výkonová norma času a výkonová norma množství jsou vzájemně převoditelné PŘÍKLADY Na výrobu 1 součástky potřebujeme 30 s. Stanovte výkonovou normu množství pro 1 hodinu Řešení: 3600 s/30 s(na kus) = 120 kusů za hodinu 2. Za hodinu ozdobí cukrářka 3 dorty. Stanovte výkonovou normu času: 60 min/3 = 20 minut na 1 dort

4 Normy pro další zaměstnance – dělníky
normy obsluhy při stanovení počtu zaměstnanců potřebných pro obsluhu určitého zařízení, zejména v mechanizované a automatizované výrobě Příklad: na obsluhu balicí linky potřebujeme 5 dělníků tkadlena obsluhuje 5 tkalcovských stavů normy stavů u prací, kde zaměstnanec musí být na pracovišti bez ohledu na to, zda právě pracuje na každé směně musí být přítomni 2 údržbáři, 1 skladník 2 pomocní dělníci

5 Hlavní kontrolor jakosti
Stanovení počtu duševních pracovníků podle vnitřního uspořádání podniku, podle zkušeností z minulých let Vnějšími doklady zachycujícími počet a postavení duševních pracovníků jsou organizační schéma a organizační řád, které obsahují též vztahy nadřízenosti a podřízenosti těchto pracovníků Příklad: Majitel firmy Ekonom Mistr D1 Mistr D2 Mistr D3 Hlavní kontrolor jakosti Ředitelství Útvar kontroly Dílna 1 Dílna 2 Dílna 3

6 Postup při stanovení počtu dělníků
stanovíme celkový čas potřebný pro výrobu podle výrobního úkolu a výkonových norem (plánovaný počet výrobků x norma spotřeby času na 1 výrobek) 2. stanovíme fond pracovní doby (FPD) (kolik času odpracuje jeden dělník) VČF (ve dnech) = 365 – dny pracovního volna, klidu, svátků – dny dovolené – dny průměrné nemocnosti – dny další nepřítomnosti VČF ve dnech * počet hodin pracovní doby = VČF v hodinách stanovíme celkový počet dělníků celkový čas potřebný pro výrobu /FPD 1 zaměstnance

7 Příklad: Výkonová norma je 1h 30 minut času na výrobu 1 sukně. Potřebujeme vyrobit za měsíc 2000 kusů sukní, během měsíce lze odpracovat 20 pracovních dní po 8 hodinách denně. Kolik švadlen budeme na tuto práci potřebovat? Řešení: celková potřeba času * 1,5 = 3000 odpracovaných hodin pracovní čas 1 švadleny: 20 * 8 = 160 hodin počet švadlen: 3000 : 160 = 18,75 = 19 švadlen

8 Kontrola plnění výkonových norem
Počet dělníků – stanoven podle norem spotřeby práce Zda jsou normy spotřeby práce dodržovány, je třeba kontrolovat pro: abychom věděli, zda skutečně vyrobíme tolik výrobků, kolik jsme na základě norem a VČF vypočítali podklad pro výpočet mzdy podklad pro zjištění, zda jsme normy stanovili správně  Postup zjistíme skutečný počet odpracovaných hodin zjistíme příslušnou výkonovou normu zjistíme skutečný počet vyrobených výrobků počet odpracovaných hodin x výkonová norma = počet výrobků, které měl dělník podle normy vyrobit Porovnáme se skutečným počtem odevzdaných bezvadných výrobků skutečný počet výrobků procento plnění normy: x 100 počet výrobků podle normy

9 V měsíci je 160 hodin pracovní doby
V  měsíci je 160 hodin pracovní doby. Dělník odpracoval 152 hodin a vyrobil kusů výrobků. Zjistěte, jak splnil normu, jestliže výkonová norma množství činí 15 kusů za hodinu. Řešení: plánovaný výkon: 152 (!!! ) * 15 = kusů plnění normy: / * 100 = 103,07 %  V měsíci s 22 pracovními dny (pr. doba 8 hodin/den) , při normě 15 minut na kus, splnil dělník normu na 102,98 %. Zjistěte, kolik výrobků vyrobil VČF = 22 * 8 = 176 hodin za 176 hodin podle normy: 176 * (60 : 15) = 704 výrobků (100 %) 102,98 % = 704 * 1,0298 = 725 kusů.

10 Prémiový řád firmy stanoví, že při splnění norem na 105 % má dělník nárok na prémie.Zjistěte, zda je dostane v případě, že při výkonové normě času 12 minut na kus vyrobil dělník v měsíci se 21 pracovními dny 820 kusů výrobků. Řešení VČF = 21 * 8 = 168 hodin. Výroba podle normy: 168 * (60 : 12) = 840 kusů. Plnění normy: 820 : 840 * 100 = 97,61 %. – nemá nárok na prémie

11 Vyjádření celkového počtu zaměstnanců (evidenční počet zaměstnanců)
CELKOVÝ POČET ZAM= POČET DĚLNÍKŮ + POČET THP + POČET POP Evidenční počet zaměstnanců výpočet viz EKONOMICKÉ VÝPOČTY ve 2. pololetí Nepřepočtený – bez ohledu na délku pracovní doby (např. ZPS, matky , mladiství apod.) Přepočtený – bere ohled na délku pracovní doby – výpočet viz ekonomické výpočty ve 2. pololetí VYUŽITÍ – při statistických výkazech, zjištění PP, výpočtu slevy na dani apod.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google